Jak na věc


rozpočet dřevostavba vzor

Rozpočet České televize na rok 2015 (540 kB)

    Výhody komplexní pokrytí problematiky sestavení a správy rozpočtu organizace variabilita přehledů, sestav a exportů aktualizované číselníky atributů rozpočtové skladby řízený průběh schvalování rozpočtových změn (včetně konfigurovatelných limitů) oboustranná komunikace s ekonomickým systémem organizace propracovaný systém uživatelských oprávnění kompletní informace o stavu rozpočtu a jeho skutečném i předpokládaném čerpání/plnění možnost sestavení rozpočtu na základě rozpouštění peněz (shora) nebo na základě plánovaných investičních akcí a běžných nákladů
    Agenda Rozpočet komfortně pokrývá problematiku sestavování, správy a modelování rozpočtu organizace včetně definování schvalovacích procesů. Díky unikátní struktuře rozpočtových akcí je rozpočet srozumitelný i uživatelům, kteří se neorientují v rozpočtové skladbě.
    Vedle tohoto vyrovnaného rozpočtu zákon umožňuje za splnění určitých zákonem taxativně vymezených podmínek sestavit rozpočet přebytkový nebo schodkový, resp. deficitní.
    Občan města má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu, k prováděným rozpočtovým změnám v průběhu roku i k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Dále má právo nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok.
    Schvalování rozpočtu je vyhrazeno zastupitelstvu města a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Město uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí systematickou kontrolu svého hospodaření.


Budeme Vás telefonicky kontaktovat a na základě dodaných podkladů pro Vás zdarma a nezávazně připravíme cenovou nabídku. V průběhu dvou týdnů Vám ji zašleme na Vaši e-mailovou adresu.

    Přehled hlavních funkcí tvorba a správa rozpočtu organizace příprava libovolného počtu pracovních verzí rozpočtu konkrétního roku evidence pro veškeré rozpočtové akce organizace (historické, probíhající i plánované) modelování rozpočtů kopírování libovolné části mezi jednotlivými verzemi rozpočtu základní kontrola vazeb rozpočtové skladby podpora sběru a schvalování požadavků na změny rozpočtu tvorba veškerých legislativou požadovaných výkazů (včetně zašifrování a odeslání do CSUIS)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00