Jak na věc


ropa kurz

Ropa surovina chemického průmyslu

    Nejdříve se k získávání surové ropy využívaly pouze povrchové vývěry. Ropa se objevovala i jako nežádoucí příměs při kopání studní nebo při čerpání solných roztoků. V oblasti Kaspického moře se tradičně získávala ze speciálních ručně kopaných studní. Začátkem devatenáctého století jich tam už bylo několik desítek. Ve čtyřicátých letech devatenáctého století byl možná právě tam proveden první ropný vrt na světě, i když je těžko určit, který z vrtů lze za první považovat. Podle různých zdrojů se o prvenství hlásí Ázerbájdžán vrtem v Kaspickém moři (1844 nebo 1848), Polsko (1854), či Kanada (1858). Ve stejnou dobu se však konaly pokusné vrty i v Německu a v USA.
    Většina nových zdrojů byla objevena v šedesátých letech dvacátého století. Od počátku osmdesátých let převyšuje těžba ropy objem nově nalezených ložisek, takže světové zásoby černého zlata neustále klesají.
    Ropné rafinerie se specializovaly na výrobu petroleje a ostatní ropné složky považovaly za odpad. Vypouštěly je často do volné přírody stejně jako zemní plyn, který obvykle unikal do ovzduší. Ropné vrty se zpravidla využívaly pro těžbu ropy pouze do té doby, doukud ropa sama pod tlakem prýštila na povrch. Pro další těžbu se pak hledal nový vrt.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7904
cache: 0024:00:00