Jak na věc


přístavby k chatě

Ventilátor Ecofan 810 Black Edition ventilátory

    Přístavbou k domu v tomto případě nezasáhneme do původního řešení, kterému svým jiným pojetím naopak dodáme na důrazu. Důležité je optické působení domu s přístavbou, která při odlišném pojetí opticky objem domu nezvětšuje, ale je vnímána jako další stavba. Tím se lze elegantně vypořádat s přístavbami k domům na malých pozemcích. Přístavba nemusí být na pozemku výrazná a přesto poskytuje důležité zvětšení užitné plochy domu.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 452 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...
    Budova z 19.století byla přěměněna na kanceláře a na jejích vrcholu vzniklnul třípodlažní penthaus majitele objektu. Hmota nástavby je ve spodním podlaží uskočená, aby opticky oddělila nové od starého.
    Jedná se o přístavbu k původnímu tradičnímu venkovskému japonskému domu, která bude sloužit mladému páru. Díky ní budou mít všichni obyvatelé své soukromí, ale zůstalo zachováno i spojení pomocí zakryté chodby. Mezi domy vznikl prostor pro společnou zahradu.
    Přístavba k vesnickému domu blízko severního francouzského pobřeží nabízí klidný prostor ke čtení a práci. Knihovna je usazena výš než je rovina původního domu, velké okno v čele tak nabízí krásný pohled do krajiny. Pod knihovnu se vešla garáž a další zázemí domu.
    V suterénu je příjemný vinný sklípek, přízemí je jasné, otevřené s výhledme na vinice.


Malá přístavba k rodinnému domu

    Dřevěná přístavba k venkovskému rodinnému domu částečně zasahuje nad vodní plochu rybníku. Fasádu tvoří vertikální dřevěné proužky, které jsou v některých místech podloženy sklem.
     Sluneční paprsky během dne ohřejí skleník a následně zeď. V průběhu noci pak tento "akumulátor" vyhřívá skleník. Zvláště v jarním a podzimním období tak docílíte během noci teploty o několik stupňů vyšší než u volně stojícího skleníku.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 601 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...
    Přístavba k domu vyřeší při rekonstrukci domu potřebné  rozšíření užitné plochy a vylepší fungování nemovitosti jako celku. Naváže na stávající stavbu a vhodně jí doplní a rozšíří. Přístavba k domu na určeném pozemku musí svým návrhem splnit široké spektrum požadavků. Splnit technické požadavky na návaznost nově budovaných a stávajících konstrukcí. Přístavba k domu svým objemem a architektonickým ztvárněním také musí pasovat. Toto lze řešit zjednodušeně dvěma hlavními principy.


Akce měsíce, automatické otvírače zdarma

    Ventilátor Ecofan 810 black edition. Ventilátory na krbová kamna Ecofan 810 generuje svou vlastní elektřinu využíváním tepla z kamen. Ventilátor Ecofan pomáhá cirkulaci teplého vzduchu po pokoji.
    Rozměr (š/d/v): 212 x 601 x 222 cm Popis: Tento skleník je s oblibou využíván i jako jednoduchá a cenově zajímavá zimní zahrada. Boční stěny skleníku...
    Přístavba k malému domku na předměstí Melbourne. Na úzké parcele leží podlouhlý domek, v původní části jsou ložnice, v přístavbě směrem na zahradu navazuje obytný prostor.
    Přístavba rozšiřuje stávající stavbu jako by byla její součástí již od počátku. Využívá tvarosloví stávajícího domu a hmotovým řešením pokračuje v původní architektonické kompozici. Tato návaznost může probíhat i v pozměněných formách, ale je zachován princip rozvedení původního řešení domu. Dochází k faktickému i optickému zvětšení objemu domu.
    Vila z roku 1916 od architektů Davinet und Studer stojí v Bernu v části Gülingen. Nová prosklená část otevírá klasickou do sebe uzavřenou dispozici směrem do zahrady. V přístavbě je nová kuchyň a jídelna.


Když se sedačka nevejde do domu

    Druhý způsob přístavby k domu funguje na principu architektonického návrhu oddělení původního domu a nově budované přístavby. Ta svým vzhledem a objemem nenavazuje na stávající dům. Je navržena na základě svých vlastních principů a nebere na první pohled v potaz stávající dům. Obvykle je vyžadováno funkční propojení nové přístavby a domu. Vzhledově však toto propojení nemusí být patrné. Tento přístup je vhodný zejména, je-li stávající dům na pozemku jasně vymezen a rozšíření přístavbou by popíralo původní návrh domu. Typickým příkladem jsou domy s centrální kompozicí, na čtvercovém půdorysu, využívající v návrhu symetrie.
    Tělocvična vyrostla v centru Chelles na centrálním volném prostoru mezi radnicí, vysokou školou, centrem současného umění. Hlavní nosná konstrukce je ocelová, doplněná železobetonovými částmi. Fasáda je tvořena skleněnými a měděnými částmi, odráží okolní svět a propouští světlo dovnitř.
    Rozměr (š/d/v): 152 x 303 x 215 cm Popis: Boční stěny skleníku jsou šikmé, zajišťují optimální dopad slunečních paprsků Dveře: Jednokřídlové pantové...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00