Jak na věc


rozedmy plic

Popis plicního emfyzému, rozedmy plic

    Do plic se dostaneme potrubím, které nazýváme průdušky (bronchi) a průdušinky (bronchioly), můžeme si je představit jako kořeny stromu.
    Dutina vytvořená spojením plicních sklípků může prasknutím porušit pleurální dutinu a vzniká pneumotorax.
    Rozedma plic znamená rozšíření plicních sklípků. Sklípky se zvětší, dojde ke zmizení přepážek mezi nimi. Například ze 4 malých sklípků (kuliček) se stane jeden vetší, a tím dochází ke zmenšení plochy, kudy může prostupovat kyslík do krve.
    Možná komplikace je i rozšíření cév v mozku a z toho plynoucí bolesti hlavy. Mozek tak reaguje na nižší množství kyslíku v krvi, aby jej měl dost.
    V celých plicích se vyskytuje nespočet bílých krvinek, které mají za úkol chránit plíce před nebezpečím ze vzduchu. Jakmile se do plicního sklípku dostane nebezpečná látka (bakterie, vir), mají bílé krvinky vyrazit do protiútoku. Jejich zbraní je vyvolat v místě zánět a uvolňovat enzymy, které zničí infekční mikroorganizmy.


Byliny podle lidového léčení

    Ale kouř a prašné prostředí též způsobují povolání bílých krvinek do zbraně. Kuřák tedy svým opakujícím se návykem burcuje bílé krvinky, aby uvolňovaly enzymy. Dlouhodobě uvolňované enzymy však nerozkládají cizorodého mikroba, ale naše vlastní plicní sklípky.
    Další komplikací je levostranné selhávání srdce, popřípadě zvýšené množství červených krvinek. Důvody si vysvětlíme na příkladu: Více...
    Rozedma plic (plicní emfyzém) vede k nevratnému poškození plic. Léčba spočívá především v důsledném odstranění rizikových faktorů (kouření, prašné prostředí). Zpomalit onemocnění dokáže změna životního stylu, dechová cvičení, aktivity na čerstvém vzduchu.
    Rozedma plic (plicní emfyzém) spolu s chronickým zánětem průdušek tvoří častou chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
    Lékař může pro zmírnění obtíží volit léky umožňující lepší dýchání rozšířením průdušek (bronchodilatancia).
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek


Příznaky – klinický obraz

    Plicní sklípky jsou protkány cévami a svou tenkou stěnou umožnují výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Plicní sklípky tvoří lipoprotein surfaktant, jenž zabraňuje smrštění plicního sklípku, který by se jinak vyfoukl jako nafukovací balónek.
    Rozedma plic je označení pro plicní emfyzém. Ten je řazen do onemocnění, které se nazývá chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Z tohoto názvu je patrné, že pro tuto chorobu je typické zúžení (obstrukce) dýchacích cest a zároveň při rozedmě dochází k destrukci plicních sklípků. Jde o změny, které jsou trvalé, nezvratné a léčba je zaměřena především na zpomalení další progrese onemocnění.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00