Jak na věc


registrace penny hra

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PENNY HRA

    6 údajů pro účely realizace Soutěže dle čl , bude vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na nevyzvednuté výhry Soutěžící má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů dle ustanovení 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle ustanovení 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy především pokud Soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Soutěžící požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby Pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat Práva a povinnost


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00