Jak na věc


nezaměstnanost dle krajů

Politika snižování nezaměstnanosti

    Vládní kabinet Bohuslava Sobotky se ve středu 16. března 2016 seznámil se souborem opatření na pomoc lidem propouštěným v důsledku možného útlumu těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji, které připravují MPSV a MPO.
    William Henry Beveridge, Volné pracovní místo, Míra volných pracovních míst, Počet volných pracovních míst potřebných k zaměstnání všech paracovníků, Míra nezaměstnanosti, Beveridgeova křivka, Linie 45 stupňů
    K 30. 6. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 384 328 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 461 méně než v květnu, o 67 067 méně než v červnu 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 365 594 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání).
    Existuje rovněž skrytá nezaměstnanost v podobě osob, které se neucházejí o práci, protože ztratily naději na možnost zaměstnání získat. Tyto osoby nejsou zahrnuty do statistiky nezaměstnanosti. Specifickým typem nezaměstnanosti je zemědělské přelidnění v rozvojových zemích, které je způsobeno nedostatkem pracovních příležitostí v nezemědělských odvětvích.


Nezaměstnanost v červnu klesla, počet volných míst nadále roste

    Míra nezaměstnanosti v České republice je šestá nejnižší z osmadvaceti zemí Evropské unie. Naopak na Slovensku je šestá nejvyšší. Informoval o tom Eurostat ve své aktuální zprávě o regionální nezaměstnanosti v EU.
    Podstata nezaměstnanosti (kriteriální nezaměstnanost), ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, absolutní nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální, cyklická, sezónní
    Nezaměstnanost se uvádí jako jeden z ústředních problémů soudobého kapitalismu. Když je nezaměstnanost vysoká, dochází ke snížení důchodů společnosti a zvýšeným sociálním výdajům. Během takových období ekonomické obtíže rovněž ovlivňují emoce lidí a rodinný život. Uvádí se dvě základní sféry dopadu: ekonomická a sociální.
    Jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) je snížení nezaměstnanosti padesátníků, žen po rodičovské dovolené a absolventů a dále podpora rodin s dětmi a začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00