Jak na věc


opakovač pmr brno

Technologie blízké budoucnosti - IBM, HP, Apple, GM, VW

    Já ale doporučuji využít druhou nabízenou možnost, kdy na mobilním zařízení pak snadno poznáte, k jaké síti jste momentálně připojeni. Po volbě Customize se k názvu vámi vybrané sítě přidá _EXT. Sice do všech mobilních zařízení budete zadávat hesla znovu, aby se připojovaly přes opakovač, ale zase víte ihned, k jaké síti jste kde připojeni. Můžete si rovněž vytvořit síť s úplně jiným názvem a _EXT tak ignorovat:
    Při měření přístupových dob například přes server speedtest.net došlo pouze ke zvýšení doby odezvy z internetu, což je logické, protože do cesty signálu bylo vloženo další zařízení, které tento čas odezvy zákonitě prodlouží.
    Použití opakovače RS485 se nabízí ve dvou základních situacích. Především je to v případě nutnosti přenosu sériových dat na úrovni RS485 na velké vzdálenosti. Maximální bezpečná délka přenosového vedení je dána zejména použitou baudovou komunikační rychlostí. Například při přenosové rychlosti 19200 baud by neměla být délka vedení delší než 1200m. Jsme-li nuceni přenášet data na vzdálenost delší je vhodné použít opakovač. Použití opakovače lze ale doporučit i v situaci, kdy se nejedná o přenos na velké vzdálenosti, ale kdy je třeba komunikační linku galvanicky oddělit od napájecích zdrojů, tedy v případě, že daná komunikující stanice není tímto oddělením sama vybavena.


Inteligentní digitální domácnost

    Protože linka RS485 je koncipována jako polo duplexní, je nejdůležitějším úkolem logiky opakovače správně určit směr přenosu dat. Principiálně nemůže opakovač korektně pracovat zcela univerzálně, to znamená nezávisle na přenosové rychlosti a komunikačním protokolu. Pro správnou funkci je tedy nutné opakovač před instalací řádně nakonfigurovat, což znamená nastavit čas “klidu na lince”. Nakonfigurovaný opakovač je po zapnutí napájecího napětí ve stavu, kdy jsou vysílače obou linek odpojeny, tedy čeká na příjem dat z obou linek. Pokud se například na lince 1 objeví jako první stav logické nuly, je okamžitě aktivován vysílač linky 2 a data jsou přenášena ve směru Linka1 -> Linka2. Pokud stav na lince 1 přejde do úrovně logické jedničky neznamená to že je vysílač linky 2 okamžitě odpojen, ale je zahájeno časování doby “klidu na lince”. Pokud se po tuto dobu znovu neobjeví na lince 1 stav logické nuly, přechází opakovač do výchozího stavu, tj. odpojí se oba vysíla
    Programování opakovače se provádí po lince RS485 po připojení napájecího napětí a je zabezpečeno dlouhým sekvenčním kódem, naprogramované parametry jsou uloženy v paměti EEPROM. Opakovač je dodáván se softwarovým nástrojem pro nastavování jeho přenosových parametrů.
    V každém případě si ale nechte nastavení opakovače zálohovat na váš lokální disk do souboru, nikdy nevíte, kdy se vám to bude opětovně hodit (v menu samozřejmě můžete provádět i další činnosti jako restartovat opakovač nebo ho uvést do stavu, v jakém vám byl výrobcem dodán):


Opakovač signálu 802.11ac od TP-Linku je tu

    Z tohoto pohledu to vypadá, že české pobočce TP-Linku tak spadl úspěch na českém trhu do klína úplně bez práce. Myslet si to ale znamená velký omyl. Tato společnost pravidelně a trpělivě přináší na náš trh inovované výrobky, které navíc fungují skvěle i dlouhodobě a tím si získávají cenné body třeba právě u lokálních poskytovatelů přístupu na internet, takže se výrobky TP-Linku objevují stále ve větší míře v domácnostech, dodávány právě pracovníky poskytovatelů. A když už jsou doma, lidé kupují i další výrobky TP-Linku, protože jsou spokojeni s tím, co doma už mají.
    A tak je to třeba právě s opakovači, kterých jsme už psali. Jedním z testovaných zařízení byl opakovač signálu (extender) TP-Link TL-WA850RE - externí odkaz . Připomínáme ale i článek o směrovačích (routerech) TP-Link Archer C7 a C2 - externí odkaz , protože s právě s modelem Archer C7 jsme prováděli test novinky TP-Linku, totiž opakovačem signálu AC750.
     Společnost TP-Link uvedla na trh další pokračování řady veleúspěšných opakovačů, které se hodí k vykrytí míst signálem Wi-Fi tam, kam nedosáhne signál z Wi-Fi směrovače. Tentokrát TP-Link vyrobil verzi, která zvládne i nejmodernější standard 802.11 ac, tedy dvoupásmový opakovač pracující v pásmu 2,4 i 5,0 GHz. A jako bonus pro vás máme tip, jak zvýšit pravděpodobnost připojení se k internetu na dovolené. Kupodivu to rovněž souvisí s opakovači.


3D televize bez brýlí a nebo rovnou 4D

    Obě linky RS485 jsou rovnocenné, galvanicky oddělené od napájecího zdroje i navzájem, ochráněné proti přepětí a propojením na svorkovnici je lze impedančně zakončit. Opakovač je vybaven indikačními LED, které informují o aktivitě na linkách a směru přenosu. Směr přenosu je řízen automaticky s programově nastavitelnou dobou “klidu na lince”.


