Jak na věc


nečadová základy ekonomie

Marta Nečadová Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze

    Nečadová, V. (2016). Daňové asignace - možnost financování neziskových organizací. In Vědecké aspekty veřejných financí - mezinárodní konference, VŠE Praha (315-334). VŠE Praha: VŠE Praha.
    Měrtlová, L., Nečadová, V., & Kovář, O. (2012). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy (223-246). Košice: UPJŠ Košice.
    Nečadová, V., & Čevelová, K. (2014). Daňové asignace – možnost financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (40-47). Jihlava: VŠPJ.
    Nečadová, V. (2012). Kvalita výkonu veřejné správy je bezprostředně spjata s problematikou etiky ve veřejné správě. In Sborník z konference Veřejná správ 2012 (1-8). Pardubice: Univerzita Pardubice.
    Nečadová, V. (2014). ASPEKT ETIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE. In n Sborník z konference Veřejná správ 2014: Sborník z vědecké konference Univerzity Hradec Králové (1-14). Pardubice: Univerzita Pardubice.
    Nečadová, V. (2015). ETIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE. In Sociální práce v kontextu lidských práv (340-358). Hradec Králové: Gaudeamus.


Vizitka akademického pracovníka

    Nečadová, V. (2013). Kvalita výkonu veřejné správy je bezprostředně spjata s problematikou etiky ve veřejné správě. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D, 3(26), 105-115.
    Nečadová, V., & Čevelová, K. (2015). Jak financovat neziskové organizace a posílit jejich konkurenceschopnost ?. Veřejná správa - čtrnáctideník vlády České republiky, XXVI(7), 14-18.
    Nečadová, V. (2016). Daňové asignace - zvážení vhodnosti pro financování veřejného sektoru - jedna s možností financování neziskových organizací. In Veřejný sektor, účetnictví, daně, veřejné zakázky (211-223). Znojmo: SVŠE Znojmo.
    Nečadová, V. (2014). Nezaměstnanost a její důsledky,nezaměstnanost absolventů škol a význam praxe pro absolventy Vysoké školy polytechnické Jihlava. In Sborník - konference - "Bez práce to nejde" (2-75). Velké Meziříčí: MěÚ.
    Měrtlová, L., Nečadová, V., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A SR. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.


Pelhřimov - Oficiální stránky města

    Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2015). Organizace veřejné správy v ČR, hodnocení podmínek pro její výkon v Kraji Vysočina.. In 7. ročník mezinárodní konference Konkurence (197-208). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00