Jak na věc


natoaktual quarterly review

SPECIÁL: Summit NATO v Bruselu 2018

    Základním dokumentem Aliance je Severoatlantická smlouva, podepsaná 4. dubna 1949 ve Washingtonu. Klíčový je článek 5, podle nějž smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.
    natoaktual.cz is an independent information and news portal covering NATO, defence and security topics. This website also serves as an official portal of the NATO Information Center in Prague. In 2015, the webpage recorded over 5 milion visits.
    IC o NATO poskytuje informační a rešeršní služby týkající se Severoatlantické aliance a témat bezpečnostní politiky a další služby. Tento projekt pracuje pouze s veřejnými informačními zdroji a jeho vyjádření jsou pouze vyjádřeními Informačního centra o NATO a natoaktual.cz a nejsou oficiálními vyjádřeními Severoatlantické aliance.
    Další zdroje:15 let Česka v NATO: výroční konference (2014)Grafika: 15 let v NATO, jaký je Česká republika spojenec? (aktualne.cz, 2014)Stálá delegace ČR při NATO v Bruselu a přehled velvyslanců ČR při NATO (mzv.cz)Smlouvy mezi ČR a NATOUkázka podílu ČR na činnosti NATO (2006) (army.cz)


Vybrané zahraniční analýzy a komentáře

    Oficiální zdroje k summitu NATO v BruseluWeb NATO: www.nato.int (v angličtině)Summit Guide (detailní přehled témat)program jednání a přepisy tiskových konferencíSouhrn a výsledky summitu (Ministerstvo obrany ČR) (12.7.)
    Stěžejním posláním Aliance je chránit svobodu a bezpečnost svých členů politickými i vojenskými prostředky. NATO spojuje země z Evropy a Severní Ameriky, které vzájemně spolupracují a konzultují v oblasti bezpečnosti a obrany. Tím vytváří jedinečnou transatlantickou vazbu pro politickou a bezpečnostní spolupráci.
    Summit NATO ve Varšavě 2016Summit ve Walesu 2014Summit v Chicagu 2012Summit v Lisabonu 2010Summit ve Štrasburku/Kehlu 2009Summit v Bukurešti 2008Summit v Rize 2006Summit v Istanbulu 2004Summit v Praze 2002
    Provoz kanceláře IC o NATO i portálu natoaktual.cz zajišťuje Jagello 2000, z.s. Informační centrum o NATO v Praze není zastoupením Severoatlantické aliance. Portál natoaktual.cz je webovou prezentací Informačního centra o NATO v Praze.
    NATO Information Center in Prague provides information about the North Atlantic Treaty Organization and security-related issues. If you have any questions in this regard, you can contact us at info@natoaktual.cz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9824
cache: 0024:00:00