Jak na věc


natoaktual quarterly review

SPECIÁL: Summit NATO v Bruselu 2018

    IC o NATO poskytuje informační a rešeršní služby týkající se Severoatlantické aliance a témat bezpečnostní politiky a další služby. Tento projekt pracuje pouze s veřejnými informačními zdroji a jeho vyjádření jsou pouze vyjádřeními Informačního centra o NATO a natoaktual.cz a nejsou oficiálními vyjádřeními Severoatlantické aliance.
    Organizace Severoatlantické smlouvy, či Severoatlantická aliance (NATO - North Atlantic Treaty Organization), je politickou a vojenskou aliancí, jejímiž hlavními cíli jsou kolektivní obrana jejích členů a zachování demokracie a míru v oblasti severního Atlantiku. Členové musejí uznávat základní hodnoty, na kterých je Aliance postavena, tj. demokracii, právní stát a lidská práva.
    Zánik Varšavské smlouvy a rozpad Sovětského svazu přinesl zásadní proměnu evropského i globálního uspořádání. Organizace Varšavské smlouvy byla rozpuštěna 1. července 1991 a Svaz sovětských socialistických republik zanikl 26. prosince téhož roku. Symbolicky se tak ukončila éra studené války, která určovala podobu vztahů mezi státy po druhé světové válce.
    NATO Information Center in Prague provides information about the North Atlantic Treaty Organization and security-related issues. If you have any questions in this regard, you can contact us at info@natoaktual.cz.


Vybrané zahraniční analýzy a komentáře

    Česká republika se již několik let poté rozhodla, že se bude chtít podílet na společných akcích Severoatlantické aliance, což umožnilo přijetí aliančního programu Partnerství pro mír v roce 1994.
    Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 15. dubna 1998 přistoupení ČR do NATO a 30. dubna bylo přistoupení schváleno Senátem Parlamentu ČR. 12. března roku 1999 se ČR stala oficiálním členem NATO a od té doby je plně zapojena do všech činností i misí Aliance.
    The main target audience of these projects is the public in the Czech Republic. However, we do provide selected services in English, too (i.e. lectures, research assistance). Should you require any assistance, please contact us at info@natoaktual.cz.
    Související zprávy natoaktual.cz:NATO pro systém AGS nakoupí letouny Global Hawk (3.2 2012)ČR přispěje 610 miliony korun na systém vzdušného průzkumu NATO (17.1. 2012)
     Letošní summit je první, který se uskutečnil v novém sídle Severoatlantické aliance v Bruselu, které je schematicky znázorněno i na logu summitu. To symbolizuje ale i sepjaté ruce a spojenectví členských států.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00