Jak na věc


prameny trestního práva procesního

Rozhodování o přijetí či nepřijetí Mnichovské dohody

    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.
    Společný dokumentární projekt PANTu, Paměti národa a portálu Moderní dějiny.cz přínáší pět nových dokumentárních filmů do vyučovacích hodin. Všechny využívají unikátních svědectví pamětníků dramatických historických událostí 20. století z Hlučínska. V článku najdete anotace a přímé prokliky na každý z nich.
    Předkládaná kolekce dokumentů (novinových článků a letáků) se věnuje poslední prezidentské volbě TGM, která proběhla 24. 5. 1934 - poprvé v dějinách ČSR se konala ve Vladislavském sále Pražského hradu. Soubor publikujeme ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích.
    U příležitostí 75. výročí tří transportů Židů z Uherského Brodu a širokého okolí vznikl vzdělávací projekt, který tragické události připomene. Účastníci komentovaných procházek postupně projdou 5 vytipovaných míst, autentických historických lokalit v centru Uherského Brodu spjatých s rasově motivovanou perzekucí místních obyvatel během dr...


Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

    Na Slezské univerzitě vznikl originální audiovizuální projekt pro výuku literatury. Studenti a pedagogové oboru Audiovizuální tvorba na Slezské univerzitě připravili další soubor vzdělávacích audiovizuálních filmů – tentokrát věnovaných výuce české literatury, zejména poezie. Nazvali jej Moderní poezie do škol. Filmy s metodickými materiá...
    Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...
    Přinášíme kompletní digitální verzi jedinečné publikace Válka začala Mnichovem, která vyšla v Londýně v roce 1945 a nabídla českým čtenářům pestrý výběr předválečných a válečných karikatur Davida Lowa. Tento známý glosátor politického dění působil v britských novinách a svými karikaturami dráždil nacistické pohlaváry do nepříčenosti....
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 
    Prameny jsou slabě radioaktivní, zlomové struktury, ve kterých cirkuluje termální voda, emitují do atmosféry řadu významných látek, které zřejmě mají příznivý vliv na lidský organismus.


IWalks – Deportační středisko v Uherském Brodě

    I pitné kúry časem došly k extrému, nemocní byli nuceni pít postupně 11 – 51 pohárků po cca 140 m vody, tedy 1,5 – 7 litrů denně. Vědeckým poznáním postupně došlo ke zmírnění a vzájemné harmonizaci obou základních druhů léčby, koupelové i pitné. Základem dnešní karlovarské léčby je opakované pití termální vody, které ve svém důsledku znamená zvýšený přísun vody a minerálních látek do těla a následně regulaci vodního a minerálního hospodářství organismu. Vedle přímého vlivu na sliznice, na látkovou přeměnu a detoxikační děje v tělesných buňkách ovlivňuje karlovarská léčba příznivě i mikrobiální osídlení střev a jejich produkci. Karlovarská léčba je tedy přírodní farmakologickou léčbou chorob a pooperačních stavů trávícího a žlučového ústrojí, jater, slinivky a některých onemocnění látkové přeměny (cukrovky) a močových cest.
    Soubor nabízí českým učitelům doplňující materiály, které mohou využít při přípravě hodiny nebo semináře na téma volyňského masakru, masového vraždění polských obyvatel ukrajinskými nacionalisty v době II. světové války. Textové ukázky jsou vybrány ze zaznamenaných poválečných svědectví, biografických memoárových knih či historických stud...
    Výběr různorodých textů ke studiu a interpretaci nabízí různé pohledy na fenomény exilu a emigrace v československých dějinách 20. století. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu na stejné téma do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století.


Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

    Dále jsou veřejnosti přístupné prameny Štěpánka a Železnatý, nevyhlášené zatím jako přírodní léčivé zdroje. Pro potřeby režimního měření a hydrogeologických sledování jsou využívány další, veřejnosti nepřístupné zdroje minerální vody či plynného CO2 . Z historických zdrojů připomínám v této souvislosti alespoň prameny Palatin, stará jímání Mlýnského pramene, Orchestřištní prameny, Tereziiny prameny, pramen Ruská koruna, pramen Žrout, Hochbergerův pramen aj.
    Nejteplejším pramenem je samozřejmě Vřídlo ( 73,4°C ), malé prameny jsou o něco chladnější (pramen knížete Václava 65°C , pramen Svobody 65°C , pramen Karla IV. 64°C , Tržní 62°C , na druhém konci teplotní škály stojí Sadový pramen ( 40°C ), resp. Hadí pramen ( 30°C ), který je však již pouze ředěnou termou. Terma pramene Štěpánka vychládá během výstupu k povrchu z původních 60,2°C až na 13°C na přelivu.
    Soubor letáků, vzpomínek a reakcí na tzv. Palachův týden. Tento název dostalo sedm lednových dnů (15.-21.ledna) roku 1989. Původně vzpomínková akce k uctění památky sebeobětování se Jana Palacha přerostla kvůli jejímu brutálnímu potlačení ze strany vládnoucího režimu v sérii občanských demonstrací, největších od roku 1969.   


