Jak na věc


ropa kurz

Ropa surovina chemického průmyslu

    Ropné rafinerie se specializovaly na výrobu petroleje a ostatní ropné složky považovaly za odpad. Vypouštěly je často do volné přírody stejně jako zemní plyn, který obvykle unikal do ovzduší. Ropné vrty se zpravidla využívaly pro těžbu ropy pouze do té doby, doukud ropa sama pod tlakem prýštila na povrch. Pro další těžbu se pak hledal nový vrt.
    Na počátku kanadské ropné těžby stál výrobce vozů James Miller Williams. V roce 1858 zakoupil pozemky s povrchovými vývěry ropy nedaleko jezera Ontario. Hořlavý olej chtěl prodávat do stolních lampiček. Na další, už podzemní, zdroje ropy narazil náhodou v hloubce patnácti metrů při kopání studny. Tato sonda dala impulz k rozsáhlejší těžbě a k založení těžařské společnosti Canada Oil Company.
    V roce 2007 dosáhla celková těžba ropy téměř čtyř miliard tun, z toho téměř polovinu dodaly země sdružené v organizaci OPEC. Největšími spotřebiteli byly USA, následovala Evropská unie, Čína, Japonsko, Indie a Rusko. Spotřeba ropy bude narůstat především v souvislosti s pokračujícím průmyslovým rozvojem Číny a Indie. Zatím lze tento nárůst kompenzovat intenzifikací těžby a objevováním nových nelezišť. Ropná éra má však zřejmě svou lepší polovinu již za sebou, proto je třeba začít se ohlížet po nových zdrojích energie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00