Jak na věc


tabulkovy přepočet kulatiny smrk

Nontube Excell - tabulkový kalkulátor pro Windows

    14 Výsledek pak může vypadat například takto. Funkce jsou přehledněji uspořádány na kartě Vzorce Funkce SVYHLEDAT vyhledá hodnotu v krajním levém sloupci tabulky a vrátí hodnotu ze zadaného sloupce ve stejném řádku, tabulka (levý sloupec) musí být seřazena vzestupně
    1 Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců, přepsání nastavíme kurzor do této buňky a píšeme nový text, vymazání - nastavíme kurzor do této buňky a stiskneme DEL Dlouhý text přesahuje přes další buňky, pokud jsou prázdné. Nejsou-li prázdné, zobrazí se jen část textu. Formát buňky záložky: - číslo umožňuje nadefinovat, jak se bude hodnota v buňce zobrazovat - zarovnání slouží pro nastavení zarovnání obsahu buňky - písmo detailní nastavení parametrů písma - ohraničení slouží k nastavení typů čar a k určení toho, z jakých stran budou buňky jakým typem čáry ohraničeny - vzorky nastavení pozadí buňka - zámek obsahuje funkci zamykání


tabulkový procesor - Štítek, tag

    2 Jednoduché funkce Ohraničení buněk buďto tlačítkem vybrat typ a barvu čáry a potom označit čáry. nebo Formát buňky - Ohraničení nejdříve Sloučit buňky označíme buňky, které chceme sloučit a použijeme, buď tlačítko, které zároveň zarovná text na střed nebo Formát buňky Zarovnání zaškrtnout Sloučit buňky. Zalomit text - je-li text v buňce příliš dlouhý a buňka vpravo není prázdná, je třeba zalomit text - Formát buňky Zarovnání - zaškrtnout Zalomit text nebo na stejné záložce zarovnat text do bloku Stavový řádek může poskytnout určité informace tak rychle, že předčí i vytváření funkcí
    Jednoduchý doplněk excelu pro počítač, aplikace je stejně jednoduchá jako poznámkový blok. Obsahuje všechny základní excelovské funkce počítání a tabulek. Pracuje se s formátem CSV. Win XP - Win 7 || 0,6 MB || Kancelářské programy || 20 %
    Kancelářský balík, který je vybaven třemi programy. Patří mezi ně textový editor, tabulkový editor a nástroj pro tvorbu prezentací. Svým vzhledem a počtem funkcí se podobají Microsoft Office aplikacím. Win 2000 - Win 7 || 57 MB || Kancelářské balíky
    Přinášíme vám další kompletní řešení pro práci s dokumenty na počítači, které je nabízeno zcela zdarma a obsáhnete s ním přitom všemu práci. Win 2000 - Win 7, Linux || Kancelářské balíky


602PC SUITE - kancelářský software zdarma

    8 možné nastavit až 3 podmínky a pomocí formátu zvolit barvu písma, ohraničení a podkladu, u písma také typ, velikost a řez Tisk Před tiskem je dobré prohlédnout si kde je konec stránky Zobrazit Konce stránek. V tomto zobrazení je možné (tažením za modré čáry) nastavit, kde bude konec stránky Další úpravy lze provést v náhledu stránky
    Propracovaná aplikace, která přináší kancelářský balík zcela zdarma každému. Jediné co potřebujete je připojen na internet a internetový prohlížeč. Není závislý na OS || Kancelářské balíky || 100 %
    Gnumeric je tabulkový procesor obohacený o některé statistické a speciální funkce oproti například programu Calc z Open Office. Je zcela zdarma, pod licencí GNU. A má co nabídnout. Win 98 - Win 7, Linux || Kancelářské programy
    Kancelářský balík (software) jako textový procesor, nebo tabulkový procesor potřebu někdy asi každý. Kromě obecně velmi rozšířeného Microsoft Office existuje i StarOffice, který je nyní nabízen zdarma. Win Me - Win 7, Linux || 110 MB || Kancelářské balíky || 80 %
    Online funkční základní kancelářské aplikace. Vše funguje ve webovém prohlížeči a můžete vytvářet texty, tabulky, grafy nebo prezentace na jakémkoliv počítači. Stačí vám připojení k Internetu. Není závislý na OS || pro Kancelář


OpenOffice.org Portable - aneb přenosný Word, Excel a PowerPoint zdarma

    Sada kancelářských aplikací přenosná na USB flash discích, CD/DVD a paměťových kartách. Obsahuje množství textových editorů a je určena pro všechny typy Windows bez nutnosti instalace. Win 95 - Win 7 || 35,6 MB || Kancelářské programy
    5 Funkce RANK RANK - vrátí pořadí čísla v seznamu čísel: jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu Ukotvení příček Při ukotvení příček vybereme určité řádky a sloupce, které zůstanou při posouvání listu stále zobrazeny. Můžeme tak např. zajistit, aby byly při posouvání listu stále zobrazeny popisky řádků a sloupců, i když máme rozsáhlou databázi
    Kancelářský balíček tří kvalitních aplikací, se kterými snadno vytvoříte jakýkoli dokument, ať už se jedná o nějaký článek, tabulku nebo prezentaci. Win 98 - Win 7 || 68 MB || Kancelářské balíky
    Rozšíření MS Excel o širokou řadu nových nástrojů a aplikací, které výrazně ušetří čas i námahu u mnoha dokumentů. Win 2000 - Win 7 || 3,3 MB || Utility, pomocné programy


