Jak na věc


natoaktual quarterly review

Vybrané zahraniční analýzy a komentáře

    V roce 1997 ČR jako první ze všech kandidátů připojení k NATO úspěšně prošla prvním kolem vyhodnocování své připravenosti. Na summitu v Madridu téhož roku bylo rozhodnuto, že NATO nabídne členství ČR, Maďarsku a Polsku, což znamenalo, že ČR okamžitě zahájila vstupní rozhovory. 16. prosince ministři zahraničních věcí Aliance podepsali Protokoly o vstupu těchto tří zemí do NATO.
    Předchozí summity NATO ve zpravodajství natoaktual.cz:Summit NATO ve Varšavě 2016Summit ve Walesu 2014Summit v Chicagu 2012Summit v Lisabonu 2010Summit ve Štrasburku/Kehlu 2009Summit v Bukurešti 2008Summit v Rize 2006Summit v Istanbulu 2004Summit v Praze 2002
    Informační centrum o NATO a portál natoaktual.cz jsou projektem spolku Jagello 2000, z.s., který vznikl v letech 2001-2002 za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a je nyní realizován ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut. Projekt vznikl jako součást komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR, které je zodpovědné za informování veřejnosti o Severoatlantické alianci.
    Česká republika se již několik let poté rozhodla, že se bude chtít podílet na společných akcích Severoatlantické aliance, což umožnilo přijetí aliančního programu Partnerství pro mír v roce 1994.


SPECIÁL: Summit NATO v Bruselu 2018

    natoaktual.cz is an independent information and news portal covering NATO, defence and security topics. This website also serves as an official portal of the NATO Information Center in Prague. In 2015, the webpage recorded over 5 milion visits.
    Jakožto politická a vojenská aliance je NATO také společenstvím sdílených zájmů a hodnot. Tomu odpovídá i její vnitřní fungování. Hlasy všech členských zemí jsou si rovny, rozhodnutí v Alianci musejí být jednomyslná a konsenzuální. Díky tomu, že spojenci vzájemně konzultují na společném fóru, uznávají stejné zásady a společně jednají, jsou členské země Aliance bezpečnější a Aliance jako celek účinnější.
     Letošní summit je první, který se uskutečnil v novém sídle Severoatlantické aliance v Bruselu, které je schematicky znázorněno i na logu summitu. To symbolizuje ale i sepjaté ruce a spojenectví členských států.
    Základním dokumentem Aliance je Severoatlantická smlouva, podepsaná 4. dubna 1949 ve Washingtonu. Klíčový je článek 5, podle nějž smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00