Jak na věc


odůvodnění žádosti o zahlazení podmíněného trestu

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

    1. Odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně - str. 92. Měřítko přezkoumatelnosti rozsudku a důvod k jeho zrušení - str. 663. Odůvodnění rozsudku pro uznání (zmeškání) a rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné (tzn. zkrácené odůvodnění rozsudku) - str. 684. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu - str. 725. Závěr - str. 756. Judikatura týkající se odůvodnění písemných vyhotovení rozsudků - str. 76
    Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...
    V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...
    Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...
    Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...


Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání

    Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci.Publikace odpovídá na otázky, jaké nejčastější vady zatěžují písemná vyhotovení civilních rozsudků či jakou obsahovou strukturu je zapotřebí dodržet při psaní rozsudků. Pojednává při tom o rozsudcích soudu prvního stupně i odvolacího soudu.Autor, soudce Nejvyššího soudu České republiky, popisuje nejednoduchý proces tvorby stručných, ale věcně výstižných a přesvědčivých rozhodnutí a zdůvodňuje jejich nutnost v soudní praxi. Příručka je doplněna rozsáhlým výběrem související judikatury – české i slovenské.Kniha byla pro druhé vydání rozšířena o aktuální judikaturu a nové problémy.Dílo je určeno především studentům práv, asistentům soudců a advokátům, může však být zajímavé i pro širokou odbornou veřejnost.autor: JUDr. Pavel Vrch
    Cena: 449 KčKOUPITObčanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydáníJaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.
    Cena: 490 KčKOUPITPřehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydáníRobert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.


Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

    Cena: 490 KčKOUPITCivilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydáníAlena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Cena: 175 KčKOUPITCivilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydáníAlena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Cena: 1 200 KčKOUPITObčanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydáníJaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00