Jak na věc


stacionář olga říčany

Sponzoři denního stacionáře Klokan

    © 2019 DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ PRO TĚLESNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ, Kontaktovat webmasteraANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
    Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace. Posláním denního stacionáře je také s určitou mírou pomoci a podpory vést klienty na jejich cestě k samostatnému životu, aby byl srovnatelný s životy ostatních občanů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby.
    V denním psychiatrickém stacionáři se zaměřujeme především na péči o klienty trpící demencí, případně jinými poruchami kognitivních funkcí. Pacientům se budeme věnovat, abychom zintenzivnili odbornou psychiatrickou a psychologickou péči v komunitním prostředí, procvičili paměť, kognitivní funkce, sebeobslužnost, udrželi psychickou kondici a soběstačnost potřebnou k setrvání v domácím prostředí. Služby stacionáře jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.


17.5.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

    Dne 30.5.2019 od 12 do 17 hodin se v prostorách denního stacionáře koná den otevřených dveří. Všechny zájemce a širokou veřejnost zveme k prohlídce prostor a prezentaci našich činností.
    Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují větší míru pomoci v zajišťování denních záležitostí.
    Denní stacionář se nachází v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech v pravém křídle budovy v 1. poschodí. Přístup do denního stacionáře je bezbariérový. Do denního stacionáře mohou docházet i osoby, které nemají trvalý pobyt v Lounech. Jedná se o službu ambulantní, trvalý pobyt klienta mimo Louny není faktorem, který by znemožňoval poskytnutí služby. Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby má každý uživatel zajištěny svým ošetřujícím lékařem.
    Denní stacionář Klokan o.p.sJanderova 436Hořice508 01IČO : 024 30 428č. účtu : 263 647 754-0300 Statutární zástupce :Bc. Petr Jakl - řediteltel. č. : 725 977 228e-mail : jakl@klubklokanek.eu Facebook: Denní stacionář Klokanweb : www.klubklokanek.eu


Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

    „Do stacionáře v Třebíči chodím už pátým rokem. Ve stacionáři jsem velmi spokojená, mám tu hodně kamarádů a zároveň jsem tu našla přátele s otevřeným srdcem a pochopením. Jsem ráda, že tu můžu být.“
    Naše motto : v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas
    „Ve stacionáři jsem 17 let, moc se mi tady líbí, je to můj druhý domov. Našla jsem lásku, pochopení, přátelství a pohodu. Učí mě samostatnosti a jsem za to ráda.“
    v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas.


Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

    Stacionární péče umožňuje pacientům přirozený kontakt s jejich domácím prostředím, výrazně snižuje potřebu hospitalizací, zintenzivňuje odbornou zdravotnickou péči při domácím léčení a napomáhá pacientům setrvat doma. Zároveň bojuje proti izolaci a sociálnímu vyloučení pacientů seniorského věku. Výraznou měrou také pomáhá osobám blízkým a pečujícím ve zvládání nároků na péči o své blízké. Pracovníci stacionáře jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s pečujícími. Oboustranná komunikace mezi personálem a pečujícími je zásadní pro individualizaci péče o pacienty. Pacienti docházejí na skupinová sezení a různé druhy terapií.
    V rámci stacionární péče je možné pacientům zajistit stravu a případně transport do zařízení a zpět domů. (Strava a transport nejsou propláceny ze zdravotního pojištění)
    Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují menší míru podpory v zajišťování denních záležitostí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00