Jak na věc


směrnice časové rozlišení

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381.
    Je povinné? Časové rozlišení nebo Dohadné položky Téma, které se diskutuje při každé účetní závěrce…, resp. v procesu účetní uzávěrky. Řešení je prosté, není-li na „korunu“ znám titul, částka, období, neúčtujeme časové rozlišení (ani nemůžeme) a jde metodiky o dohadnou položku aktivní nebo pasivní. Povinné ČR? A na tuto otázku platí také již několik let… Zobrazit více »


Ústav slovansko-germánských studií

    Povinnost zpracovat interní směrnice pro usměrňování účetních postupů plyne podnikatelům ze zákona. Zpracování směrnic obvykle není součástí pracovních úkolů účetní. Odpovědnost za směrnice nese statutární zástupce ať už jeho účetnictví vede účetní v pracovním poměru, či najatá účetní firma. Účetní je povinna postupovat v souladu s platnými směrnicemi. Pokud je nemá, obvykle postupuje v intencích zákona podle svého uvážení. Její nástupkyně ovšem může uvažovat poněkud jinak a problém je na světě. Účetnictví tak ztrácí svůj věrný a pravdivý obraz a to je pastva pro kontrolu. Mezi povinné směrnice patří mimo jiné Směrnice o inventarizaci majetku, směrnice o účetních postupech, atd. S vypracováním směrnic souvisí i potřeba dalších vnitropodnikových norem, jako například „Podpisové vzory a podobně. Chybějící směrnice mohou vést k tomu, že účetnictví je neúplné a neprůkazné.
    Jaké účetní směrnice jsou nejdůležitější? Praxe vs. Teorie Existuje řada nabídek na „dodávku“ účetních směrnic, které obsahují dvacet i více směrnic.
    Finišují účetní závěrky a objevují se „klasické dotazy“. (Ne)povinné časové rozlišení? Jinými slovy – dotaz zní: „Musíme účtovat o časovém rozlišení?“ Správná odpověď zní paradoxně „Ano“ i „Ne“… Účetní principy Ze zákona o účetnictví snadno dovodíme, že v účetní závěrce předložené údaje musí být hodnověrné a má být zachována nejen věcná souvislost, ale také časová –… Zobrazit více »
    Na otázku, jak se v daních projeví účtování o drobném majetku, můžeme překvapivě nabídnout stručnou odpověď. Rozhoduje použitá metodika účetnictví. V titulku jsme vynechali „hmotný a nehmotný“ zcela vědomě, neboť v zásadě platí shodné účetní postupy pro obě kategorie. Pouze je jiný hodnotový limit podle daně z příjmů: částka 40 000 Kč a méně pro drobný hmotný majetek, 60 000… Zobrazit více »


Katedra politologie a filozofie

    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Směrnice nepodléhají skartaci a je nutno je archivovat v souladu s platným zákonem o archivaci. Firma si tak kromě toho, že má bezpečnější nástroj řízení ještě přibírá odpovědnost za řízení těchto dokumentů po celou dobu své existence.
    Jsou skutečně směrnice tak důležité? Účetní principy Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích.
    Jaké náležitosti musí mít účetní doklady? Oběh účetních dokladů Jedná se o podceňovanou oblast účetnictví, přitom s účetními doklady pracujeme všichni. Proto by měla být zpracována například směrnice Oběh účetních dokladů, jak připomínáme v článku Směrnice. Náležitosti účetního dokladu Jak mají vypadat účetní doklady, jaké jsou jejich náležitosti, popisuje zákon o účetnictví. V teorii používáme pojem účetní záznamy… Zobrazit více »


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00