Jak na věc


slovo života kroměříž

Sváteční slovo geologa a spisovatele Václava Cílka

    Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.
    Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.
    Na vlnách Vltavy na lodi Avoid proběhl dne 17. 7. 2019 Romský literární večer na kterém vystoupili dva členové klubu romských spisovatelů Paramisara paní Irena Eliášová a pan Janko Horváth. O průvodní slovo se postaral Jan Josef Rosenberg a jako hudební host vystoupila zpěvačka a herečka Pavlína Matiová se svými hosty.
    Hledáme nového kolegu či kolegyni, jehož/jejímž úkolem bude výpomoc s provozem kanceláře a koordinací projektů organizace (včetně psaní projektových žádostí a reportů).


Sváteční slovo zpěvačky Hany Fialové

    Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.
    ►Uděluje jí server festivalfinder.eu na základě výběru mezinárodních expertů z festivalového prostředí. Festival musí splňovat velké nároky na kvalitu a dokázat, že je zakotven v Evropské umělecké a kulturní i sociální realitě.
    Sváteční slovo je promluva zajímavé osobnosti, která má co říct k aktuálním problémům dneška a přitom respektuje křesťanský (tedy tradičně evropský) hodnotový žebříček. Má vytvářet prostor pro zamyšlení, má otevírat morálního rozměr naší existence a hledat ho v každodenním snažení. Promluvy jsou tematicky orientovány zejména na oblast mezilidských vztahů, charitativních aktivit, hodnotových měřítek, osobní odpovědnosti jedince apod.


Máte slovo: 25. 4. 2013 (Berou cizinci práci nezaměstnaným?)

    1) presenting a coherent and curated artistic programme;2) supporting on-going artistic development (some examples of this are: offering residencies to artists, contributing to new creations, and supporting artistic research);3) providing opportunities for upcoming or innovative artists to create or to be presented in your programme;4) being rooted in its’ local community fostering local connections in the programme and among the performers/ performances. The festival involves local artists as well as local audiences in its projects;5) helping to increase access to culture and attract diverse audiences. (some examples include different socio-economic backgrounds, age groups, genders, and cultures);6) taking measures to be more sustainable. This can refer to environment, economics, business models, and social impacts;7) helping to shape, encourage and promote intercultural experiences for your audiences and artists;8) embracing inclusivity as a core principle and practice;9) investing i
    Z hlediska integrace jsou krajané ideální skupina Krajané tvoří specifickou skupinu cizinců: mají cizí občanství, vedle něj někdy i české – pro zdejší pobyt si tak musejí vyřídit platný pobyt. Díky svým předkům a krajanským spolkům udržují kulturní vazbu na Česko i po mnoho generací a o zdejší život jeví upřímný zájem. Z hlediska integrace jsou tedy ideální skupina. Od roku 2015 jim proto stát nabízí pomoc při přesídlení, pokud žijí v oblasti stižené krizí nebo nemají možnost si svůj pobyt zde zařídit standardní cestou.
    Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.


Sváteční slovo publicisty Daniela Rause

    Projekt Nový domov v České republice, který si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice, je již v plném proudu.
    Ve třiadvaceti odešla Deepa ze svého rodného domu v jihoindickém Bangalore na univerzitu do dalekého Cardiffu ve Velké Británii. Sama, vše pro ni bylo nové. Chyběla jí rodina, přátelé, každodenní ježdění na skútru do školy. Ale hlavně, neuměla si uvařit ani kafe. Doma vždy vařila výhradně maminka. Jak se z ní stala propagátorka indické kuchyně?
    Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.


Světový romský festival Khamoro 2019

    ►Díky tomu náš světový romský festival Khamoro můžete najít i na webu festivalfinder.eu mezi desítkami nejlepších festivalů. --------------------------Podmínky, které jsme museli splnit (v angličtině):
    Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR.
    Začínat život v nové zemi není jednoduché. Držitelé mezinárodní ochrany v Česku se musí sžít s novou kulturou, zvyky, tradicemi, seznámit se s místním systémem, zákony, svými právy a povinnostmi. Proto v rámci projektu tvoříme publikaci ‘Česká republika - váš nový domov’, která držitelům mezinárodní ochrany pomůže se u nás zorientovat.
    Jak se u nás žije Kazachům? V (ne)korektním rozhovoru komika Tigrana Hovakimyana se dozvíte něco o Kazaších a seznámíte se s Ilonou a Alisherem žijícími v Česku. Kde byste na mapě hledali Kazachstán, proč Kazaši slaví vždy ve velkém a proč si vždy při setkání podávají ruce jen muži?


Máte slovo: 24. 1. 2013 (Vykázání z obce za opakované přestupky)

    Děkujeme za jakoukoliv i sebemenší podporu ať už materiální, finanční nebo formou dobrovolné pomoci. Toto vše nám pomáhá při realizaci našich aktivit. To, že se nám naše poslání daří plnit, nám dokazují nejen ohlasy lidí, ale i četná ocenění našich počinů.
    Nový tříletý projekt „Nový domov v České republice“ si klade za cíl do roku 2021 pomoci cizincům, kteří u nás dostanou azyl či mezinárodní ochranu zorientovat se v našich hodnotách a v praktických aspektech života v České republice tak, aby tito lidé znali svá práva a povinnosti. S tím jim pomáhá také expertka projektu Veronika Slavíková. Ta nám v rozhovoru popsala, jak bude projekt fungovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00