Jak na věc


přechod od operátora k jinému

Návod a informace jak opustit operátora T-Mobile

    POZOR: Někteří operátoři mají ve smluvních podmínkách povinnost vypovědět smlouvu do deseti dní od oznámení přechodu u nového operátora.
    Ještě na podzim České dráhy slibovali wifi ve všech dálkových spojích, dnes je tomu úplně naopak. České dráhy zvažují limity ve svých vlacích a je možné, že místo směrem do Evropy, kde jsou volná data zcela běžná, se vracíme do středověku. Co za to může?
    V zahraničí můžete od jednoho operátora přestoupit k druhému během pár minut. U nás to trvá týdny. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) proto zasadil operátorům další pomyslný hřebíček.
    Dosud to bylo možné s 30 denní výpovědní lhůtou, již brzy to bude reálné do 10 dní. Přechod bude přitom reálný se vším všudy, tedy i s číslem. I to je možno převádět od roku 2006, avšak trvalo to mnohem delší dobu.
    Kritika českých telefonních operátorů v posledních letech gradovala. Vše vyvrcholilo konečným rozhodnutím Evropské komise, která jim nařídila zlevnit své roamingové služby. A tak se tomu i stalo. Od dubna roku 2016 museli mobilní operátoři chtě, nechtě, svým klientům představit nové (mnohem levnější) mobilní a datové služby.


Činnost spočívá v těchto pěti základních oblastech:

    Podobné služby mě vždy přinutí k zamyšlení. Každá z podobných informativních služeb u našich tuzemských operátorů má samozřejmě svůj užitek, ale také posunuje hranice našeho soukromí o další kus pryč a dál od nás. Zase nám to umožní být blíže našim klientům, pokud jsme například podnikatelé nebo firma. Blíž přátelům co nás sháněli a nemohli nás sehnat. Je jen otázkou kam až se hranice našeho soukromí posune, nejspíš až tam, kam sami dovolíme.
    Ten musí vášemu odchodu požehnat. Sleduje například to, jestli mate řádně uhrazené všechny faktury nebo nemáte u společnosti nesplacenou záruku či nedoběhlou smlouvu na dovu určitou. Pokud nemáte ke společnosti žádné závazky, operator vám potvrdí odchod a můžete se směle obrátit na nového operátora podruhé. S ním sjednáte jen datum přenosu. K přenesení čísla musí dojít nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy opouštěný operátor potvrdí splnění podmínek pro přenos a uvolní telefonní číslo či čísla k přenosu. Zákazník si proto musí nastavit s přejímajícím operátorem datum přenesení svého čísla nejpozději 11.pracovní den od uvolnění čísla opouštěným operátorem.


Přechod k jinému operátorovi bude trvat 4 dny

    Poznámka: Jednorázová cena účtovaná zákazníkům za přenesení mobilního čísla je cenou nákladově orientovanou, která se skládá ze dvou částí. První část nákladů představují vlastní administrativní náklady přijímajícího operátora související s přenesením mobilního čísla. Druhou část nákladů tvoří poplatek účtovaný mezi operátory určený vždy příslušnému opouštěnému mobilnímu operátorovi (tj. Společnostem Eurotel Praha spol. s r.o. a T-Mobile Czech republic a.s.). Poplatek účtovaný mezi operátory pokrývá pouze přiměřené administrativní náklady související s uvolněním mobilního čísla při přenesení do jiné veřejné mobilní sítě v souladu se zněním Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. června 2005, přičemž tento poplatek bude stanoven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu. Jednorázová cena za přenesení čísla ve výši 1,19 Kč včetně DPH je tedy cenou dočasnou a Vodafone si vyhrazuje právo tuto cenu upravit s ohledem na výše uvedené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.
    Každopádně chválíme přístup ČTÚ. Sice 4 dny jsou pořád delší než u našich zahraničních sousedů, ale už se to dá vydržet. A tak přechod od jednoho operátora k druhému bude zase snazší.
    Ceny jsou samozřejmě vymyšlené, ale uvidíme, jak moc daleko bude můj tip. Viděl bych to mezi 3000-5000kč za přenos do jednoho dne. A nezpoplatněný přenos od 10 do 20 pracovních dnů.
    A z toho vyplývá, že přenos může být zpoplatněn a nesjpíš také bude.  Regulační balíček totiž neuvádí, že přenos musí být zdarma. A pokud bude EU proti praktikám zpoplatnění přenosu, bude trvat zase minimálně 2 roky než vejde v platnost případné nařízení EU přenos provést zdarma. Můžeme tak čekat, že až budeme chtít přenést po červnu 2011 svoje číslo k jinému operátorovi, tak nám dá operátor na výběr. Přenos do jednoho dne za 5000kč nebo přenos do 15 pracovních dní zdarma.


