Jak na věc


stvoření světa sedm dní

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

    Odkud pochází lidský rod? Kde je náš počátek? Kam sahají naše kořeny? Jsme jen poněkud více vyvinutá zvířata? Jaké postavení má člověk mezi ostatním stvořením? Vděčíme za svou existenci evoluci nebo jsme dílem Božích rukou? Co se o našem původu můžeme dozvědět z Bible?
    Abychom nezapomněli na to, že Bůh je Stvořitelem všeho, co je, že náš svět stvořil v šesti dnech, ustanovil den, kdy si tento fakt máme připomínat. Je skutečně zajímavé, že na jediné přikázání, které Bůh začíná slovem „Pamatuj“, většina křesťanů zapomněla.
    Gn 2,1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo (a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl konal – BKR). 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil – B21). 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00