Jak na věc


ropa kurz

Ropa surovina chemického průmyslu

    Na scénu ale vstupovala další naleziště ropy. Konkurenční boj mezi ropnými společnostmi se vyostřoval. Ropa nacházela stále více uplatnění. V rozvíjejícím se chemickém průmyslu se stala východiskem k desítkám nových produktů. Deset procent světové těžby ropy sloužilo k výrobě barev, saponátů, umělých hmot a dalších chemických látek. Ropa se stala strategickou surovinou a světové mocnosti začaly vyhledávat její nové zdroje.
    Ropa je směs uhlovodíků zřejmě organického původu. Nejčastěji má podobu hnědé kapaliny a její barva, hustota a složení se liší podle naleziště. Obvykle se dělí na lehkou, střední a těžkou a důležitý je také obsah síry. Ropa slouží především k výrobě pohonných hmot a je základem široké palety výrobků chemického průmyslu. V rafineriích se zpracovává nejčastěji metodou frakční destilace, při níž se jednotlivé složky oddělují na základě různého bodu varu.
    Rozvoj automobilizmu přišel pro těžeře ropy v pravý okamžik. Během krátké doby poptávka po ropě opět prudce stoupala a ropný průmysl se brzy vzpamatoval. V roce 1912 jezdilo v USA již 902 000 automobilů a v roce 1914 se poprvé prodalo více benzinu než petroleje. Benzin, který byl do té doby považován za odpadní produkt při výrobě petroleje, se stal vyhledávaným obchodním artiklem. Spalovací motory nahrazovaly parní sílu i v průmyslu a lodní dopravě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00