Jak na věc


podpora v nezaměstnanosti při ukončení pracovního

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanosti

    Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a podpora v nezaměstnanostiVýpověď ve zkušební době při pracovní neschopnostiOkamžité zrušení pracovního poměru a kvalifikační dohodaJakou textaci výpovědi mohu použít tak, abych nepřišel o dávky z UP pokud nenajdu rychle práci? Nepovolení ukončení pracovního poměru na dobu určitou, přesto to nástup do nové práceVýpověď - bossingOdstupné a nemoc po ukončení pracovního poměruVýpověď zaměstnavatele dle §52 písm. c) a nemoc ve výpovědní lhůtěDoložka o použití informací ze zaměstnání u jiné činnostiOchranná lhůta při ukončení pracovního poměru.
    Jak je to prosím Vás v případě uplynutí pracovní smlouvy na dobu určitou a její neobnovení. Má v tomto případě nezaměstnaný nárok na podporu v nezaměstnanosti a v jaké výši.
    dohoda o ukončení pracovního poměruodchodnéodstupnévýpověď ze strany zaměstnancevýpověď ze strany zaměstnavatelezákaz výpovědihromadné propouštěníneplatné rozvázání pracovního poměruokamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavateleokamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnancesmrt zaměstnancevýpovědní doba
    11. pokud pracovní poměr skončí výpovědí ze strany zaměstnavatele (a nejedná se o důvod, pro který by se zaměstnancem mohl pracovní poměr zrušit okamžitě a o porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v plné výši (a to i když se jedná o výpověď z důvodu závažného nebo soustavného méně závažného porušení „pracovní kázně“)


Úspěšně jste se přihlásili k odběru novinek. Zkontrolujte prosím Váš email, kde Vás bude čekat odkaz pro potvrzení Vašeho odběru.

    10. pokud pracovní poměr skončí výpovědí ze strany zaměstnance z vážného důvodu (viz výše), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši
    12. pokud pracovní poměr skončí výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu zvlášť hrubého porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, uchazeč o zaměstnání nárok na podporu vůbec nemá.
    5. pokud pracovní poměr skončí dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a v dohodě nebude uveden vážný důvod (viz výše), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti ve „snížené sazbě“
    6. pokud pracovní poměr skončí dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a v dohodě bude uveden vážný důvod (viz výše), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v plné výši


Ukončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti

    Váš dotaz pravděpodobně směřuje k tomu, že se od 1. 1. 2011 změnila pravidla pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti a nově dostává nižší podporu ten, kdo skončí pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou a k ukončení ho nevedly prokazatelně vážné důvody. Nicméně při ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby se nic nezměnilo a půjdete-li na úřad práce žádat o podporu, obdržíte jí v plné výši. Tzn. (je-li vám do 50 let) první 2 měsíce činí podpora 65% průměrného výdělku, další 2 měsíce 50% průměrného výdělku a pátý měsíc 45% průměrného výdělku. Je-li Vám 50 - 55 let platí to samé, ale podpora se vyplácí po dobu 8 měsíců (tzn. pátý až osmý měsíc 45% PV) a je-li Vám nad 55 let, podpora se vyplácí 11 měsíců. Ještě pro úplnost, když zaměstnanec skončí pracovní poměr sám, má po celou dobu podporu pouze 45% průměrného výdělku.
    1. v případě, že pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši
    Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.
    Pravidla pro odstupné od r. 2012Zákoník práce 2012 V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědíRadiorada Okamžité zrušení pracovního poměru Radiožurnál 5.4. 2011


HledámPráci.cz - poradna pracovní právo

    4. pokud pracovní poměr zruší ve zkušební době zaměstnanec bez vážného důvodu (viz výše), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti ve „snížené sazbě“ podle § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (dále jen „snížená sazba“). Tato snížená sazba činí 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu
    7. pokud pracovní poměr okamžitě se zaměstnancem zruší zaměstnavatel nebo pokud mu z důvodu, pro který by mohl zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, dá výpověď (klíčový je zde ten důvod, ne způsob ukončení pracovního poměru), uchazeč o zaměstnání nárok na podporu vůbec nemá
    3. pokud pracovní poměr zruší ve zkušební době zaměstnanec z vážného důvodu (což jsou důvody uvedené v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Mezi ty patří např. péče o dítě nebo o osobu závislou, povinná školní docházka dítěte, zdravotní stav zaměstnance, místo výkonu práce nebo povaha zaměstnání druhého manžela), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši
    9. pokud pracovní poměr skončí výpovědí ze strany zaměstnance bez vážného důvodu (viz výše), má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti ve „snížené sazbě“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00