Jak na věc


státní jazyková zkouška z němčiny

... byla úspěšně zaregistrována a čeká na nahrání svého obsahu ...

    Zde naleznete několik neoficiálních informací ke státní jazykové zkoušce z německého jazyka. Když jsem já sama na podzim 2001 skládala tuto zkoušku, nenašla jsem nikde na internetu žádné informace o jejím průběhu. Chci se proto s Vámi podělit o své zkušenosti. A přidat také pár rad. Státní jazyková zkouška se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) a má 3 úrovně: základní, všeobecnou a tlumočnickou a překladatelskou. Zkoušky se dají skládat pouze na státní jazykové škole, v Praze jsou dvě: v Praze 1 a Praze 8. (Pro bližší informace viz. Státní jazykové školy v sekci Odkazy) Následující informace se týkají už pouze základní státní jazykové zkoušky. Tato zkouška většinou není uznávána v zahraničí, neakceptují ji německé vysoké školy, ani německé firmy. Pro studium v zahraničí doporučuji složit zkoušku ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), která se od naší "státnice" částečně liší, i když je zhruba na stejné úrovni. Samotná státnice má písemnou a ústní část.


Témata k ústní části základní státní jazykové zkoušky z němčiny

    PÍSEMNÁ ČÁSTTrvá celkem 4 hodiny a je rozdělena do dvou bloků, mezi nimiž je přibližně dvacetiminutová přestávka. Písemné testy se konají výhradně v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku (květen a listopad, vždy v pátek nebo v sobotu). Písemná část obsahuje: 1. Porozumění čtenému textu (60 minut) - představuje práce s jedním delším nebo dvěma kratšími texty. Zde téměř vždy (kromě jiného) máte stanovit, zda uvedená tvrzení odpovídají textu či neodpovídají (klasické zaškrtávání ANO-NE). Rozhodující je obsahová správnost a srozumitelnost řešení, za pravopisné a gramatické chyby se body nestrhávají. 2. Vlastní písemný projev (90 minut) - má dvě části. V první si vyberete ze tří témat, na které píšete slohovou práci o rozsahu zhruba 240 slov = 1 1/2 stránky A 4. Témata se většinou vztahují k aktuálním událostem (tak třeba na podzim 2001 bylo jedno z témat "Jak ovlivní nedávné teroristické útoky v USA Váš budoucí život"). Při hodnocení písemného vyjadřování se přihlíží k


maturitní otázky, seminárky a referáty

    ÚSTNÍ ČÁSTÚstní část zkoušky se koná zhruba do dvou až tří týdnů od písemné zkoušky. Přesný termín se dozvíte při konání písemné části. Probíhá před tříčlennou komisí oprávněných zkušebních komisařů, předseda komise je jmenován MŠMT ČR. Jedním ze zkoušejících bývá rodilý mluvčí.K ústní části postupují pouze ti, kteří úspěšně složili část písemnou. Trvá 15-20 minut a podobá se maturitní zkoušce. Seznam témat k ústní části ZSJZ: 1. MEINE FAMILIE 2. MEIN FREUND / MEINE FREUNDIN 3. MEINE WOHNUNG / WOHNEN 4. MEIN ARBEITSTAG 5. KULTURELLES LEBEN IN UNSERER STADT 6. FREIZEIT - HOBBY 7. SPORT 8. TSCHECHIEN - PRAG 9. EINKÄUFE10. GESUNDHEITSWESEN11. URLAUB12. REISEN13. STELLUNG DER FRAU - GLEICHBERECHTIGUNG14. HAUSHALT15. SITTEN - BRÄUCHE16. BERUF - ARBEITSATMOSPHÄRE17. TSCHECHISCHE UND DEUTSCHE KÜCHE18. MEIN LEBENSLAUF19. DAS LEBEN IN DER STADT UND AUF DEM LANDE20. UMWELTSCHUTZ21. VERKEHRSUNFÄLLE - VERKEHR22. MEINE LEKTÜREZákladní SJZ neobsahuje (kromě Prahy) žádné reálie. Ty se vyskytují až u

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00