Jak na věc


revue medicíny v praxi

PŘI PŘÍPRAVĚ INZERÁTU JE TŘEBA DODRŽET NĚKOLIK OBECNÝCH ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK:

    K prohlédnutí časopisu Angis Revue v elektronické podobě na platformách MAC / Android je potřeba si stáhnout níže uvedenou aplikaci Publero. V aplikaci poté zadejte do vyhledávacího pole výraz "Angis Revue".
    Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií, je bez výslovného souhlasu firmy Angis plus s.r.o. zakázáno.© 2003–2019 Angis s.r.o. a Angis plus s.r.o. Kontakty | Powered by Virgo CMS | Design by M7
    Objednávky inzerátu, dispozice pro zveřejnění inzerátu, změny nebo storna přijímá vydavatel pouze písemně. Uzávěrka pro příjem inzerátu se vztahuje na předání podkladu, veškeré změny, storna i korektury inzerátu.
    Měsíčník RC revue je tištěn ofsetovou technologií. Vnitřní strany jsou na křídovém papíře o gramáži 90 g/m2, obálka je na křídovém papíře o gramáži 150 g/m2 a lakována UV lakem. Pro předtiskovou přípravu časopisu je využívána technologie elektronické archové montáže (CTP). Z tohoto důvodu není možné inzerát dodávat na filmech, ale pouze v datové podobě.


DATA JE MOŽNÉ DODAT NA TĚCHTO NOSIČÍCH:

    Pokud není smlouvou stanoveno jinak, inzerát je fakturován vždy po zveřejnění se splatností 14 dní od vystavení faktury. V případě, že inzerent neuhradí fakturu za řádně objednanou a zveřejněnou inzerci v termínu splatnosti, vyhrazuje si vydavatel právo účtovat inzerentu úrok z prodlení ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z fakturované částky za každý den prodlení, a to až do okamžiku zaplacení dlužné částky. Pokud je pohledávka zaplacena později než 14 dní po stanovené době splatnosti, nemá objednavatel právo na žádné slevy nebo smluvní provize. V takovém případě musí objednavatel uhradit plnou cenu inzerátu.
    Přijetím závazné objednávky vzniká smlouva mezi společností RCR s.r.o. (dále jen vydavatel) a objednatelem. Podmínky smlouvy se řídí těmito Všeobecnými inzertními podmínkami měsíčníku RC revue a Obchodním zákoníkem v aktuálním znění. Podmínky vzniklé smlouvy je možné změnit pouze písemnou dohodou obou stran.
    Změny tarifu vstupují v platnost dnem vyhlášení a vztahují se i na probíhající obchodní případy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré slevy, které přísluší zákazníkum v souladu s platným ceníkem, se vztahují na období jednoho roku a jednotlivé zakázky objednávky).
    Dětské lékařství – obor lékařství věnující se vývojovým obdobím člověka od narození po dosažení dospělosti. Zabývá se lékařskou péčí o děti, prevencí, diagnostikou i léčbou jejich onemocnění.


DATA JE MOŽNÉ DODAT V TĚCHTO FORMÁTECH:

    V archivu Střelecké revue najdete seznam všech doposud vydaných čísel našeho časopisu s jejich titulní stránkou a obsahem. Pod vybranými řádky v obsahu je uložený soubor s uvedeným článkem. Tento archiv pro vás postupně doplňujeme – a to nejen v rámci nových čísel, ale i těch starších, která vyšla třeba i před několika desítkami let.
    Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Ve smyslu tohoto nařízení je správcem Vašich osobních údajů společnost ANGIS plus s.r.o., se sídlem Jiřího Wolkera 495/3, 68201 Vyškov, IČO: 26951223. Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v příslušných odkazech na našich webových stránkách.
    Povinnost inzertního oddělení vydavatele archivovat všechny tiskové podklady končí 3 měsíce po posledním zveřejnění inzerátu. Korektura inzerátu je možná pouze na základě výslovného přání objednatele potvrzeného inzertním oddělením vydavatele.V tomto případě přebírá objednavatel veškeré případné dodatečné náklady.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00