Jak na věc


přístupové jednotky

SA-530, magnetodynamická siréna 117dB, malé rozměry

    Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média nebo z PC přes roz-hraní RS232 (COM).
    Cenově dostupná jednotka slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média (čipu TM, proximitní karty nebo DO).
    Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média nebo z PC přes rozhraní USB.


HD 3005 O, optické autonomní čidlo, napájené z baterie

    Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván jednorázově z nadřazeného počítače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti jednotky. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 umožňuje připojení až 255 jednotek na společnou galvanicky oddělenou linku RS485.
    Slouží k ovládání obousměrných turniketů nebo závor. Příchodový snímač ID média aktivuje relé č. 1, odchodový pak relé č. 2. K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván jednorázově z nadřazeného počí-tače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti jednotky. Jednotku lze softwarově nastavit do režimu zákazu opakovaného příchodu. Každé osobě je tak umožněn pouze jeden příchod, po kterém musí následovat odchod. Tato funkce zabraňuje vstupu více osobám s použitím jednoho ID média. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 umožňuje připojení až 255 jednotek na společnou galvanicky oddělenou linku RS485.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00