Válka začala Mnichovem - unikátní české vydání karikatur Davida Lowa (1945)

    Výběr textů ke studiu a interpretaci, nabízející různé pohledy českých historiků, spisovatelů a publicistů na příčiny a důsledky přijetí mnichovské dohody jako fenomén historický i současný. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku ...
    Deník Adama Czerniakowa, předsedy varšavské Židovské rady (takzvaného Judenratu), vydá v překladu Jiřího Červenky nakladatelství Sefar v dubnu 2018. Z díla přinášíme kratičkou ukázku.
    V Karlových Varech vyvěrají i chladné minerální prameny, jakým je např. Železnatý pramen a prameny prosté vody na okrajovém zlomu třetihorní sokolovské pánve (Červená kyselka, Napajedlo aj.).
    Výběr textů ke studiu a interpretaci, nabízející různé pohledy českých intelektuálů a umělců na politické procesy se Stalinovými oponenty ve straně, které se odehrávaly v SSSR v druhé půli 30. let 20. století. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve...


Soutěžte o knihu Stalin a Evropa

    Až do 18. století se v Karlových Varech léčilo zásadně koupelemi, ačkoliv již r. 1521 dr. Václav Payer doporučil zdejší termální vodu i k pití. Nemocní zůstávali v souladu s poznatky tehdejšího lázeňského lékařství v horkých koupelích, podávaných ve společných bazénech, často až několik dnů, tedy tak dlouho, až došlo k „rozežrání“ kůže (tzv. Fresskur). Termální voda byla využívána i k léčení kožních nemocí. U Vřídla byly k léčebným procedurám postaveny čtyři větší bazény, první pro nemocné s vnitřními a revmatickými bolestmi, druhý pro ty, kteří onemocněli svrabem; ve třetím byli koupáni malomocní a ve čtvrtém nemocní s kožními vředy.
    Zdejší termální prameny, jejichž teplota dosahuje až 73,4 oC, náleží podkrušnohorské oblasti kyselek. Vlivem vysoké teploty termy zde vystupuje mechanická směs vody a plynného CO2 , což způsobuje mj. přerušovaný charakter výstřiku Vřídla. Zatímco základní chemické složení všech výronů termy je téměř shodné, liší se jednotlivé prameny navzájem svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek. Z hlediska hydrochemického a genetického je chemismus karlovarských pramenů mimořádně komplikovaný a tudíž i mimořádně zajímavý. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu typu Na-HCO3SO4Cl (alkalickou glauberovou slanou, dle starší nomenklatury alkalicko-salinicko-muriatickou). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek.


Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

    Hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933 patří k jedněm z největších tragédií ukrajinského národa dvacátého století. V důsledku akcí organizovaných vedením Sovětského svazu a Ukrajinské sovětské socialistické republiky zemřelo hladem, který pokryl téměř celé území Ukrajiny, minimálně tři a půl milionu obyvatel země nazývané "obilnicí Evrop...
    Celková vydatnost zřídelní struktury je dlouhodobě velice stabilní a činí cca 2 000 l.min-1. Podíl velkých terem (tedy Vřídelních pramenů) představuje 95% této hodnoty, zbytek připadá na malé prameny a divoké výrony.
    Jevem typickým pro karlovarské prameny je tvorba zřídelní sedimentace, vyskytující se v několika formách sintru, vřídlovce (aragonitu) a žilníku. Vřídelní kolonáda a kostel Sv. Máří Magdaleny jsou založeny na několikametrových vrstvách těchto usazenin, vytvořených díky chemickým a fyzikálně-chemickým vlastnostem termy a zřejmě i díky činnosti mikroorganismů. Zbytky zřídelních sedimentů o proměnlivé mocnosti nalezneme i v dalších třech souvislejších „kupách“ ve vývěrovém území, např. na Zámeckém vrchu.
    Institut terezínské iniciativy vás zve do Brna na mezinárodní letní školu pro pedagogy Výchova k respektu a toleranci. Role příběhů ve výuce, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Anne Frank House v Amsterda...


Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

    Dovolte, abychom vás upozornili na projekt „Učme se o uprchlících“ (USOU), který vznikl jako dobrovolnická aktivita česko-amerického týmu studentů z Grinnell College v Iowě. Snahou tvůrců bylo nabídnout českým učitelům a jejich studentům pohled na aktuální otázku uprchlictví prostřednictvím životního příběhu mladé afghánské dívky žijící v...
    Výzkum pramenů a pramenných oblastí na českosaském pomezí je jedinečným úkolem pro tým sestavený z vědců celkem z 3 univerzit: Technické univerzity v Liberci, Technische Universität Dresden (IHI Zittau) a České zemědělské univerzity v Praze.
    Digitální kopie výpravné propagandistické knihy Rudý šátek z roku 1951. Publikace přínáší téměř 120 fotografií, které měly dokumentovat radostné dětství v komunistickém Československu, organizované pionýrskou organizací a ČSM. Kniha vyšla v době, kdy tisíce dětí prožívaly zcela jiné dospívání - bez rodičů vězněných v komunistických věznic...
    Pitná kúra se však ujala až o 250 let později na podnět dr. Davida Bechera, který jako jeden z prvních provedl její chemickou analýzu. Léčba pitím se brzy osvědčila, zejména vynikla při nemocech žaludku, střev a jater a záhy potlačila nepřiměřené koupele.


Volyňský masakr - texty ke studiu a prameny

    Zajímá vás, co se učili žáci základních škol za normalizace o únorových událostech roku 1948 a jejich důsledcích? Nahlédněte do prvního dílu učebnice dějepisu pro žáky osmých tříd základních škol z roku 1985. Digitální kopie nabízejí ukázku tehdejšího pojetí dějin a nabízejí možnost jedninečného srovnání s texty současných učebnic dějepis...
    Karlovarská termální voda je zcela jedinečná svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi. Nejstarší složky této vody jsou starší než 25 000 let, plynný oxid uhličitý je projevem postvulkanické aktivity zdejšího území. V minerální vodě je obsaženo velké množství hlavních, vedlejších i stopových prvků. Významný je např. obsah selenu, jenž má schopnost odstraňovat z těla kumulativní jedy (olovo, kadmium aj.) a zřejmě i radionuklidy.
    Výběr několika textů ke studiu a interpretaci, který nabízí různé pohledy na dobu normalizace, její nástup a důsledky pro tehdejší československou společnost. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století.


Letní škola - Výchova k respektu a toleranci

    Příkaz lidového komisaře vnitra Nikolaje Ježova č. 00485 z 11. srpna 1937 z doby Velkého teroru v SSSR popisoval údajnou "fašisticko-povstaleckou, špionážní, diverzní, poraženeckou a teroristickou činnost" polské rozvědky v SSSR a nařizoval rozsáhlé zatýkání, represe, věznění v žalářích a táborech i popravy.
    Výběr textů ke studiu a interpretaci, které nabízejí nejrůznější pohledy na situaci okupovaného národa, jeho momentální nelehkou situaci a také perspektivy či výhledy do budoucnosti. Tento komplet materiálů byl připraven jako doplněk ke studii a pracovnímu listu do publikace Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20...
    Tříletý projekt má za cíl vytvořit síť akademických, vzdělávacích a samosprávných institucí, které působí v regionu Liberec-Zittau. Kromě přenosu know-how má spolupráce umožnit zapojení žáků místních škol a seznámit je s přírodním a kulturním bohatstvím regionu.


Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

    Pro potřeby lázeňství, tedy k pitným kúrám, prováděným v pěti kolonádních objektech a čtyřech pramenních pavilonech či glorietech, a k dalším vnitřním či zevním balneacím je dnes využíváno 14 pramenů vyhlášených za přírodní léčivé zdroje, vytékajících v 21 pramenních vázách : Vřídlo, pramen Karla IV., Dolní Zámecký pramen, Horní Zámecký pramen, Tržní pramen, Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše, Skalní pramen, pramen Svobody, Sadový pramen nový a Sadový pramen starý, Hadí pramen a pramen Štěpánka. Zvláštní roli hraje v pramen Dorotka, který je vlastně výronem suchého CO2 , doprovázeným malým množství teplé vody.
    Na projektu spolupracují odborníci z několika oborů – hydrologie, geologie, ekologie, kulturní geografie, kartografie a geoinformatiky. Do výzkumných prací zapojují své studenty. Budou společně mapovat pramenné oblasti a vyhodnocovat jejich chemické, hydrologické, geologické, ekologické a kulturněspolečenské charakteristiky. Tyto výstupy budou podkladem pro využití krajinotvorné role pramenů pro zachování a zlepšení ekologické a biologické rozmanitosti přeshraničního regionu.
    Prezentace přináší základní údaje o osobnosti československého komunistického politika a prezidenta Antonína Novotného, za jehož vedení se na přelomu 50. a 60. let 20. století musel režim potýkat s neustále se zhoršující hospodářs...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00