Jak na věc


oznamovaci povinnost v danovem rizeni

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Přestože zákon o správě daní a poplatků končí svou účinnost a bude od 1.1.2011 nahrazen novým Daňovým řádem, oznamovací povinnost podle § 34 odst. 5 ZSDP za rok 2010 platí
     "Člověk jest bytost přirozeně určená pro život v obci." Takto charakterizuje člověka antický filozof Aristotelés ve svém nejslavnějším spise Politika. Zatím jediným známým lidským tvorem, který nesplňoval výše uvedený citát, byl Hérakleitos z Efesu. Ten zcela zanevřel na lidskou společnost a vyhledal útočiště u...
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    Především je nutno zdůraznit, že oznamovací povinnost se týká jen úhrad provedených fyzickým osobám. Úhrad právnickým osobám se oznamovací povinnost netýká.Oznamovat se musí především tyto příjmy:
    Nejpozději do 15. února následujícího roku po roce, k němuž se oznamovací povinnost vztahuje musí oznamovatel podat písemnou zprávu na svůj místně příslušný finanční úřad. Tato zpráva musí obsahovat:


V souladu s Daňovým řádem platným od 1.1.2011 přestává existovat podání Oznámení podle §34 zákona č. 337/1992 Sb.. Tuto informaci doplňujeme jako odpověď na četné dotazy k této problematice v roce 2011.

    Předmětný paragraf ukládá všem právnickým i fyzickým osobám, které mají příjmy z podnikatelské činnosti, ale i z jiné činnosti, nebo z pronájmu a které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich samostatně výdělečnou činnost, nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daňovou povinnost, aby uskutečněné úhrady oznamovali místně příslušnému finančnímu úřadu, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40.000.-Kč za příslušný kalendářní rok.
    Postihy za nesplnění oznamovací povinnosti mohou přijít ze dvou stranPodle ZSPD může správce daně uložit opakovaně pokutu až do celkové výše 2.000.000.-KčPodle § 243 trestního zákoníku se uvádí, že kdo nesplní svojí zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné stanovení daně jinému nebo její vymáhání od jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo zákazem činnosti.Vymezení hranice výše škody se stanoví tak, že větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50.000.-Kč
    Oznamovací povinnost mají především všechny právnické osoby bez ohledu na to, jaké mají podnikatelské aktivity a jaký charakter mají dosahované příjmy. Stejně tak mají oznamovací povinnost fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské činnosti. Oznamovací povinnost však nemají fyzické osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti, nebo z kapitálového majetku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00