Jak na věc


svědectví barevného ostrova písničky

(Vysvobození z následků okultismu)

     Na vojně jsem se (dodnes si nejsem schopen vzpomenout jak?) dostal ke křesťanům, konkrétně do Církve Bratrské v Klatovech. Vysvětlili mi, že schopnosti které mám nejsou od Boha, a že bych se jich měl vzdát. Udělal jsem to - a světe div se! - ony zmizely. Z těch lidí vyzařoval podivuhodný klid, a já chtěl poznat toho Boha, o kterém mluvili, a z kterého se radovali. Poprosil jsem Boha, aby mi odpustil moje hříchy a přijal mne. Ze zbytku vojny si pamatuji jen to, že mi bylo nádherně jako nikdy předtím. Hltal jsem bibli a debatoval o Ježíšovi a o tom co prožívám se svými spolubojovníky. Několik z nich začalo číst bibli také, a další snad poprvé v životě přemýšleli o Bohu. Prožíval jsem hluboký pokoj, jaký jsem si předtím ani nedokázal představit (Filipským 4, 6-7: O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.).
     Na přednášku přišel muž ve věku okolo 35 let, a to co říkal mne docela uchvátilo. Mluvil o tom, že každý člověk má tyto schopnosti v sobě - stačí je prý pouze uvolnit a rozvinout. Tenhle mladík předvedl i několik zajímavých kousků, aby bylo vidět, že to myslí vážně. Vzal si například od spolužáků cigaretu, dal ji do papíru (aby jim ji neumazal), asi 10 minut ji jen tak držel v ruce a normálně se s námi dál bavil. Pak jim jí vrátil a řekl, ať ji zkusí vykouřit. Asi 5 kluků to zkusilo, a vrátili se s tím, že to nejde - že je hrozná. Úplně jí změnil chuť.
     Viděl jsem v tom smysl života. Protože se u mne projevovaly jasnovidné schopnosti, chtěl jsem se dát do služeb policie - objasňování zločinů apod. Mohl jsem jít přesně po stopě jakéhokoli člověka, pokud jsem věděl víc podrobností o místě, času a okolnostech třeba měsíc po události. Byl jsem spokojen se svým životem i se sebou samým.


Osobní svědectví autora těchto stránek

     Pýcha byla důvodem Satanova pádu, důvodem pádu prvních lidí, a je hlavním důvodem, který brání lidem v obrácení se k Bohu. Je to Satanova hlavní a nejspolehlivější zbraň. Nepotřebuje ani moc velkou představivost. Na to, aby lidi udržel od živého Boha mu stačí pouhé tři techniky - pýcha, lež a zastrašování. Chci Vás varovat před takovými falešnými náboženstvími jako je NEW AGE! Je to hnutí, které tvrdí, že Bůh není bytost, a že není stvořitelem. New Age tvrdí, že my sami jsme bozi, že stvořitelská moc je přítomna v každém z nás, a že můžeme přetvořit svět a stát se pány svého osudu. Každý z nás je prý jakýmsi malým Kristem, který prý jako první dosáhl nirvány (stavu blaženosti). K tomu, abychom Ježíše "dohnali", nám mají pomoci různé techniky, jako transcedentální a jiné meditace, jóga, hudba, hypnóza, drogy apod. V duchovní oblasti se využívá spojení s duchovním světem, s mrtvými a dokonce se satanem. Satan (Lucifer) je nazýván "andělem lidského vývoje." Stejně jako kdysi v ráji i zde
     Později jsem se učil zacházet s "ENERGIÍ". Naučil jsem se ji ovládat tak, že jsem mohl například rukou přerazit betonovou chodníkovou desku (0,5m/0,5m), ale také "léčit" sebe nebo někoho jiného a mnoho dalších "kousků", o kterých se raději ani nebudu rozepisovat. Jediný, komu moje léčba nepomáhala, byla moje babička, která byla věřící. Proč jsem se snažil marně jsem pochopil až po několika letech, když už jsem sám žil s Bohem. Babičku Bůh před mým působením nejspíš ochránil. Jinak lidé pocítili úlevu již po pár vteřinách a obvykle se jejich problém už nikdy nevrátil. Bylo to velice vzrušující - vidět např. ženu, které po cca. 3 minutách působení úplně zmizely problémy s ledvinami. Předtím měla velice časté ledvinové koliky a 3 roky bezvýsledně navštěvovala doktory (byla závislá na dialýze). Podobných příhod bylo víc, ale nechci tady dělat reklamu okultismu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00