Jak na věc


ropa kurz

Ropa surovina chemického průmyslu

    V roce 2007 dosáhla celková těžba ropy téměř čtyř miliard tun, z toho téměř polovinu dodaly země sdružené v organizaci OPEC. Největšími spotřebiteli byly USA, následovala Evropská unie, Čína, Japonsko, Indie a Rusko. Spotřeba ropy bude narůstat především v souvislosti s pokračujícím průmyslovým rozvojem Číny a Indie. Zatím lze tento nárůst kompenzovat intenzifikací těžby a objevováním nových nelezišť. Ropná éra má však zřejmě svou lepší polovinu již za sebou, proto je třeba začít se ohlížet po nových zdrojích energie.
    Těžba ropy v okolí Baku měla daleko k dnešním představám o ekologické těžbě. Po navrtání silného zdroje trvalo často dlouho, než se podařilo vrt zkrotit a využívat. V jednom případě tryskal proud ropy o průměru tří metrů do výše dvanácti metrů po celé dva roky. Kolem roku 1900 pocházela polovina světové těžby ropy z ložisek v oblasti Kaspického moře.
    Na scénu ale vstupovala další naleziště ropy. Konkurenční boj mezi ropnými společnostmi se vyostřoval. Ropa nacházela stále více uplatnění. V rozvíjejícím se chemickém průmyslu se stala východiskem k desítkám nových produktů. Deset procent světové těžby ropy sloužilo k výrobě barev, saponátů, umělých hmot a dalších chemických látek. Ropa se stala strategickou surovinou a světové mocnosti začaly vyhledávat její nové zdroje.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00