Jak na věc


stvoření světa sedm dní

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

    Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa? Stvořil dokonalé organismy svým slovem nebo prostřednictvím miliony let trvající evoluce? Co se o tom píše v Bibli?
    Při popisu Božího stvořitelského díla v jednotlivých dnech stvořitelského týdne můžeme pozorovat jeho úžasnou moc i pečlivost a lásku, se kterou připravil nádhernou Zemi plnou rozmanitého života – připravil ji pro člověka, kterého učinil ke svému obrazu a svěřil ji do jeho péče, včetně živých tvorů, které učinil (Gn 1,26.28).
    26I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00