Jak na věc


prachovské skály skalní město

Skalní vyhlídky Prachovských skal

    Prachovské skály jsou jedním ze symbolů Českého ráje. Jde o úžasné seskupení pískovcových skal a různých skalních útvarů, hlavně věží, ale také lesů a cestiček, které jako bludiště celým územím procházejí. Toto místo má své zvláštní kouzlo, když se člověk ocitne v sevření místních skal, které se tvarovaly po miliony let, zmocní se nás zvláštní pocit tiché úcty a obdivu.
    Vyhlídky lemují a prostupují celými Prachovskými skalami. Za zmínku stojí vyhlídka nad Zabitými, která je připomínkou zbytečné bitvy mezi vojáky pruské a rakouské armády. Úchvatná je vyhlídka Českého ráje, ze které je možné shlédnout široké panorama skalních věží. Dále zaujme Všetečkova vyhlídka a Vyhlídka Míru, obě nabízí hezký výhled a snadný přístup. Z Vyhlídky Míru lze sledovat gigantickou Drážďanskou a Americkou věž. Mezi kvalitní vyhlídky lze považovat i Šikmou věž, jedná se o nakloněnou věžovitou skálu, na které jsou vysekány schody. Pokud chcete vidět na Jinolické rybníky, poslouží k tomu Hlaholská vyhlídka. Pohled na vodu nabízí i Křížkovského vyhlídka. Pechova vyhlídka nabídne pohled na Zelenou věž a Rektorské věže.


Prachovské skály – prohlídkové okruhy

    Fortna je úzká chodba nedaleko Šikmé věže se záhadnými vyrytými znaky. Kazatelna je asi 5 metrový vysoký skalní útvar, dříve s vyhlídkou. Skalní masiv Lebky pod Pařezskou Lhotou připomíná tvarem obrovskou lidskou lebku. Malá Fortna je skalní chodba ve středu skal. Skalní masiv Plecháč nese na sobě neznatelné pozůstatky menšího starověkého opevněného sídla. Přední a Zadní Moravsko jsou místa zaniklých středověkých osad. V poloze U kostelíka nad Starým hrádkem stávala slovanská svatyně, snad dřevěný kostelíček. Místo U zabitých připomíná tragédii, kdy se skály zřítily na lidi lámající zde kámen.
    Osou skal je potok Buňka. Protéká údolní roklí Na vodách a pramení v Javorovém dole, při své cestě napouští koupaliště „U Pelíška“. Do potoka se vlévá postupně několik menších přítoků, v západní části Prachovských skal Buňka teče směrem k Maršovu a u Zámostí se vlévá do Žehrovky. Koupaliště „U Pelíška“ vzniklo v roce 1938, ale má jen malý přítok vody a trpí také nadměrnou tvorbou zelených řas, proto není v provozu. Vnější svahy jsou odvodňovány malými potůčky, které tečou do Žehrovky, Malého potoka a do Javornice na severu.


Zajímavosti z Prachovských skal:

    Prachovské skály sice nejsou tak krásné, jako např. fenomenální Adršpašsko-teplické skály, ale vem to čert! I tady se nacházejí působivá místa, která návštěvníky jistě osloví. Mě osobně nejvíce zaujala Císařská chobda, ve které se natáčelo i několik filmů (výborné je ji navštívit brzy ráno, kdy zde není ani živáčka). Během mé návštěvy v létě 2012 již bohužel nefungovalo přírodní koupaliště U Pelíška, údajně vyschl napájecí pramen. Před mnoha lety jsem se zde koupal a bylo to parádní!
    Prachovské skály představují jedno z nejproslulejších pískovcových skalních měst ČR. Nacházejí se ve vyhlášené turistické oblasti CHKO Český ráj v blízkosti rekreační oblasti Jinolické rybníky. Prachovské skály jsou kolébkou horolezectví a stejnojmennou písničkou je zpopularizoval Ivan Mládek. V Prachovských skalách se také natáčelo mnoho filmů – např. Císařská chodba se stala kulisou v dobrodružných filmech Mlhy nad Avalonem a Hellboy či v pohádce Malá mořská víla od režiséra Karla Kachyni. Přírodní rezervace.
    V Prachovských skalách lze navštívit 13 oficiálních vyhlídek. Nejzajímavější pohledy se otevírají z vyhlídky Českého ráje (výhled na Trosky a Prachovskou jehlu), vyhlídky Míru či Všetečkovy vyhlídky. Ostatní vyhlídky: Křížkovského, Hakenova, Rumcajsova, Hlaholská, Pechova, Skautská, Seifertova, Šlikova, Ervínův hrad a Šikmá věž (Vítkova vyhlídka).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00