Jak na věc


soudní překlady praha

Soudní překlady - jazyky, které překládáme

    Pro vyhotovení překladů, jejichž podklady byly zaslány v naskenované podobě či poštou, obvykle požadujeme platbu předem či zálohu. Platební údaje zašleme spolu s cenovou kalkulací a termínem vyhotovení. Pokud přinesete překlad osobně, obvykle probíhá platba při vyzvednutí překladu.
    Dokumenty lze nechat ověřit na jakémkoli Czech Pointu České pošty či na krajských a některých obecních či městských úřadech za 30,- Kč (1 A4), u notářů za 36,- Kč (1 A4) a příp. náklady za kopírování.
    Pokud zašlete naskenovanou verzi (u soudních překladů včetně ověřovací doložky), sdělíme Vám během 1 - 4 hodin (pracovní dny) po obdržení dokumentů odhad ceny a lhůtu vyhotovení. Dokument si pak můžete vyzvednout osobně či jej zašleme doporučeně na Vaši adresu.
    • tzv. "soudní překlady" či "úřední překlady" v jazycích angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, polština, maďarština, španělština, francouzština, italština, rumunština, dánština, chorvatština, řečtina


Kde lze získat ověřenou kopii dokumentu?

    Zabývám se soudními překlad italštiny v Praze, a to již více než 10 let, při čemž obecně se věnuji překladatelské a tlumočnické činnosti již od roku 1998. Využijte soudní překlady italštiny Praha a nechte si přeložit z italštiny i do italštiny například rodný list, smlouvu, plnou moc, oddací list či diplom. Pokud hledáte skutečnou profesionalitu, obraťte se na mě a využijte mých letitých zkušeností s italštinou.
    U výpisu z obchodního rejstříku, obchodních či jiných smluv potřebujete pro vyhotovení soudního překladu originál nebo ověřenou kopii těchto dokumentů.
    U výpisu z rejstříku trestů či z evidence obyvatel předkládáte originál dokumentu. V případě zaslání naskenované verze zašlete rub i líc dokumentu, pokud tento obsahuje informace na rubu.
    • drobné soudní překlady (rodné a oddací listy, výpisy z TR, OR, krátké smlouvy a jiné právní překlady atd.) o rozsahu do 3 stran do a z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a ukrajinštiny Vám vyhotovíme do druhého dne bez expresního příplatku
    Originál či ověřenou kopii dokumentu můžete přinést do naši kanceláře na Praze 1 či na adresu Bělohorská 90, Praha 6 (po předchozí telefonické dohodě), podklady lze také naskenovat či zaslat poštou.
    Elektronická verze soudního překladu VÝPISU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ z ČJ do AJ/NJ činí pouze 299,- Kč.Dokument zašlete e-mailem (jpg), během 1-2 pracovních dní zašleme zpět soudní překlad v pdf verzi.


Policejní zprávy, rozsudky a ostatní dokumenty

    Apostila je doložka, která prokazuje ověření podpisu a úředního razítka na úředních dokumentech za účelem jejich použití v zahraničí. Může se tedy jednat např. o rodné listy vystavené v zahraničí. V tomto případě potřebujete ověřený překlad samotného dokumentu a apostily.
    V ČR jsou pouze dva orgány oprávněné k vydávání apostily – Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Tyto již většinou vystavují apostilu dvojjazyčně (ČJ/AJ). Pokud je tedy cílovým jazykem daného dokumentu angličtina, není již třeba apostilu překládat (pouze samotný dokument).
    Pobývala jsem poměrně dlouho v Itálii, kde jsem pracovala na různých postech a během tohoto pobytu se ze mě postupně stala jazyková poradkyně ve firmách v San Marinu. Jsem vysokoškolsky vzdělaná jak v České republice, tak také v Itálii. Od roku 2008 vlastním certifikaci pro soudní tlumočení italštiny v Praze, ale samozřejmě také na jiných místech. Troufám si říct, že má erudice je již na vysoké úrovni a mohu soudně překládat pro každého.
    Chcete-li dokumenty zaslat poštou, sdělíme Vám po obdržení Vaší poptávky (e-mailem či telefonicky) odhad ceny a lhůtu vyhotovení. Vyhotovený překlad zašleme zpět na Vaši adresu doporučenou poštou (poštovné = 60,- Kč).


Pracovní povolení, povolení k pobytu

    Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00