Jak na věc


stacionář olga říčany

Sponzoři denního stacionáře Klokan

    „Do stacionáře v Třebíči chodím už pátým rokem. Ve stacionáři jsem velmi spokojená, mám tu hodně kamarádů a zároveň jsem tu našla přátele s otevřeným srdcem a pochopením. Jsem ráda, že tu můžu být.“
    Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují menší míru podpory v zajišťování denních záležitostí.
    Naše motto : v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas
    v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas.
    Denní stacionář Klokan o.p.sJanderova 436Hořice508 01IČO : 024 30 428č. účtu : 263 647 754-0300 Statutární zástupce :Bc. Petr Jakl - řediteltel. č. : 725 977 228e-mail : jakl@klubklokanek.eu Facebook: Denní stacionář Klokanweb : www.klubklokanek.eu


Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

    Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace. Posláním denního stacionáře je také s určitou mírou pomoci a podpory vést klienty na jejich cestě k samostatnému životu, aby byl srovnatelný s životy ostatních občanů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby.
    V rámci stacionární péče je možné pacientům zajistit stravu a případně transport do zařízení a zpět domů. (Strava a transport nejsou propláceny ze zdravotního pojištění)
    Dne 30.5.2019 od 12 do 17 hodin se v prostorách denního stacionáře koná den otevřených dveří. Všechny zájemce a širokou veřejnost zveme k prohlídce prostor a prezentaci našich činností.
    © 2019 DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ PRO TĚLESNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ, Kontaktovat webmasteraANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
    V denním psychiatrickém stacionáři se zaměřujeme především na péči o klienty trpící demencí, případně jinými poruchami kognitivních funkcí. Pacientům se budeme věnovat, abychom zintenzivnili odbornou psychiatrickou a psychologickou péči v komunitním prostředí, procvičili paměť, kognitivní funkce, sebeobslužnost, udrželi psychickou kondici a soběstačnost potřebnou k setrvání v domácím prostředí. Služby stacionáře jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.


Forma poskytování služeb v denním stacionáři

    Stacionární péče umožňuje pacientům přirozený kontakt s jejich domácím prostředím, výrazně snižuje potřebu hospitalizací, zintenzivňuje odbornou zdravotnickou péči při domácím léčení a napomáhá pacientům setrvat doma. Zároveň bojuje proti izolaci a sociálnímu vyloučení pacientů seniorského věku. Výraznou měrou také pomáhá osobám blízkým a pečujícím ve zvládání nároků na péči o své blízké. Pracovníci stacionáře jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s pečujícími. Oboustranná komunikace mezi personálem a pečujícími je zásadní pro individualizaci péče o pacienty. Pacienti docházejí na skupinová sezení a různé druhy terapií.
    Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují větší míru pomoci v zajišťování denních záležitostí.
    Denní stacionář se nachází v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech v pravém křídle budovy v 1. poschodí. Přístup do denního stacionáře je bezbariérový. Do denního stacionáře mohou docházet i osoby, které nemají trvalý pobyt v Lounech. Jedná se o službu ambulantní, trvalý pobyt klienta mimo Louny není faktorem, který by znemožňoval poskytnutí služby. Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby má každý uživatel zajištěny svým ošetřujícím lékařem.
    „Ve stacionáři jsem 17 let, moc se mi tady líbí, je to můj druhý domov. Našla jsem lásku, pochopení, přátelství a pohodu. Učí mě samostatnosti a jsem za to ráda.“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00