Jak na věc


opevnění pražská čára

Velký okruh tvrzí Bouda - dárková vstupenka

    Ačkoliv pevnostní systém z let 1938-38 tvořilo několik tisíc objektů různého typu, není toto mohutné a technicky téměř dokonalé dílo, dodnes zcela doceněno. Stavební řešení, technické vybavení a celková vyspělost československých fortifikací patřily mezi to nejlepší, co bylo před druhou světovou válkou v Evropě postaveno. Pokud si uvědomíme co všechno se podařilo dokončit za cca 2,5 roku, nezbývá, než vyjádřit uznání všem, kteří se na jeho realizaci podíleli.
    Jádrem tohoto serveru a vlastně i hlavní důvod jeho existence je databáze lehkého opevnění, obsahující údaje o každé postavené nebo alespoň archivně doložené plánované pevnůstce, její fotodokumentaci, polohu, azimut střílen a spoustu dalších údajů. Jedná se o otevřený projekt, do kterého může měřením v terénu nebo bádáním v archivech přispět každý uživatel.
    Vážení návštěvníci, v době konání vzpomínkové akce Hlučín-Darkovičky 2018 ve dnech 18. a 19. května 2018 bude veřejnosti nepřístupný samostatný pěchotní srub MO-S 19 Alej. Děkujeme za pochopení.
    To vše a ještě mnohem víc můžete během prohlídky vidět. Jako obránci před staletími projedete napříč celým opevněním až hluboko spletitých podzemních chodeb, kde můžete za svitu luceren prozkoumat jejich tajemství.


Základní prohlídka tvrze Hůrka - dárková

    V diskusi věnované problematice lehkého opevnění, ale i jiným tématům souvisejícícm s opevněním, je aktuálně 16998 příspěvků. Prohlížení diskuse je umožněno všem návštěvníkům, přispívat však mohou jenom registrovaní uživatelé po přihlášení.
    V každém oboru lidského bádání - pokud je prováděno systematicky, dochází časem k rozšiřování vědomostí a revizi původních závěrů. Stejně tak i při studii historie lehkého opevnění z let 1936-38, dochází postupem času k významným posunům v chápání historie výstavby, funkce a složení vybavení a ve spoustě dalších drobností. Vnímejte prosím zde uvedené materiály jako pohled autorů na danou problematiku v závislosti na době zveřejnění.
    V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „GDPR “) si Vás dovolujeme informovat, že SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, o.p.s., Luční 199, 666 03 HRADČANY U TIŠNOVA zpracovává Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mailovou adresu, za účelem, na základě a v rozsahu nutném pro zasílání Vámi objednaného zboží.


Vzpomínková akce MOBILIZACE CIHELNA –

    O předválečném opevnění Československa z let 1935-38 byly již napsány a publikovány desítky studií, knih a internetových stránek. Bohužel se však velká většina z nich soustředí především na dělostřelecké tvrze či objekty těžkého opevnění a přehlíží při tom zcela fakt, že veškerá tíha obrany by v září 1938 závisela ve velké míře především na velkém množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů. Právě pro to si tyto stránky kladou za cíl především zpracovat v co nejširším rozsahu především problematiku výstavby objektů lehkého opevnění u nás a zpřístupnit informace o tom, kde a jakým způsobem byly stavěny, čím byly vystrojeny a vyzbrojeny a v neposlední řadě i o tom, kde se tyto zajímavé objekty dochovaly do dnešní doby.
    Jeden ze světových unikátů Terezína je právě jeho opevnění, které se jako jedno z mála dochovalo do dnešních dnů a to téměř v nepoškozeném stavu. Navíc oproti jiným pevnostem Terezín představuje naprostou špičku a vrchol bastionového opevnění po staletí vyprecizovaného k dokonalosti.


Opevnění Jindřichohradecka z let 1936-1938

    Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Tvoří jej pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO vz. 37A. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky byl do Slezského zemského muzea začleněn roku 1992. Rekonstrukce pevnostního areálu však probíhala již od roku 1980, kdy se v rámci tehdejšího Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě vytvořila pracovní skupina, jejímž cílem se stalo vytipování a obnova několika vybraných pevnostních objektů podle historického stavu z roku 1938. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky je také součástí stezky technických atraktivit, tzv. TECHNO TRASY, která propojuje významné industriální památky na území Moravskoslezského kraje.
    Aktuálně je evidováno 14006 objektů Československého lehkého opevnění starého i nového typu , 126041 fotografií , 34833 souřadnic a navazujících 9744 komentářů či 139 dobových snímků . V přidružených databázích je dále evidováno 271 ostatních fortifikačních objektů a 1734 objektů poválečných.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00