Jak na věc


sjízdnost silnic na vysočině aktuálně

Aktuální stav (17:30 18. 10. 2019)

    Limity sjízdnosti jsou definovány pro plastové kánoe se středně zkušenou posádkou, která si dokáže i za nižších stavů najít proudnici s dostatkem vody. Pro majitele kajaků, zkušené vodáky nebo pro vodáky, kterým nevadí občasné přetahování, může být limit nižší. Naopak pro rafty, laminátky nebo začínající vodáky je obvykle nutné vody více.
    Pro dolní úsek Lužnice (Tábor – Bechyně) se obvykle udává 100 cm v Bechyni. Na základě našich zkušeností postačí pro splouvání tohoto úseku 90 cm případně i méně.
    Na Lužnici nás nejvíce zajímají dva vodočty – Pilař a Bechyně. Pro horní úsek Lužnice ze Suchdola do Veselí po Staré či Nové řece je to vodočet na Pilaři, a pro dolní úsek Lužnice z Tábora do Bechyně příp. až na soutok s Vltavou je to vodočet v Bechyni.
    Střední část Lužnice od Veselí nad Lužnicí do Tábora se řídí vodočtem v Klenovicích. Ten není z vodáckého hlediska až tak důležitý, neboť tento úsek obvykle bývá sjízdný celoročně i za velmi nízkého stavu vody.
    Úsek Suchdol – Veselí po Nové řece a Nežárce bývá obvykle sjízdný celoročně i za velmi nízkého stavu vody. Platí pro něj limit minimálně 100 cm na Pilaři. Pro Starou řeku je limit minimálně 120 cm na Pilaři, musí však být i dostatečný průtok vody na Kazdovně (vodočet za rozvodím).


Zahájení adventu v Suchdole nad Lužnicí

    Sjízdnost Lužnice závisí na průtoku a stavu vody. Aktuální stav vody a průtok řeky Lužnice na Pilaři, v Klenovicích a Bechyni, a limity sjízdnosti jednotlivých úseků Lužnice naleznete na této stránce. Na mapce jsou vyznačeny úseky řeky Lužnice a vybrané vodočty, podle nichž se určuje sjízdnost Lužnice na těchto úsecích. Podrobné informace o aktuální sjízdnosti Lužnice, jezech, kempech a tábořištích na Lužnici Vám ochotně sdělí naše půjčovna lodí. Rádi Vám poradíme i s výběrem vhodného typu kánoí (Vydra, Samba, Tukan) pro splouvání řeky Lužnice, i s naplánováním vícedenní vodácké trasy či výletu na 1 den příp. 2 dny na řece Lužnici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00