Jak na věc


příměstské autobusové spojení jízdní řády praha

Přihlášky na letní příměstský tábor zde

    Přihlášky na tábor přijímá Ivana Kalinová (tel.728 057 787, tabory@hodice.cz) nejpozději do 17.12.2018, platbu za stravu a jízdné v ceně 150 Kč za dítě prosíme uhradit nejpozději do 18.12.2018!
    O vánočních svátcích bude již podruhé probíhat příměstský tábor a to 27.prosince 2018 od 8 do 16 hodin v KD Hodice. Čeká nás prázdninový den plný pohybu a her aneb rozhýbeme se po Vánocích.
    V uplynulém roce jsme v Hodicích zahájili projekt příměstských táborů. Na jeho realizaci jsme získali dotaci z operačního programu Zaměstnanost Sociálního fondu Evropské unie. Projekt si klade za cíl pomoci rodičům s vazbou na trh práce zajistit péči o děti v době vedlejších i hlavních školních prázdnin, protože v této době není u nás institucionálně zabezpečena. Péče o děti bude zajištěna uspořádáním příměstského tábora v Hodicích během následujících tří let od zahájení projektu, v celkové dotaci 52 pracovních dní. Realizací projektu především očekáváme, že umožníme rodičům plnohodnotně vykonávat své zaměstnání i v době školních prázdnin a také, že poskytneme dětem možnost trávit volný čas aktivně a smysluplně s možností naučit se novým dovednostem.


Letní příměstský MYSLIVECKÝ tábor 2018

    Termíny a témata táborů budou vždy uveřejněna s předstihem na webových stránkách obce, ve škole a na dalších obvyklých místech. Letní se uskuteční o prázdninách a to prvně jako "Cesta kolem světa" v termínu od 8.7. do 12.7 a dále jak "Superhrdinové" v termínu od 19.8. do 23.8.2019.
    PŘIHLÁŠKU a SOUHLASY si můžete vyzvednout na vrátnici DDM Hranice, Galašova 1746 nebo stáhnout na webových ( viz níže), nebo na stránkách (zde) .
    V letošním roce proběhlo 9 příměstských táborů za účasti více než 250ti dětí. Těšíme se na léto roku 2019.
    PŘIHLÁŠKU si můžete vyzvednout na vrátnici DDM Hranice, Galašova 1746 nebo stáhnout na webowých stránkách (zde) .
    Do této doby proběhl příměstský tábor v době podzimních prázdnin a jeden den o právě skončených vánočních prázdninách. Během těchto tří dní děti účastnící se tábora podnikly výlet do okolí obce s táborákem, namalovaly a pouštěly si draky, hrály pohybové i taktické hry na novém hřišti i v kulturním domě, navštívily lezeckou stěnu, lanové překážky a hernu v Panském dvoře, hrály stolní tenis, badminton a jiné, to vše při zajištění celodenní stravy a pitného režimu.
    OBSAZENO.Myslivost-EKOLOGIE-lesní pedagogika-HRY-soutěže-POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY-včelařství-RYBÁŘSTVÍ-střelectví-VÝLETY


2017 - Příměstský tábor Spláchnutej, Úterý

    Máme rádi děti a máme rádi sport a zábavu. Sport, zábava a děti to přece jde dohromady. A proto pořádáme různé příměstské tábory s hromadou zábavy a mořem sportovních aktivit. Přivítáme děti a mládež všech věkových skupin, protože umíme vymyslet zábavu pro malé i velké.
    PŘIHLÁŠKU si můžete vyzvednout na vrátnici DDM Hranice, Galašova 1746 nebo stáhnout na webowých stránkách.
    Prosíme rodiče, aby děti chodily na tábor ve sportovním oblečení a sportovní obuvi, které mohou umazat. Program jednotlivých dnů je připraven zvlášť pro děti předškolní a zvlášť pro školáky.
    Naše tábory koncipujeme jako ucelený program včetně občerstvení, pitného režimu a veškerých aktivit. Program příměstských táborů jen nejen pro začínající i pokročilé tenisové a badmintonové talenty, ale i pro všechny jiné děti, které se mohou bavit dalšími aktivitami v našem sportovním areálu.
    Myslivost-EKOLOGIE-lesní pedagogika-HRY-soutěže-POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY-včelařství-RYBÁŘSTVÍ-střelectví-VÝLETY
    Pro velký zájem otevíráme ve spolupráci s První hranickou rozvojovou, z.s další dva turnusy příměstských táborů
    PŘIHLÁŠKU a Souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete vyzvednout na vrátnici DDM Hranice, Galašova 1746 nebo stáhnout na webových ( viz níže), nebo zde.


Příměstské tábory ateliéru Amos Brno

    Obec Hodice získala dotaci na podporu zaměstnanosti ze Strukturálních fondů Evropské unie a bude tak ve spolupráci se spolkem HRAD pořádat příměstské tábory. Jedná se o zajištění dohledu nad dětmi s aktivním trávením volného času, v době vedlejších i hlavních školních prázdnin. Dotace ve výši půl milionu korun bude využita na realizaci příměstských táborů ve třech následujících letech a je určena na pokrytí nákladů s provozem tábora, nákup táborového vybavení, materiálu na činnosti s dětmi a na animační programy. Rodiče tak budou hradit pouze stravu pro děti a příp. jízdné a vstupné, které nemůže být z dotace hrazeno.
    Obsazen Myslivost-EKOLOGIE-lesní pedagogika-HRY-soutěže-POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY-včelařství-RYBÁŘSTVÍ-střelectví-VÝLETY
    Další běh příměstského tábora s názvem „Hradní tajemství“ se uskuteční v čase jarních prázdnin 4. – 8. března. Přihlášky na tábor začneme přijímat v druhé polovině měsíce ledna. Od konce března budou pak moci rodiče své děti přihlásit na letní běhy táborů. Od 8. do 12. července chystáme tábor „Cesta kolem světa“ a od 19. do 23. srpna tábor s tématem „Superhrdinové“.
    Tábory jsou určeny pro předškolní a školní děti rodičů, kteří bydlí v Mikroregionu Telčsko a mají vazbu na trh práce (jsou pracující, evidováni na ÚP, na rodičovské dovolené s platnou pracovní smlouvou apod.).


A je to opět tady ...LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017

    Pořádáním příměstských táborů vycházíme vstříc rodičům, kteří by rádi zajistili svým dětem smysluplný program na prázdninové dny v době, kdy sami možnost být se svými dětmi nemají. Naše tábory nejsou ale jen o zábavě či zabavení, v duchu našeho celoročního programu zařazujeme i vzdělávání nenápadně a zajímavě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00