Jak na věc


přestávka v práci mezi směnami

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

    Pracovní pohotovostProplácení přesčasůKratší přestávka v práci než 30 minutZapočítává se začátek a konec pracovní cesty do pracovní doby?Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnostiPracovní náplň školníka mimo pracovní dobuPřestávka v práciNemocenská před skončením výpovědní lhůtyNeopodstatněné prodlužování délky směn, které narušuje péči o postižené dítěMá zaměstnavatel právo nařídit neplacené volno při nedostatku práce?
    Cena: 549 KčKOUPITProcesní legitimace v civilním sporném řízeníPublikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. ...
    Cena: 220 KčKOUPITOchrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahyPublikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné ...
    Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina ...


Autorské právo a práva související, 2. vydání

    zaměstnanec má nárok na volno mezi dvěma směnami nejméně v rozsahu 12 hodin; ve výjimečných případech lze toto volno zkrátit na 8 hodin, ale v tom případě se o dobu zkrácení musí prodloužit hned následující volno mezi směnami; případy, kdy lze zkracovat volno mezi směnami jsou: nepřetržitý provoz, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, práce přesčas, práce v zemědělství, poskytování služeb obyvatelstvu (veřejné stravování, kultura, telekomunikace/pošta, zdravotnictví a sociální péče), naléhavé opravné práce při odvracení nebezpečí pro život či zdraví zaměstnanců a práce při živelných a mimořádných událostech
    Cena: 290 KčKOUPITGDPR. Hmotné a procesní aspekty praktickyPublikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení ...
    Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016Velký pátek se zařadil mezi státní svátkyZakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim přímo v zákoníku práceZákoník práce 2012 XI. díl - Částečná nezaměstnanost Zákoník práce 2012 X. díl - Přesčasová práce Zákoník práce 2012 VIII. díl - Pracovní doba
    Cena: 490 KčKOUPITAutorské právo a práva související, 2. vydáníDruhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00