Jak na věc


třinecká inzerce práce

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás

    Dosažené výsledky, zkušenosti a nabyté poznatky jsou předpokladem úspěšného uplatnění v různorodých oblastech průmyslu, občanských staveb a jsou také zárukou dobře, rychle a kvalitně odvedené práce k plné spokojenosti a prospěchu zákazníka. Využití moderních prostředků v projektové, konstruktérské a obslužné činnosti, nám umožňuje plnit náš cíl, který oceňují naši dlouholetí zákazníci.
    Reprografické středisko TŘINECKÉ PROJEKCE, a.s. je vybaveno špičkovými výrobky reprografické techniky pro digitální kopírování, digitální tisk a skenování a jako taková je připravena poskytovat svým klientům služby na špičkové úrovni v celém rozsahu.
    V rámci konzultační činnosti nabízíme poradenské služby technického charakteru, poskytujeme odborné pomoci, posudky, odhady finančních nákladů, rady a stanoviska, které jsou podkladem k rozhodování, či zabezpečení přípravy staveb.
    Inženýrská činnost je součástí námi poskytovaných služeb a doplňuje projektovou činnost našich odborných divizí v průběhu projektových prací a následně při realizaci stavby v dohodnutém rozsahu.
    Kolektiv cca 50 kmenových kvalifikovaných, zkušených a i autorizovaných projektantů, konstruktérů, technických a obchodně-ekonomických pracovníků, navazuje na dlouholetou tradici v oblastech projektování staveb, rekonstrukcí, modernizací, vývoje, technických inovací, inženýrských činností a poradenských služeb.


Průkaz energetické náročnosti budovy

    Provádíme komplexní předprojektovou a projektovou činnsost ve výstavbě. Ke zpracování celků jsou využívány odborné divize profesí, které jsou součástí firmy a výsledkem je úplný projekt stavby za využití nejmodernějších 3D softwarových produktů.
    Akciová společnost TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., komplexní projektová a inženýrská organizace, Vám nabízí prostřednictvím kolektivu kvalifikovaných, zkušených, autorizovaných projektantů, konstruktérů a techniků následující odborné služby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00