Jak na věc


pisně bratři nedvědů online zazpivat

Novým obchodním ředitelem pro retail v Plzeňském Prazdroji je Jiří Klabzuba

    Právě v době, kdy se některé státy opět více izolují a vznikají pomyslné nové zdi a ploty, Evropský region Dunaj-Vltava (krátce ERDV) efektně ukazuje, že pád železné opony a otevření hranic před 30 lety mělo pro celé území podstatný význam a přispěl ke sbližování regionů v jeden společný hospodářský, životní a kulturní prostor. Trojmezí Rakouska, Bavorska a České republiky je ve svém historickém, ale také kulturním vývoji pevně spjaté a má mnoho společných znaků, kterými je region a jeho obyvatelstvo vzájemně ovlivňováno. Jak se společné kulturní a historické kořeny promítly do našich chutí, představuje společná kuchařka Evropského regionu Dunaj-Vltava, která představuje regionální a tradiční speciality, které si snadno uvaříte doma.
    „S potěšením jsem přijala záštitu nad tímto oceněním. Neziskové organizace mají nezastupitelnou úlohu v naší společnosti. I když škála jejich činnosti je široká, mají neziskovky jedno společné, a sice velké nadšení pro věc. Zajišťují ohromné spektrum služeb a já jsem přesvědčená, že za to by jim měl být navrácen význam, respekt i důstojnost, který jim vždy příslušel a přísluší. A veřejnosti se tady naskýtá výborná příležitost k tomuto úsilí přispět tím, že se zapojí do právě probíhajícího hlasování o Ceně veřejnosti pro Neziskovku roku. Já svůj hlas rozhodně pošlu,“ doplňuje Helena Válková.
    Prestižní ocenění Neziskovka roku 2019 obdrželo záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, paní Heleny Válkové, která se bude i závěrečného udílení cen účastnit.


V Plasích srazil motorkář chodce

    Na území České republiky sdružuje tvůrce betlémů České sdružení přátel betlémů. Sdružení udržuje a rozvíjí betlemářskou tradici, provádí dokumentační činnost historické i současné betlemářské tvorby. Prostřednictvím regionálních poboček rozšiřuje obecné povědomí o této živé tradici. Jedna z nich se nachází v Hradci Králové. Odborným garantem tradice betlemářství nejen v Královéhradeckém kraji je Třebechovické muzeum betlémů, které mimo jiné zajišťuje dokumentaci statických a mechanických betlémů z tradičních betlemářských oblastí.
    Inscenací navazuje režisér PETR LANTA na první české uvedení Wojtylovy hry Před Zlatnickým krámem (2007) v pražském Divadle v Dlouhé, které bylo oceněno jako Projekt roku na festivalu ...příští vlna/next wave...
    ... je. Minulé album se možná až příliš utápělo v neurčitosti a melancholii. Nová deska je oproti tomu k posluchači vstřícnější a přímější. Hned úvodní písnička Eleisure Suite budí sice opačný dojem, ale snad je to jen obrana před lidmi posuzujícími album podle první skladby. Hned v další je to ten starý...


V plzeňském centrálním obvodu se před zimou kontroluje připravenost techniky

    „V našem kraji máme spousty aktivních betlémářů, kteří jsou součástí živé tradiční lidové kultury. Vyřezávají figurky nejen ze dřeva, ale betlémy vytvářejí z různých materiálů a pomocí dalších technologií, například paličkování, šití, výroba z kamínků, skla, slaného těsta či z kukuřičného šustí. Zápisem na krajský seznam kulturních statků chceme rozvíjet a podporovat tuto řemeslnou tradici v našem regionu,“ říká náměstkyně Martina Berdychová, do jejíž gesce spadá oblast kultury. Zapsaný statek je vymezen hranicemi Královéhradeckého kraje, ve kterém se nachází několik tradičních betlemářských oblastí: Krkonoše a Podkrkonoší, Královédvorsko, Náchodsko, Broumovsko a oblast Orlických hor.
    Festival THEATRUM KUKS se dlouhodobě zabývá barokním uměním a hledá v kultuře staré 300 let nové a nové inspirační proudy pro dnešní dobu a dnešní kulturu. Proto jsme se rozhodli oslovit i tvůrce jiné, které by možná ani nenapadlo hledat podněty v baroku, ale pro které by tato možnost představovala výzvu. Nepovažujeme baroko za mrtvé, ani nepovažujeme za jedinou možnost uchopení barokního odkazu formou rekonstrukce divadelních a hudebních děl. Hledáme v baroku to, co má společné s dnešní dobou, to, co by pro dnešní publikum mohlo být zajímavé a podnětné. Proto nese festival podtituly „baroko, jak jej nečekáte“ a „festival barokního a barokem inspirovaného umění“.
    POLIČKA: V roce 2019 slaví poličští ochotníci výročí 200 let od založení jejich spolku. Oslavte společně s nimi 200leté výročí jejich působení návštěvou výstavy nejen pro děti, ale i hravé dospělé. Ta mapuje rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce.


