Jak na věc


svědectví barevného ostrova písničky

Osobní svědectví autora těchto stránek

     Viděl jsem v tom smysl života. Protože se u mne projevovaly jasnovidné schopnosti, chtěl jsem se dát do služeb policie - objasňování zločinů apod. Mohl jsem jít přesně po stopě jakéhokoli člověka, pokud jsem věděl víc podrobností o místě, času a okolnostech třeba měsíc po události. Byl jsem spokojen se svým životem i se sebou samým.
     Vrátila se mi část bývalých schopností, a o Boha jsem se přestal zajímat. Předtím jsem však o Bohu stačil říci bratrovi, který kupodivu uvěřil. Po několika letech mne modlitby mého bratra a jeho ženy přivedly nazpět. Jednoho dne - právě v době, kdy se za mne začali modlit a postit, jsem si "z ničeho nic" otevřel Bibli a začal znovu hledat Boha.
     Po vojně jsem se svou vírou zůstal sám. Nevstoupil jsem do žádného sboru. Ke katolíkům jsem jít nechtěl, jiný sbor v okolí nebyl a já si myslel, že všechno zvládnu sám. V práci jsem vášnivě diskutoval s kolegy a v životě jsem se snažil žít s Bohem. Dokud se mi smáli ostatní, nic jsem si z toho nedělal. Po několika letech jsem však přijal za svou myšlenku, že to už s tím Ježíšem přeháním a že se ze mne stává fanatik. Přišli lidé, že potřebují najít pramen na studnu, uzdravit apod., a už jsem v tom zase lítal.


(Vysvobození z následků okultismu)

     Dalším skutečně velkým problémem je pýcha. Každý, kdo se "namočí" do okultismu a získá mimořádné schopnosti, má pocit, že dokáže vše díky své pevné vůli a svým schopnostem. Opak je pravdou. Člověk, který spoléhá jen sám na sebe, nedokáže udělat prakticky nic, co by mělo "věčnou" hodnotu. Pokud okultista někoho "uzdraví", velice danému člověku ublíží, neboť ho dostane do vlivu démonů. Ač to bude možná znít divně, pro toho člověka by bylo lepší, kdyby zůstal nemocen. Ještě zpátky k pýše: celý ten pocit neomezených možností a schopností je také jenom lež. Jednou po modlitbách za zpřetrhání pout s okultismem zmizela na čas moje pýcha. Tehdy jsem pochopil, jak falešný obrázek jsem o sobě měl.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00