Jak na věc


radar a bouřky

PORT → Téma → Není radar jako radar

    Jak ale bude takový radar ovlivňovat své bezprostřední okolí? Mikrovlnné záření působí zejména na oči a nervovou soustavu lidí i zvířat. Výkonovou hustotou 10 000 W/m2 nesmí být osoby ozářeny vůbec, neboť i po mikrosekundové expozici hrozí těžké poškození zdraví. V srpnu roku 2007 vydalo ministerstvo obrany zprávu o posouzení vlivu radaru na obyvatelstvo v okolí vojenského újezdu Brdy. V závěru se říká, že hlavní svazek radiolokátoru nemůže obyvatelstvo ohrozit, protože terénní nerovnosti zabraňují paprsku dosáhnout na obydlené oblasti.
    Pplk. v.v., Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik: Ten radar musí být vždycky na povrchu. Radar vyzařuje, radar nelze ani přemístit, tento radar bude stabilní – bude, jak se říká, přikován k zemi. Nehledě k tomu, že ten radar vyzařuje a tím pádem se i prozrazuje na obrovské vzdálenosti, ale v dnešní době satelitů stejně ta poloha bude známa s chirurgickou přesností a nebude problém zaměřit na něj zbraně a zničit jej.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00