Jak na věc


navrhované navýšení odměny pěstounům na přechodnou

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

    18 Oproti České republice, kde je profesionální pěstounská péče koncipována výhradně jako péče krátkodobá, resp. na přechodnou dobu, ve většině evropských zemí, kde se profesionální pěstounská péče objevuje, není jednoznačně definována její délka. Ta se vždy řídí potřebami konkrétního dítěte. Téměř ve všech zemích jsou ale pěstounské rodiny schopny a ochotny přijmout dítě v akutní nouzi jako přechodné řešení. 12 Ve většině zemí je s profesionálními pěstouny uzavřena smlouva, která stanovuje jejich práva a povinnosti, stejně jako výši finanční odměny a úhradu nákladů spojených s touto péčí. Například v Norsku výše této odměny odpovídá výši platu pracovníka v ústavním zařízení, navýšeného o běžné životní náklady dítěte. 13 Tento způsob je přesto ekonomicky úspornější než pobyt dítěte v ústavním zařízení, nehledě na zájem dítěte a vhodnost této péče pro něj. 2.2 Pěstounská péče ve Velké Británii Evropskou zemí, na kterou jsem se rozhodla v oblasti pěstounské péče blížeji zaměřit, je Spoje


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00