Google Docs - kancelářský balík podobný MS Office online

    3 Rozkopírování údajů do ostatních buněk Excel nabízí nakopírování prvního řádku v tabulce do ostatních řádků a přitom přizpůsobí hodnoty ve vzorcích vždy na konkrétní řádek. Levým tlačítkem myši klepneme na buňku, kterou chceme kopírovat, najedeme na pravý dolní roh buňky, až se tvar myši změní na černý křížek. Se stisknutým levým tlačítkem táhneme na požadovanou pozici. Prověrka vytvoření a ohraničení tabulky, jednoduché vzorce Seřazení při seřazování tabulky je nutné mít celou tabulku označenou, pak Data Seřadit a zde vybrat podle kterého sloupce Tvorba vzorců - dvěma způsoby a) ručně napsat do buňky přímo, u složitějších vzorců je nutná znalost syntaxe b) pomocí průvodce pomocí dialogových oken je uživatel provázen jednotlivými fázemi tvorby vzorce - Vložit Funkce
    KOffice je zajímavým kancelářským balíkem pro OS Linux (vybrané distribuce). Není k dispozici v češtině, přesto pokročilejším uživatelům nabídne vyspělé funkce. Linux || 45 - 62 MB || Kancelářské balíky
    Plnohodnotý balík programů pro použití při kancelářské práci. Jedná se o bezplatnou obdobu MS Office. Vzhledem je příbuzný klasickému rozložení menu v Office. Win Me - Win 10, Linux, Mac OS || 123 MB || Kancelářské balíky || 85 %
    Asi nejznámější kancelářský balík (editace textu, tabulek atd.) pro chytré zařízení se systémy Android a iOS (iPhone atd.). iOS, Android || 14 - 59 MB || Aplikace pro mobily
    10 v tis. Kč Vývoj obratu ve 2. čtvrtletí knihy časopisy brožury produkty červen květen duben Měnili jsme formát nadpisu, měřítko osy y, barvy sloupců a pozadí apod. Dvojklikem do oblasti, kterou chceme změnit, se nám otevře vhodné okno. Struktura roční spotřeby mouka 52% cukr 31% mléko 2% vejce 3% máslo 12% Výsečový graf používáme, chceme-li zobrazit rozdělení celku (100%) na části


SSuite Office Blade Runner - kancelářské aplikace pro paměťové nosiče

    6 Řádek 1 je stále vidět a ostatní řádky se pod něj zasunují, posujeme-li se na stránce dolů nebo je vidět sloupec A, když stránku posunujeme vodorovně Formát buňky číslo Tato záložka umožňuje nadefinovat, jak se bude hodnota v buňce zobrazovat - obecný jedná se o zobrazení v takovém stavu, v jakém byl obsah do buňky zadán - číslo jde o nastavení formátu čísla (počet des. míst, oddělení tisíců mezerou, záporná čísla červeně apod.) - měna podobný formát jako číslo, ale je zde možné nastavit symbol měny - účetnický stejný jako měna, ale nelze vybrat způsob zobrazení zápor. čísel - datum umožňuje nastavit formát data - čas nastavuje formát času
    9 Práce se schránkou v Excelu V Excelu se doporučuje vložit data ze schránky co nejdříve na konkrétní pozici, protože data nejsou umístěna ve schránce přímo. Je zde větší riziko vymazání, Jsou-li data ve schránce, je možné je vložit na jinou pozici i jinak, než pouhým zkopírováním úpravy - Vložit jinak Grafy Základní vytvoření označíme do bloku tabulku, pro kterou chceme vytvořit graf a klikneme na tlačítko nebo Vložit Graf tím otevřeme Průvodce grafem úpravy grafů - změna typu grafu - úprava nadpisu a názvů os - změna barvy grafu - úprava měřítka osy - úprava mřížek a legendy - popisky a hodnoty grafu