Pneuservisy v kraji zažívají největší nápor

    Soubor Nová Krása Klášter Broumov pokračuje po Cestě Emericha Ratha v obnovení divadelní tradice v klášteře v Broumově. Je profesionální sekcí Společnosti dr. Krásy z Prahy, původně úpického studentského amatérského souboru, který svou poetikou svérázně zasáhl do divadelního světa počátku našeho století.
    „Poznejte začátky i současnost jejich činnosti, časy dobré i zlé na pozadí českých dějin. K vidění bude původní opona z roku 1869 zachycující podobu Poličky před velkým požárem roku 1845, množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Prohlédnete si zdobné kostýmy ze slavné hry Anežka či pestrobarevné ze Sna noci svatojánské,“ zve na výstavu její kurátorka Mgr. Radka Vostřelová.
    ... v tmavých oblecích a společně předvedli několik strhujících choreografií klasického amerického muzikálu. Následovala jedna výhradně mužská písnička, po které se Minnelli vrátila na jeviště převlečena do miniaturních šatů a vysokých kozaček. V tomto outfitu předvedla choreografie připomínající...


Chytré rukavice SensPro se už prodávají, zájem je velký

    Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným organizacím uděluje značku spolehlivosti, která prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním. www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz
    Prestižní ocenění pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ve třech kategoriích – malá, střední a velká neziskovka. Jde o skvělý způsob, jak zviditelnit nejlépe vedené neziskové organizace, představit je jako příklady dobré praxe a ukázat na kvalitu jejich práce.
    ... že je nahráli Sigur Rós (Gobbledigook). Skladby, které si berou náladu z Takk (Sud I zrum), z Agaetis Byrjun (Illgresi), z ( ) (All alright – první písnička, kterou nazpívali v angličtině, i když si to na první poslech jen těžko uvědomíte) a s trochou fantazie i z Von (Straummes). Některé tracky pak tyto...
    „Betlemářství můžeme označit jako vysoce reprezentativní fenomén nejen na úrovni Královéhradeckého kraje, ale i jako fenomén, který přesahuje za hranice naší republiky,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.


V Plzeňském kraji budou jezdit modré vlaky

    Na čtvrtek 26. října připravila Západočeská univerzita seminář s názvem Quality Assurance, Quality Enhancement and Quality Culture: Examples from European Universities.
    Do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, který byl zřízen v roce 2011, je k 4. listopadu 2019 zapsáno Východočeské loutkářství, Tradice generačního předávání krajkářství ve Vamberku a Betlemářství. Vedením seznamu je pověřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
    Pokud máte o rezidenci zájem, posílejte své návrhy projektů produkční Tereze Kozubíkové na e-mail tereza@theatrum-kuks.cz DO 31. 1. 2020. Součástí projektu musí být: název tvůrčí skupiny, členové tvůrčího týmu a dramaturgická koncepce projektu.
    Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) už 26 let patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.


Kde domov můj: jak se nám bydlí v regionech?

    - v roce 2019 florista Tamás Vígh s floristickou instalací Tři zlaté pruty, která byla jedinečným a neopakovatelným zážitkem pouze pro návštěvníky festivalu
    Hlavní programovou osu festivalu tvoří dvanáct předpremiérových titulů, jimž vévodí výrazný snímek Portrét dívky v plamenech režisérky Céline Sciammy uvedený v hlavní soutěži letošního festivalu v Cannes
    ...Kdo si chtěl užít parádní koncert a mile si zazpívat „lidovky“ Spaste svoje duše, Hodinový hotel, Písnička pro tebe či Nejlíp jim bylo, zašel na...
    KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Rada kraje rozhodla o zápisu Betlemářství na krajský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje. Nositelem statku a zaštiťující organizací je Třebechovické muzeum betlémů. Kulturní statky, které jsou na krajském seznamu, lze nominovat na republikový seznam tradiční lidové kultury.
    V rámci Dne Technologické agentury ČR byly ve čtyřech kategoriích oceněny projekty aplikovaného výzkumu. V kategorii Ekonomický přínos uspěla fakulta strojní.


