Jak na věc


přístavby k chatě

Přístavba knihovny k rodinnému domu II.

    Vila z roku 1916 od architektů Davinet und Studer stojí v Bernu v části Gülingen. Nová prosklená část otevírá klasickou do sebe uzavřenou dispozici směrem do zahrady. V přístavbě je nová kuchyň a jídelna.
    Dřevěná přístavba k venkovskému rodinnému domu částečně zasahuje nad vodní plochu rybníku. Fasádu tvoří vertikální dřevěné proužky, které jsou v některých místech podloženy sklem.
    Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.
    Přístavba k vesnickému domu blízko severního francouzského pobřeží nabízí klidný prostor ke čtení a práci. Knihovna je usazena výš než je rovina původního domu, velké okno v čele tak nabízí krásný pohled do krajiny. Pod knihovnu se vešla garáž a další zázemí domu.
    Přístavba k malému domku na předměstí Melbourne. Na úzké parcele leží podlouhlý domek, v původní části jsou ložnice, v přístavbě směrem na zahradu navazuje obytný prostor.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 601 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...


Přístavba domu a půdorysný tvar

    Druhý způsob přístavby k domu funguje na principu architektonického návrhu oddělení původního domu a nově budované přístavby. Ta svým vzhledem a objemem nenavazuje na stávající dům. Je navržena na základě svých vlastních principů a nebere na první pohled v potaz stávající dům. Obvykle je vyžadováno funkční propojení nové přístavby a domu. Vzhledově však toto propojení nemusí být patrné. Tento přístup je vhodný zejména, je-li stávající dům na pozemku jasně vymezen a rozšíření přístavbou by popíralo původní návrh domu. Typickým příkladem jsou domy s centrální kompozicí, na čtvercovém půdorysu, využívající v návrhu symetrie.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 303 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...
    Přístavba rozšiřuje stávající stavbu jako by byla její součástí již od počátku. Využívá tvarosloví stávajícího domu a hmotovým řešením pokračuje v původní architektonické kompozici. Tato návaznost může probíhat i v pozměněných formách, ale je zachován princip rozvedení původního řešení domu. Dochází k faktickému i optickému zvětšení objemu domu.
    Budova z 19.století byla přěměněna na kanceláře a na jejích vrcholu vzniklnul třípodlažní penthaus majitele objektu. Hmota nástavby je ve spodním podlaží uskočená, aby opticky oddělila nové od starého.
    Tělocvična vyrostla v centru Chelles na centrálním volném prostoru mezi radnicí, vysokou školou, centrem současného umění. Hlavní nosná konstrukce je ocelová, doplněná železobetonovými částmi. Fasáda je tvořena skleněnými a měděnými částmi, odráží okolní svět a propouští světlo dovnitř.


Návrh rekonstrukce rodinného domu

    Přístavbou k domu v tomto případě nezasáhneme do původního řešení, kterému svým jiným pojetím naopak dodáme na důrazu. Důležité je optické působení domu s přístavbou, která při odlišném pojetí opticky objem domu nezvětšuje, ale je vnímána jako další stavba. Tím se lze elegantně vypořádat s přístavbami k domům na malých pozemcích. Přístavba nemusí být na pozemku výrazná a přesto poskytuje důležité zvětšení užitné plochy domu.
    V suterénu je příjemný vinný sklípek, přízemí je jasné, otevřené s výhledme na vinice.
    Rozměr (š/d/v): 212 x 601 x 222 cm Popis: Tento skleník je s oblibou využíván i jako jednoduchá a cenově zajímavá zimní zahrada. Boční stěny skleníku...
    Přístavba k domu vyřeší při rekonstrukci domu potřebné  rozšíření užitné plochy a vylepší fungování nemovitosti jako celku. Naváže na stávající stavbu a vhodně jí doplní a rozšíří. Přístavba k domu na určeném pozemku musí svým návrhem splnit široké spektrum požadavků. Splnit technické požadavky na návaznost nově budovaných a stávajících konstrukcí. Přístavba k domu svým objemem a architektonickým ztvárněním také musí pasovat. Toto lze řešit zjednodušeně dvěma hlavními principy.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 452 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...


Když se sedačka nevejde do domu

    Jedná se o přístavbu k původnímu tradičnímu venkovskému japonskému domu, která bude sloužit mladému páru. Díky ní budou mít všichni obyvatelé své soukromí, ale zůstalo zachováno i spojení pomocí zakryté chodby. Mezi domy vznikl prostor pro společnou zahradu.
     Sluneční paprsky během dne ohřejí skleník a následně zeď. V průběhu noci pak tento "akumulátor" vyhřívá skleník. Zvláště v jarním a podzimním období tak docílíte během noci teploty o několik stupňů vyšší než u volně stojícího skleníku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00