Jak na věc


navrhované navýšení odměny pěstounům na přechodnou

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

    10 Individuální pěstounská péče, a to jak příbuzenská, tak klasický typ, může být vykonávána osamělou osobou, osobou vdanou či ženatou či oběma manžely společně. Skupinová péče (někdy označovaná též jako kolektivní péče či široká rodina ) bývá ztotožňována s velkými pěstounskými rodinami (někdy i s vlastními dětmi) a probíhá v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách. Zařízení pro výkon pěstounské péče zřizuje obec nebo kraj, někdy i nestátní subjekt, zpravidla v samostatném objektu, v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí, nebo ve vlastním bytě pěstouna. Do zařízení jsou umisťovány především děti, pro které je obtížné zajistit pěstounskou péči individuální formou. Jde zejména o děti jiného etnika, větší sourozenecké skupiny nebo děti s různými typy postižení. V těchto zařízeních, tzv. rodinných buňkách, se o děti starají manželské páry (tento typ se zakládá na manželském principu) a počet dětí ve skupině zpravidla


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00