Jak na věc


slovenských hydrometeorologický ústav

Slovenský hydrometeorologický ústav Hydrologické predpovede a výstrahy Žilina

    22 -21- Graf. 8 - Hydrogramy prirodzených tokov Rajca počas povodňovej situácie v máji a júni 2010, na ktorých boli prekročené SPA vodný stav [cm] Graf. 9 - Hydrogramy prirodzených tokov stredného Váhu počas povodňovej situácie v máji a júni 2010, na ktorých boli prekročené SPA vodný stav [cm]
    23 HYDROLOGICKÉ VÝSTRAHY V súvislosti s predpokladaným vývojom počasia a najmä zrážok na území Slovenska, následne odtokovej situácie v povodí Váhu, vydával Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy Žilina v máji a júni priebežne aktualizované hydrologické výstrahy 1. až 3. stupňa na povodne z trvalých dažďov a povodne z búrok. Prvá výstraha bola vydaná o 10:00 hod. s platnosťou od :00 do :00. Ďalšie významnejšie výstrahy boli vydané: o 13:00 hod. s platnosťou od :00 do odvolania, o 14:00 hod. s platnosťou od :00 do odvolania a o 10:00 hod. s platnosťou od :00 do odvolania. Obr. 7 - Hydrologická výstraha pre toky povodia Váhu vydaná o 10:00 hod. Obr. 8 - Hydrologická výstraha aj pre toky povodia Váhu vydaná o 13:00 hod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00