Jak na věc


neurologie příbram nemocnice

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

    V rámci ambulantní praxe poskytujeme péči v celém oboru neurologie s důrazem na onemocnění pohybového aparátu a cerebrovaskulární problematiku (cévní problematika mozku a krčních tepen).
    V rámci nemocnice je pro neurologicky nemocné 24 hodin denně dostupná neuroradiologická (CT) laboratorní diagnostika a nezbytná konziliární služba umožňují nejmodernější léčbu neurologicky nemocných včetně moderní léčby cévních mozkových příhod trombolýzou (ve spolupráci s JIP interního oddělení).
    Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením je zajištěna rehabilitační léčba u lůžka i ambulantní rehabilitace. V případě nutnosti neurochirurgické léčby spolupracujeme s renomovanými neurochirurgickými pracovišti.
    Neurologie se dále zabývá nemocnými se závratěmi, epilepsií, polyneuropatií v důsledku cukrovky a jiných interních onemocnění. Méně časté, ale závažné je postižení nervového ústrojí při roztroušené skleroze či Parkinsonově chorobě. Moderní medicína přináší stále nové možnosti léčby. Tyto nemocné je proto nutné pěčlivě sledovat a reagovat na každý výkyv zdravotního stavu.


Pacienti budou v parlamentních volbách hlasovat i v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

    Neurologické oddělení léčí a pravidelně kontroluje také osoby po cévních mozkových příhodách. Důležitou součástí je prevence těchto závažných stavů. Spočívá v kontrole lipidového metabolizmu - to znamená kontrole cholesterolu a dalších tuků v krvi, dále je nutné pravidelně kontrolovat pomocí ultrazvukového vyšetření průchodnost velkých krčních tepen, kterými je oblast mozku vyživována.
    Neurologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o neurologicky nemocné, provádí většinu elektrofyziologických vyšetřovacích metod, včetně aplikace botulotoxinu z neurologických indikací, nadstandartní úrovně dosahuje neurosonologická diagnostika.
    K poruchám nervového aparátu patří i potíže osob s demencí, jak v důsledku aterosklerosy mozkových cév, tak v důsledku některých degenerativních onemocnění.
    Neurologie se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění nervového systému, tj. mozku, míchy a periferních nervů, a v neposlední řadě i neurologickými komplikacemi chorob pohybového ústrojí.


Neurosonologie - ultrazvukové vyšetření u neurologických pacientů

    Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) poskytuje zdravotnické služby v celé šíři oboru neurologie v ambulantním i lůžkovém provozu včetně jednotky intenzivní léče (JIP). Neurologie je v ONT hlavní složkou Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie), jehož hlavním úkolem je časná diagnostika a léčba CMP pro region přesahující okres Trutnov (cca 160 000 obyvatel). V ONT je pro IC vyčleněno 30 standardních lůžek a 8 lůžek intenzivní péče. Neurologické oddělení disponuje neurofyziologickou laboratoří (elektromyografie (EMG), evokované potenciály (EP), elektroencefa­lografie (EEG), polysomnografie (PSMG)) a neurosonologickým pracovištěm, z radiodiagnos­tických metod má pro neurologii v ONT zásadní význam dostupnost spirálního CT (počítačová tomografie) s možností vyšetření CT angiografie, magnetické rezonance (MR), scintigrafie a vyšetření dopaminových transportérů (DaTSCAN). Neurologické oddělení ONT je akreditová
    Mezi nejčastější neurologické problémy patří bolesti hlavy včetně migrény. Stále častěji se setkáváme s bolestmi páteře a výhřezy meziobratlových plotének. Tyto závažné stavy se léčí jednak pomocí medikamentů v infusích, dále pak metodami chiropraktickými. Důležité je uvolnění páteře pomocí měkkých mobilizačních technik. Následuje léčebná rehabilitace.
    Pokoje jsou 2 – 4lůžkové s vlastním sociálním zařízením, k dispozici je nadstandartně vybavený jednolůžkový pokoj. Součástí oddělení je 4lůžkový pokoj zvýšené péče s možností kontinuálního monitorování základních vitálních parametrů, určený především k péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00