Gnumeric - tabulkový procesor pro statistiku

    11 Kombinovaný graf okno Formát datové řady záložka Tvar Prověrka grafy Vyplňování řad napíšeme do buňky počáteční hodnotu číselné řady, stiskneme úpravy- Vyplnit-Řady zapíšeme velikost kroku a poslední hodnotu řady. Počítač celou řadu doplní. Graf XY bodový - závislost dvou veličin XY (bodový) graf zobrazuje vztah mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad.) nebo znázorňuje dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic X a Y. Bodové grafy se obvykle používají pro vědecká data.
    4 Souhrnné typy a pravidla pro tvorbu vzorců - než začneme vytvářet vzorec, je nutné postavit se na buňku, ve které bude vzorec umístěn - jeden vzorec může počítat s výsledkem jiného vzorce - vzorec musí začínat znaménkem = Funkce KDYŽ KDYŽ podmínka; jestliže X>Y pak proveď stanovenou akci, v opačném případě proveď jinou stanovenou akci Pomocí funkce Když jsme v příkladu rozhodovali, je-li žák přijat nebo nepřijat
    Jednoduchý, ale přitom velmi působivý program, který slouží pro vlastní tvorbu, úpravy a následné ukládání tabulek. Win XP - Win 7 || 0 MB || Kancelářské programy || 100 %
    Kancelářský balík zahrnuje textový editor, tabulkový procesor, editor obrázků a grafiky, album pro organizaci dokumentů. Win 98 - Win XP || 40 MB || PC Programy || 100 %
    Balík kancelářských programů zaštítěný celosvětovou firmou IBM. Obsahuje tři základní programy pro práci v kanceláři. Win XP - Win 8 || 556 MB || Kancelářské balíky


EasyOffice - jednoduchý kancelářský balík

    7 - procenta přidá znak % a zároveň zvýší řád čísla o 100 (vynásobí 100) - zlomky není příliš používaný, - matematický zobrazí velká čísla pomocí zkráceného zápisu (např. 1,53E+05) - text použvá se v případě, když potřebujeme, aby se číselná buňka chovala jako text - speciální je jím myšlen formát telefonního čísla nebo PSČ - vlastní velmi užitečný formát, lze nadefinovat prakticky vše pole potřeby # - křížek zastupuje jedno číslo, či skupinu čísel různých od 0 0 nula umístí na pozici číslo - mezera zabezpečí oddělení tisíců, - čárka způsobí oddělení des. Míst Definice vlastního druhu se provádí v dialogu Typ - např ,05 metrů naformátujeme takto: # ##0,00 metrů Nastavení šířky sloupce pomocí dvojité šipky v šedém pruhu Formát Sloupec Přizpůsobit přizpůsobí šířku sloupce obsahu Formát Sloupec Šířka nastaví určitou šířku sloupce Totéž platí i pro výšku řádku Funkce POČET2 vrátí počet neprázdných buněk Funkce COUNTIFF vrátí počet buněk v zadané oblasti, které splňují požadované kritérium
    13 Dále v Excelu 2007 přibyla možnost formátování buněk na základě určitého textu, data připadající na určité dny, prázdných a jiných než prázdných buněk, chybných a bezchybných hodnot. Máme zde i předpřipravené volby pro percentily a směrodatné odchylky hodnot. Co je v Excelu 2007 opravdu nové je možnost formátovat buňky pomocí: Datových čar. Barevné škály Sady ikon Excel 2007 nám nabízí celou škálu ikon. Je také možné zobrazovat hodnotu i ikonu nebo pouze ikonu. Na rozdíl od nižších verzí Excelu nejsme ve verzi 2007 omezeni počtem podmínek podmíněného formátování, podmínky lze volitelně skládat, můžeme pohodlně měnit jejich pořadí. Dialogové okno nám dále nabízí možnost přepnutí do podmíněně formátovaných oblastí buněk i na jiných listech sešitu.
    Přinášíme vám přenosnou verzi kancelářského balíku, kterou si hravě nahratete na svůj USB flash disk a můžete na kterémkoliv počítači spustit. Win 2000 - Win 7 || Kancelářské balíky || 20 %


KOffice.org - alternativa k OpenOffice.org v Linuxu

    Jedná se o zjednodušenou verzi bezplatného kancelářského balíku, která se zaměřuje na jednoduchost, kterou ocení například senioři nebo s počítačem méně obeznámení uživatelé. Win XP - Win 7, Linux, Mac OS || Kancelářské balíky
    Balík kancelářských aplikací, který zdarma obsahuje všechny potřebné programy pro práci s počítačem v kancelářském použití. Win 2000 - Win 10, Linux, Mac OS || 210 MB || Kancelářské balíky || 100 %
    EasyOffice je kancelářský balík, který není náročný na místo na pevném disku, přináší ale také velmi málo funkcí a možností. Win 95 - Win XP || 5 MB || Kancelářské balíky
    12 Excel pokračování a přechod na 2007 Podmíněné formátování Excel 2007 nabízí mnoho novinek a možností podmíněného formátování. Z Excelu 2003 zde zůstala možnost určení formátu podle hodnoty buňky a pomocí vzorce, s tím, že máme možnost formátovat nejen písmo, ohraničení a výplň, ale i číslo. Na kartě Výplň přibyla možností formátovat buňku jako přechod dvou barev.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00