Favority Velké ceny města Plzně v plavání jsou Benešová a Čermák

    - v roce 2018 studenti Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU s inscenací Šírání čirého jasného dne v režii Niny Jacques. Inscenace je nyní součástí repertoáru souboru 8lidí a zároveň součástí Nové sítě
    V úterý 3. října navštívila Západočeskou univerzitu osmičlenná delegace z Tchaj-wanu, tvořená vrcholnými představiteli výzkumného institutu ITRI (Industrial Technology Research Institute).
    KUKS: Festival barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS vypisuje pro devatenáctý ročník (19. – 23. 8. 2020) rezidenci pro umělecké skupiny, jednotlivce či studenty uměleckých oborů.
    ... pak brzdou tohoto vyloženě debilního kolosu. Rodiče jsou asi nejpodobnější těm žlutolícím ze Springfieldu, ovšem jejich děti už jsou naprosto jiná písnička. Obtloustlý Chris se svou zlou opičkou ve skříni zdědil mnohé po otci, kromě chabého rozumu třeba závislost na televizi nebo naprostou sociální...


ŠKODA AUTO vítá podpis Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice

    PRAHA: Ve čtvrtek 7. listopadu ve 20 hodin se po uvedení v broumovském klášteře uskuteční ve Vile Štvanice pražská premiéra dramatického mystéria Vyzařování otcovství, které bylo napsáno v 60. letech Karolem Wojtylou – pozdějším papežem Janem Pavlem II. Premiéru připravila Společnost dr. Krásy (Nová Krása Klášter Broumov).
    PRAHA: Festival francouzského filmu, který se tradičně koná koncem listopadu, nabídne to nejlepší z francouzské kinamatografie. 22. ročník festivalu se bude konat ve dnech od 20. do 27. listopadu 2019 v Kině 35 Francouzského institutu, v Lucerně, Světozoru a v Edison Filmhubu.
    JIHOČESKÝ KRAJ: Nová kuchařka Evropského regionu Dunaj - Vltava vyniká společnými znaky z kulinářského hlediska. Ukazuje regionální a tradiční speciality, jimiž se v jubilejním roce otevření hranic vyzdvihuje sounáležitost Evropského regionu přes hranice států ve svobodné a společné Evropě.
    Hlas jedné ze třinácti neziskovek můžete poslat od 22. října do 22. prosince 2019 prostřednictvím webových stránek www.neziskovkaroku.cz. Pro snazší orientaci a výběr tu má každá organizace svůj profil přibližující její činnost, včetně krátkého videa.


Velhartice, Manětín a Plasy mimořádně otevírají o podzimních prázdninách

    Pro zaslání hlasu do Ceny veřejnosti lze vybírat z organizací ze všech tří kategorií, které prošly náročným výběrem a patří mezi nejlépe řízené neziskovky u nás, jejich velikost není v tomto případě rozhodující. Seznam naleznete níže anebo zde: http://bit.ly/2qbJbJ9 .
    „Společně s NROS nám jde o to, aby lidé měli k dispozici jednoduché nástroje pro ověření důvěryhodnosti neziskových organizací a mohli je bez obav podpořit. Společný slavnostní večer není jen o vítězích, ale o poděkování a oslavě práce mnoha neziskových organizací, které pro naši společnost dělají spoustu užitečné práce.“, pokračuje Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.
    Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2019 podporují: hlavní partner Skupina ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace Preciosa. Mediálním partnerem ocenění je Český rozhlas Radiožurnál.
    KARLOVY VARY: ​U příležitosti oslav výročí "30 let svobody" připravila krajská Galerie umění Karlovy Vary projekt s názvem "30 let po sametu". Akce se zaměří na regionální uměleckou a galerijní situaci před rokem 1989 a po něm. Program můžete navštívit ve všech pobočkách galerie.