Základní technické údaje

    Společnost TP-Link na našem trhu poté, co do té doby velmi oblíbená společnost D-Link zazmatkovala a nevěděla, zda prezentovat prvky pro profesionální nasazení nebo pro domácí použití, a zcela nelogicky vyměnila místní vedení pobočky, aby velením pověřila lidi z Maďarska, což jí přineslo spíše prodejní neúspěchy, než úspěchy, využila tohoto oslabení doposud na českém trhu dobře zavedené značky a dá se říci, že převzala trh domácích síťových zařízení. A šikovné zastoupení TP-Linku ihned zahltilo trh domácích spotřebičů síťové techniky velmi kvalitní nabídkou, která je pravidelně inovována. Navíc jsou produkty TP-Linku velmi elegantní a snadno nastavitelné, takže jejich použití je v domácnostech o to snazší. Navíc někteří poskytovatelé internetu především lokálního významu ihned dokázali šikovnými zařízeními obsadit místa, která do té doby využívala například zařízení zmíněné společnosti D-Link nebo Netgear. To proto, že se nesetkávali s nějakými chybami při nasazování i dlouhodobém prov


První zkušenosti se čtečkou Kindle DX v ČR

    Jak již bylo řečeno je správná funkce opakovače závislá na vhodném nastavení doby “klidu na lince”, které musí odpovídat dané komunikační rychlosti a použitému komunikačnímu protokolu. Pokud by byla nastavená doba klidu na lince nulová opakovač by sice fungoval zdánlivě univerzálně, ale velmi nespolehlivě. Vysílač by byl totiž připojen pouze pro stav logické nuly a logická jednička by byla vlastně nahrazena třetím stavem což by vedlo k vysoké chybovosti přenosu zvláště při vyšších komunikačních rychlostech a při velké přenosové vzdálenosti. Vhodné je nastavit dobu klidu na lince na co nejdelší čas odpovídající minimální prodlevě mezi jednotlivými rámci komunikačního protokolu. Není-li u danného komunikačního protokolu tato prodleva definována, je jistým řešením nastavit čas klidu na lince jako šířku jednoho bitu pro danou baudovou rychlost nebo lépe alespoň délku stop bitů. Vlastní nastavení uvedeného času se provádí pomocí softwarového nástroje “Greset” jež je
    A vy si, stejně jakoby to za vás udělalo připojení WPS, vyberete název sítě - implicitně je stejná jako ta, jejíž vlastnosti se kopírují (začerněno, Main router/AP WiFi Network name (SSID) a Extender WiFi Network name (SSID) jsou v případě kopírování - viz obrázek - shodné). To je dobré k tomu, že název sítě a její heslo máte už uloženo v mobilních zařízeních a nemusíte si přidávat žádné další připojení a heslo k němu:
    Než se dostaneme k samotnému testu dvoupásmového opakovače TP-Link AC750 standardu IEEE 802.11ac a popisu nastavení tohoto přístroje, musím konstatovat, že doma mi v přízemí mi opakuje signál od června 2012 jeden z předchozích modelů této společnosti, extender TP-Link TL-WA850RE. Za dva a tři čtvrtě roku jsem na toto zařízení v podstatě nesáhl, pouze v případě výměny Wi-Fi směrovače nebo změny hesla na směrovači jsem musel nastavit nové jméno a heslo SSID i pro kódovaný přenos dat v opakovači. Jinak sám z vlastní vůle nikdy neodešel a slouží věrně dodnes.


Zloděj vás vykrade do pěti minut!

    Výhodou tohoto postupu je, že opakovač převezme všechna nastavení pro sítě v pásmu 2,4 i 5 GHz, tedy názvy sítí i jejich hesla. Vše se řídí tím, zda váš směrovač používá standard 802.11ac, který pracuje se dvěma kmitočtovými pásmy. V případě, že používá nastavení 802.11 a/b/g/n, pak jsou nastaveny pouze ty frekvence, které odpovídají standardu, používanému Wi-Fi směrovačem. Nato opakovač vyjmete ze zásuvky a umístíte do zásuvky, kde je ještě dostupný signál z Wi-Fi směrovače (na mobilu vám intenzitu Wi-Fi ukazuje indikátor síly signálu a má v místě příjmu alespoň jednu čárku z typicky čtyř nebo pěti) a zasunete do zásuvky poblíž. Objevení se několika čárek indikujících sílu signálu Wi-Fi na vašem mobilním zařízení v prostoru, kde před chvílí ještě signál nebyl, svědčí o tom, že opakovač pracuje a vaše zařízení se s ním propojilo a přijímá z něj signál rychlostí až 750 Mb/s. Připojení poznáte i podle toho, že třetí dioda LED nad tlačítkem bliká a tím informuje o existujícím provozu mezi
    Abychom byli úplně přesní, Netgear, jako producent špičkových přístrojů pro oblast profesionálního přenosu dat má mnoho dobrých nápadů i pro oblast domácí techniky, ale opět - vedení společnosti, které nebylo schopno tato zajímavá zařízení portovat na náš trh - se zachovalo stejně, odvolalo do té doby dobře fungujícího lokálního manažera, pracujícího ovšem s jimi svázanýma rukama, a výsledek se opět dostavil. Úspora v podobě vedení Netgearu z Polska již brzy přinesla své ovoce. Do té doby už tak chudá nabídka, zapříčiněná nezájmem amerického mamuta o nějaké lokální trhy v nějakém malém Česku, přešla pod velení lidí, kteří o našem trhu nevědí zhola nic, nejsou schopni zapůjčovat ani přístroje na testování a tak se nelze divit, že i Netgear se z našeho trhu (tak nějak trochu logicky) vytrácí, protože se o něm přestává mluvit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00