Jak na věc


pád mluvnický

Prezentace na téma: "Mluvnické kategorie jmen. Mluvnické kategorie = mluvnické významy Mluvnický význam vyjadřuje podstatné jméno svým tvarem = pádovou koncovkou, číslem,"— Transkript prezentace:

    V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem mluvnický pád v cizích jazycích. Pokud zde není žádný výsledek, zkontrolujte si prosím, zda máte dotaz správně zapsaný. Nebo se můžete podívat na konci stránky na obdobné otázky, které tu před vám hledali již jiní návštěvníci.
    Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu mluvnický pád v cizích jazycích? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Snad by neškodilo, kdyby jména pádů měla koncovky pokud možná stejné. Pád pátý stojí celým svým rázem mimo pády ostatní a mohl by míti koncovku odchylnou: volatel; ale ostatní pády by mohly míti koncovku -ník. Rankův »jmenovatel« by mohl býti jmenovníkem; to slovo by bylo k slovesu jmenovati v témže poměru, jako na př. bojovník, slitovník, hodovník k slovesům bojovati, slitovati se, hodovati. Tím bychom se také vyhnuli slovní shodě se jmenovatelem v počtářství, ačkoli na př. Polákům nevadí, že mianownik je i jmenovatel zlomku (něm. Nenner) i první pád (Nennfall, Nennform). A třetí pád by mohl býti darovníkem nebo darníkem (místo Rankova »davatele«); slovesa znamenající ‚dávati, darovati‘ se skoro všude pojívají s třetím pádem. Jméno čtvrtého pádu u Ranka, »vinitel«, je překlad latinského accusativus (a to zase překlad řeckého aitiâtikê). Předmět slovesa ‚viniti‘ se sice vyjadřuje čtvrtým pádem, ale je to sloveso přece jen příl


mluvnický pád v cizích jazycích v křížovce

    Na střední škole pozná žák názvy latinské (jež zčásti jsou napodobeniny názvů řeckých): ty se aspoň zčásti shodují se skutečným větovým rázem pádů, aniž ovšem vystihují všech jejich významových odstínů. Rusové mají již dávno jména svá, jež jsou skoro naskrze překlady názvů latinských (v našem pořádku pádů 1. nominativus — imenítel’nyj padéž, 2. genitivus — rodítel’nyj p., 3. dativus — dátel’nyj p., 4. accusativus — vinítel’nyj p., 5. vocativus — zvátel’nyj p., 6. localis — městnyj p., 7. instrumentalis — tvorítel’nyj p.). Také Poláci užívají názvů podobných ve škole i v mluvnicích a ve spisech jazykozpytných i ve výkladech obracejících se k neodborníkům; utvořili si je již samostatněji (1. mianownik = jmenovatel, něm. též Nennfall, 2. dopełniacz = doplňovatel, též przypadek rodzący = pád rodící, 3. celownik = cílovník, 4. biernik = beroucí, 5. wołacz, 6. miejscownik = místovník, též przypadek miejscowy, 7. na
    I u nás se stal pokus podobný. V Rankových slovnících jsou názvy větším dílem podobné ruským, ale jsou to (jako v polštině) jména podstatná, ne výrazy dvoučlenné. Snad pocházejí od Ranka samého. Ale neujaly se. Jsou to slova: 1. jmenovatel, 2. roditel, 3. davatel, 4. vinitel, 5. volatel, 6. místník, 7. nástrojník. Z těchto názvů není vhodný zejména slovo ‚roditel‘. Je to napodobenina latinského názvu genitivus (genetivus), u nás nevhodná již proto, že rod, t. j. otce nebo matku, neoznačujeme zpravidla druhým pádem jména podstatného, nýbrž přisvojovacím jménem [217]přídavným (Rudolfův syn a p.). Nalézti tomuto pádu vhodné jméno je velmi nesnadné, protože jeho mluvnické úkoly jsou nejrozmanitější; o jméně, které by zahrnovalo všecky, ani mluviti nelze, ale ani o jméně, v kterém by se zračila aspoň většina jich.[1]


Diskutovat o ugrofinský mluvnický pád

    Snad by bylo lepší slovo přisvojník; přisvojovací význam druhého pádu (v nejširším smyslu toho slova) je důležitou částí jeho úkolů a v slově přisvojník by byla naznačena spojitost přisvojovacího pádu s přisvojovacím zájmenem a jménem přídavným. Indičtí gramatikové tomu, čemu evropský jazykozpyt říká adnominální genitiv (druhý pád závislý na jméně), říkali »šestý pád spojitosti« (genitiv je jim pádem šestým); spojitost v nejširším smyslu je opravdu, co vyjadřuje druhý pád u řídícího jména, ne pouhé přisvojování, a kdyby bylo příhodné jméno tohoto širokého významu, bylo by asi nejlepším názvem tohoto pádu.
    [1] A to ani nehledíme k tomu, že v jazycích slovanských a baltských pád 2., genitiv, přejal také úkoly bývalého ablativu, pádu vyjadřujícího, odkud něco se odlučuje a významy odtud odvozené.
    V následující tabulce nalezneš přehled křížovkářských výrazů, které se přímo vztahují k vyhledanému výrazu "ugrofinský mluvnický pád". Jsou zde vypsány i ty výrazy, které zatím neprošly kontrolou. V takovém případě je to vždy u daného hesla uvedeno jako STATUS.
    NÁZEV ŠKOLY: ZŠ NETVOŘICE AUTOR: MGR.IRENA PŘEUČILOVA NÁZEV: VY_32_INOVACE_05_ROD PODSTATNÝCH JMEN TEMA: URČOVÁNÍ RODU PODSTATNÝCH JMEN ČÍSLO PROJEKTU:OPVK.


Mluvnické kategorie jmen. Mluvnické kategorie = mluvnické významy Mluvnický význam vyjadřuje podstatné jméno svým tvarem = pádovou koncovkou, číslem,

    Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu ugrofinský mluvnický pád. Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během několika měsíců by zde bylo k nalezení takřka vše! Pomoz nám tedy i ty - pokud se ti slovník líbí a nacházíš zde odpovědi :-)! Budeme ti nesmírně vděčni!
    Pro možnost přispívat do této diskuse musíš být příhlášen/a na Facebooku. Dodržuj, prosím, pravidla slušného chování, jinak budou tvé příspěvky odstraněny.
    Mluvnické osoby, stupně přídavného jména a pády jmenujeme po česku obyčejně jen řadovým číslem. To lze pochopiti při osobách a stupních přídavného jména: mluvnická první osoba, já, je s osobou mluvící totožná, osoba druhá, ty, je jí bližší než osoba třetí, on, a stupně přídavného jména vyjadřují rostoucí míru vlastnosti. U pádů je však pořádek, v jakém bývají v našich mluvnicích, nahodilý a není stejný ani na př. ve všech mluvnicích slovanských (náš šestý pád bývá počítán za sedmý a náš sedmý za šestý).
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00