Obraz z diplomové práce na přání primátora obohatil plzeňskou artotéku

    ... předsudky a uvědomit si, že folk není výsadou oslizlých klonů Honzy Nedvěda, romantických uhrovitých slečen v pubertě nebo ctitelů zpěvníku Já písnička. Folkaři můžou být osobití a nemusí zpívat pořád dokola jenom o nenaplněných láskách či o toulkách přírodou. Bonnie Prince Billy je civilní a...
    ... prachu. Studenti 3. ročníku muzikálového herectví JAMU oživují minulost po svém, aroma mrtvých, ale nesmrtelných celebrit koření vlastními úvahami a písničkami. Peprné i hořké zkazky rozvířené kolem jmen Andyho Warhola nebo Fridy Kahlo svádí k pikantnějšímu rozehrání víc než původní semaforský příběh...
    ... banka ve tvaru motýla, pianika, xylofony, zvonky nebo drnčící ptáček v kleci. Na nohou měla velké (vzhledem k její malé výšce) lodičky. Vždy když se písnička blížila k refrénu, tak se z nich mistrně jedním ladným výskokem vyzula. Nikdy jsem nepochopil tu dámskou slabost pro velké špičaté lodičky, ale z...


Šofér bez řidičáku se v Havlovicích lekl kočky a boural

    V ústřední roli Adama se představí herec a hudebník RICHARD FIALA (Divadelní spol. Masopust, Divadlo Letí aj.), který se letos dostal do širší nominace o ceny Thálie. Jako Matka vystoupí herečka GABRIELA PYŠNÁ (Divadlo na Zábradlí, Husa Na provázku, Farma v jeskyni, Národní divadlo aj.). V postavě dcery Moniky se na scéně objeví mladá herečka ZDEŇKA BRYCHTOVÁ (Divadlo Kámen, Teatr Novogo Fronta).
    Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR): V rámci tohoto webu neshromažďujeme o návštěvnících žádné osobní údaje. U registrovaných uživatelů evidujeme jejich emailovou adresu, která je nezbytná pro registraci a komunikaci s uživateli. U odběratelů emailového informačního servisu evidujeme emailovou adresu. Viz též Informační memorandum o aplikaci GDPR v rámci činností vydavatele.
    Zajímá nás hudební, výtvarný, literární, divadelní či jiný umělecký projekt, který se libovolně inspiruje v české i světové barokní kultuře nebo přímo Kuksem a jeho historií a hledá spojení baroka se současností. Možností je řada – hudební skladby, instalace, inscenace, work in progress, performance, fotografie, obrazy, literární texty, nazkoušení koncertního programu,… Nebráníme se ničemu!
    - v roce 2018 členové amatérského divadelního souboru Ilegumova divadelní společnost s imerzivním projektem Alchymistická manufaktura hraběte Šporka, kterou má soubor stále v aktivním repertoáru


Těžce zraněnou cizinku po nehodě na Tachovsku odvážel vrtulník

    Nejsilnější tradici mělo řezbářství v Orlických horách a Krkonoších, kde je nejvíce známá výroba vyřezávaných dřevěných betlémů zhotovených tradičně ze dřeva. Nejznámější je třebechovický Proboštův betlém, který byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku a dále Utzův mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách.
    Soubor plánuje hru pravidelně uvádět ve Vile Štvanice. O dalších reprízách bude postupně informovat. Více informací včetně možnosti koupi vstupenek na představení 7.11. zde.


Výtržník rozbíjel okna katedrály sv. Bartoloměje

    Betlémy, jejich tvorba a stavění jsou součástí křesťanské tradice. Srozumitelnou formou pomáhaly šířit základy křesťanské víry mezi široké vrstvy obyvatelstva. Na českém území byl první betlém postaven v roce 1562 v jezuitském kostele sv. Klimenta v Praze. Reformy Marie Terezie a Josefa II. ve druhé polovině 18. století vedly k zákazu stavění betlémů v kostelech na celém území rakouské monarchie. Tento zákaz paradoxně pomohl rozvoji výroby a stavění betlémů a tradice se postupně přenášela do domácností. Začaly se utvářet betlemářské oblasti, které se od sebe lišily technologií výroby betlémů i vzhledem jednotlivých figur. K největšímu rozkvětu betlemářství došlo v průběhu 19. století a na počátku 20. století. Betlemářská tvorba byla převážně založena na rodinné tradici a předávala se z generace na generaci. Současná podoba betlemářské tradice spočívá především v osobnostech nynějších tvůrců, kteří ji svou invencí stále rozvíjejí.
    Filozoficky laděné drama papeže Jana Pavla II., který ve svém mládí býval aktivním divadelníkem, hercem a dramatikem, pojednává o podstatě bytí a lidského duchovního zrození, otcovství a mateřství. Hra se svým obsahem dotýká vedle teologických problémů aktuálně diskutovaných antropologických a genderových témat. Zajímavá je historie inscenovaného textu. K překvapivému veřejnému odhalení jeho autora došlo až, když byl papežem, hra byla otištěna poprvé v roce 1979 v časopise Znak pod autorským pseudonymem Stanislaw Andrzej Gruda. Dle kritiků se jedná o nejlepší a také nejobtížnější Wojtylův dramatický text, který se přesto v zahraničí na divadelní scénu občas dostává.
    ČR: I váš hlas může rozhodnout o tom, která nezisková organizace získá prestižní ocenění Cena veřejnosti Neziskovky roku. Už dnes můžete podpořit tu „svoji“ neziskovku. Hlasovat lze až do 22. prosince 2019 prostřednictvím webových stránek www.neziskovkaroku.cz.


