Jak na věc


platnost plné moci od jednatele

Ověření platnosti elektronického podpisu

    Dalším krokem je zjištění, zda byl certifikát elektronického podpisu platný (nevyskytoval se na revokačních listech). Pokud dokument obsahuje opět časové razítko, je třeba zjistit jeho platnost podobně jako u certifikátu elektronického podpisu.
    Ověřování platnosti důvěryhodného elektronického dokumentu je řízeno dle platné české legislativy. Pro to, abychom mohli považovat elektronický dokument za důvěryhodný, je bezpodmínečné, aby byl opatřen elektronickým podpisem
    Certifikát elektronického podpisu je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, kterou je potřeba ověřit na seznamu důvěryhodných certifikačních autorit spravovanou Ministerstvem vnitra.
    Při ověřování platnosti elektronického důvěryhodného dokumentu je potřeba zjistit, zda aktuální stav elektronického dokumentu je shodný se stavem, kdy byl dokument podepsán. Tyto informace zjistíme právě z elektronického podpisu, který uchovává informaci o neměnnosti dokumentu a jeho původci (autorovi). Důvěryhodný elektronický dokument může také obsahovat časové razítko, které nám udává informaci, v jakém čase nejpozději dokument vznikl. V tomto případě je potřeba ověřit platnost i tohoto časového razítka.


... byla úspěšně zaregistrována a čeká na nahrání svého obsahu ...

    Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00