Telefonní operátoři u nás již brzy zlevní volání ze zahraničí

    Operátoři si do této doby vytvářeli podmínky s velmi dlouhými výpovědními lhůtami. Ty nejdelší prý přesahovaly i 40 dnů. Nově je v zákoně stanovena maximální lhůta, do kdy by měl operátor realizovat přechod. Ta maximální doba je 10 dnů.
    Novinkou je služba, kterou operátor nově zavádí, která člověku, který se Vám nedovolal, ihned po Vašem přihlášení do sítě, zašle formou SMS upozornění o tom, že již jste v síti a lze se Vám dovolat.
    Díky změněnému zákonu v roce 2014 odchod k jinému operátorovi nebylo nic snadného. Pokud jste se rozhodli změnit operátora, hrozili vám velké sankce. Nová novela zákona o elektronických komunikacích opět umožní svobodný odchod bez sankcí a ještě k tomu rychleji.


Návod a informace jak přejít s číslem k operátorovi T-Mobile

    Je to již pomalu čtvrt roku, co EU schválila další regulační balíček pro telekomunikace. Součástí tohoto balíčku je také povinnost oparátorů přenést číslo do jednoho dne. Členské státy musí tento balíček zahrnout do své národní legislativy do června 2011. Nebude to problém, ale musíme se připravit na to, že si naši tuzemští operátoři nejspíš nechají za přenos do jednoho dne zaplatit. “Změna by si vyžádala vybudování úplně nového systému a je nepochybné, že náklady s tím spojené by se promítly do ceny za přenos čísla,” naznačila možný dopad Jitka Pajurková z tiskového oddělení T-Mobile.
    Podejte písemnou výpověď u vašeho současného operátora a požádejte o uvolnění telefonního čísla k přenosu. Opuštěný operátor vám přidělí 14ti místné číslo výpovědi, které zpravidla platí 60 dnů. Ukončení a převod by měl být nově zrealizován do 10 dnů. Termín přenosu definuje 4. a 5. číslice měsíc a 6. a 7. pak den. Po získání tohoto čísla si objednejte tarif u přejímacího operátora. Po odsouhlasení smluvních podmínek pak dostanete SIM kartu, kterou operátor aktivuje v průběhu několika hodin nebo si ji aktivujete sami podle toho, co vám řekne operátor. Přechod může být i opačný. Tedy nejprve si najdete nového operátora a následně požádáte o přenos čísla.
    POZOR: V době samotného přenosu (rozmezí od 0 h. do 6 h. ráno v termínu plánovaného přenesení čísla) nemusí telefoní číslo fingovat (pouze tísňové volání 112). Samotný přenos proběhne deaktivací stare SIM karty a zapojením nové.


Jak přejít k jinému operátorovi a nechat si staré číslo?

    Každý zná službu Hlasová stránka a ví k čemu slouží. U T-Mobilu si můžete nastavit i další služby jako např. MMS hlasový kurýr, který funguje prakticky stejně jako Hlasová schránka, ale nahraný hovor si nemusíte nikde vyzvedávat a příjde Vám formou MMS. Praktickou záležitostí je také služba Registr změškaných hovorů; pokud jste nedostupní, tak se Vám volající zkrátka nedovolá a Vy obdržíte po přihlášení do sítě SMS s informací jaké číslo, kolikrát a v kolik hodin naposledy Vás shánělo.
    Telefonní společnost, která svým zákazníkům poskytuje (mobilní) telefonní služby. Aby firma mohla tyto služby nabízet, musí zpravidla od státu získat (koupit) licenci.
    Internet v zahraničí je velmi drahý. Je spojen nejen s velkou spotřebou dat, ale i s vysokými cenami. Na rozdíl od cizinců, tak Čecha v za hranicemi poznáte podle toho, že zuřivě nesurfuje, ale nosí mobil v kapse a v ruce třímá stále ještě papírové průvodce.
    Pozor si dejte na to, jaké máte smluvní podmínky. Smlouvu na neurčito vypovíte snadno, avšak smlouvu na dobu určitou je zapotřebí dotáhnout až do konce, jinak vám hrozí velké sankce.
    Přenos lze provést v případě, že nemáte dotovanou smlouvu neboli smlouvu na dobu určitou (standardně si operátoři “upisují” zákazníky na 2 roky). Pokud ne – je vše v pořádku. Obraťte se na společnost, jejímž zákazníkem se chcete stát a objednejte si “přenesení čísla”, poté oznamte svůj úmysl I opouštěnému operátorovi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00