Galerie Sýpka Klenová vystavuje šperky

    Novou inscenaci komentuje režisér takto: „Od chvíle, kdy jsem se seznámil s Wojtylovou uměleckou tvorbou, mne tato hra přitahovala, dlouho jsem si ale netroufal pokusit se o její jevištní podobu, neboť se mi jevila být příliš složitá. V odhodlání hru inscenovat mne nakonec popohnalo vlastní otcovství. Hra je o hlubším smyslu otcovství, o odpovědnosti a sebeobětavé lásce. Vedle obecné lidské roviny je zde pevně zakotven kontext teologický, křesťanský.“
    Rezidence se bude konat ve dvou fázích. První termín, 12. – 14. 6. 2020, představuje jakési soustředění pro tým, možnost vytipovat si místo pro svůj projekt a inspirovat se prostředím Kuksu. Druhý termín je 14. – 23. 8. 2020, tedy v době konání festivalu, určený pro finalizaci projektu. Rezidence je ze strany festivalu zajištěna formou zkušebního prostoru a ubytování přímo v Kuksu pro maximálně desetičlenný tvůrčí tým, který bude vzniklé dílo prezentovat v rámci festivalu. Získá také volný vstup na veškeré festivalové produkce. Finanční výlohy pro tvůrčí tým tedy obnášejí veškeré náklady na vznik projektu (technika, výroba, produkce). V našich finančně-technických možnostech není zajistit týmu zvuk a světla, pouze prostor (respektive záleží pak na konkrétní domluvě s technikem festivalu).


Plzeň oslaví vznik republiky pestrým programem, lampionovým průvodem i ohňostrojem. Do muzeí v kraji za 28 korun

    Ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Jana Vožechová, která již 7. ročník soutěže pořádá, doplňuje: „Máme velkou radost, že organizujeme už sedmý ročník. A ještě větší z toho, že se nám daří držet zájem neziskových organizací s touhou se více profesionalizovat a zdokonalovat ve svých činnostech.“
    BŘEZOVÁ: ​Od středy 6. listopadu se můžete vydat do Kulturního domu v Březové u Sokolova na 19. ročník festivalu kriminálních filmů a prevence kriminality KRIMIFEST BŘEZOVÁ 2019. Kromě filmů nabídne akce bohatý doprovodný program, v němž nebude chybět úvodní benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR či beseda s populárním hercem Ondřejem Vetchým.
    - v roce 2019 studenti Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU s inscenací inspirovanou povídkovým cyklem Jakuba Demla Tanec smrti v režii Elišky Říhové
    ... jak ke Thrilleru, tak ani k Michaelovi. Výsledek vypadá, jako by vše zůstalo na půli cesty mezi kompletní předělávkou a přezpíváním původní verze. písnička je utopená v zacyklovanosti a nerozvíjí původní příběh, který v ní byl. Ztratilo to něco ze své až úsměvné hravosti a poetičnosti, kterou tomu kdysi...


Legendární snímky oslaví od středy v Kině Beseda jubilea. Začíná přehlídka I filmy mají narozeniny

    Kuchařka ERDV „28 tradičních receptů“ je zdarma ke stažení na www.evropskyregion.cz nebo v tištěné podobě na pobočce Krajského turistického informačního centra jižní Čechy v DOC Mercury (Nádražní 1759 370 01, České Budějovice).
    Slavnostní večer naplánovaný na 14. ledna 2020 do pražské Malostranské besedy bude poprvé v režii dvou organizací. Tradičně Nadace rozvoje občanské společnosti bude udělovat ocenění nejlepším neziskovkám roku a to už po sedmé v pořadí, letos nově i Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která premiérově udělí cenu Zlatý banán neziskovkám držícím Značku spolehlivosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00