Jak na věc


tah sportky aktuální výsledky eurojackpot

2. Pro umístění na komín nebo kouřovod

    Výrobci krbových vložek a kamen konstruují svá topidla pro tah komínu většinou okolo 12 Pa. Při svých měřeních a zkouškách připojí kamna nebo vložku na komín s regulovaným tahem 12 Pa (± 2 Pa) a pravidelně přikládají přesně zváženou dávku paliva (suchého dřeva s vlhkostí < 20%), aby udržovali výkon na úrovni jmenovitého výkonu. A při tomto ideálním provozu pak zjišťují účinnost spalování a další parametry. Výrobcem udávaná účinnost spalování je tedy dosažena při dodržení předepsaného tahu komínu pro dané topidlo.
    Při sezóním topení byste měli nechat podle normy ČSN 734201 komín odborně prohlédnout dvakrát ročně. Je také nutné, abyste alespoň jednou za rok řádně vyčistili krbová kamna, prodloužíte tak jejich životnost.
    Regulátor můžeme umístit buď nad vstupem do komínu (maximálně ve výšce 2,5 m), nebo pod vstupem do komínu, v neúčinné výšce komínu (ve výšce minimálně 0,4 m). 
    Topení dřevem je nejlevnějším způsobem vytápění, a to i v případě, že musíte dřevo kupovat. Ve srovnání s vytápěním elektřinou nebo plynem nabízí topení dřevem solidní úsporu peněz.


Jak často by měl kominík kontrolovat komín?

    Průměr regulátoru je celkem nešťastně o "chlup" větší než 150 mm, a nemůžeme ho tak přímo zasunout do odbočky T-kusu  o průměru 150 mm (pozn. průměr kouřovodu 150 mm je v současné době u krbových vložek často používaný). Proto musíme navíc použít redukci průměru 150/160 mm (ve směru kouře, tedy z menšího na větší), kterou nasuneme na odbočku T-kusu. Po obvodu regulátoru nalepíme cca 2 závity (1 metr) samolepící těsnící pásky 10 x 2 mm a regulátor zasuneme do redukce (do průměru 160 mm).
    Pokud je spalovací teplota příliš nízká, může docházet k nadměrnému usazování sazí ve vašem komíně. Přivádějte proto vždy dostatek sekundárního vzduchu, aby dřevo dobře hořelo. Umístěním teploměru na kouřovod snadno zjistíte, zda je spalování optimální. Teplota spalin má být okolo 250ºC. Pokud je jejich teplota nižší, komín se zanáší sazemi. Pokud je naopak teplota vyšší než 300°C může dojít k přehřátí vnitřních částí krbových kamen. Saze se také snáze tvoří topíte – li uhlím.
    Ale co když je tah komínu naopak vysoký? Je to problém? Vždyť na první pohled všechno pěkně funguje, zatápění je snadné, sklo je krásně čisté, žádný zápach v místnosti při otevírání dvířek. Ale ano, vysoký tah komínu je problém, a v praxi se vyskytuje dokonce častěji než slabý tah. Jen není tak vidět. A co je tedy špatné na silném tahu?
    Jak jsme si řekli, regulátory se umísťují přímo na komín (komínový průduch) nebo na kouřovod. Proto existují různá provedení regulátorů pro jednotlivá umístění.


Komín nemá dostatečný tah. Co mohu udělat?

    Problém s vysokým tahem komínu je možné řešit pomocí tzv. regulátoru komínového tahu. Ten se instaluje buď přímo na komínový průduch nebo na vhodné místo do spalinové cesty (na kouřovod). Funguje jako gravitační klapka s nastavitelným závažím. Pokud je tah komínu menší než nastavená hodnota na regulátoru, je klapka zcela uzavřená. Jakmile se ale tah komínu při provozu začne zvyšovat nad nastavenou hodnotu, začne překonávat hmotnost závaží klapky, ta se začne otevírat a vpouštět do spalinové cesty nebo do komínu "falešný vzduch". Díky tomu neroste tolik tah vyvíjený komínem na připojené topidlo. Čím je tah vyšší, tím více se klapka regulátoru otevře. Výsledný tah pro topidlo se tak udržuje na téměř konstantní hodnotě.
    Komínové ventilátory jsou ideálním řešením v případech, kdy stávající komín nemá dostatečný tah, nebo když dochází k úniku spalin do místnosti při přikládání. V nabídce najdete ventilátory
    jak pro starší typy komína, kdy se obvykle používají ventilátory se čtvercovou podstavou, tak i ventilátory pro nové nerezové komíny, kdy se spíše hodí komínové ventilátory s redukcí do
    Komínový tah je velice důležitým parametrem, který výrazně ovlivňuje účinnost spalování připojeného topidla – krbové vložky nebo kamen. Proto si v tomto článku představíme tzv. regulátory komínového tahu, které mají za úkol neustále udržovat předem nastavený správný tah. Díky regulátoru tahu je tak možné ušetřit i nemalé částky za topení.
    Aby měl komín optimální tah, jeho minimální délka od zaústění krbových kamen musí být nejméně 4 metry. Nicméně to také závisí na typu krbových kamen a jejich požadavku na tah.


Komínový ventilátor STANDARD se čtvercovou podstavou ø150 mm - se stříškou

    Pokud je komín příliš nízký, není dobře izolovaný nebo má trhliny můžete mít problémy s jeho tahem. Pozvěte kominíka, aby komín zkontroloval a změřil tah. Komín by měl být během zatápění dobře zahřátý. Použijte dostatečné množství třísek a nechte pootevřená dvířka, dokud se oheň nerozhoří. Zhoršený tah může také být za slunečného a teplého počasí. Jako dočasné a nouzové opatření můžete zapálit zmačkané noviny v komíně a topit několik minut drobnými třískami.
    Na stěně komínu vytvoříme otvor (cca 14 x 14 cm), který povede až k průduchu komínu, do kterého rovněž vytvoříme otvor. Regulátor nakonec jednoduše připevníme na stěnu pomocí čtyř šroubů s hmoždinkami v rozích základny. Styk základny regulátoru se stěnou se doporučuje ještě dotěsnit vhodným tmelem se zvýšenou tepelnou odolností.
    Neotvírejte dvířka před tím, než dřevo shoří na uhlíky. Pokud kamna potřebujete otevřít dříve, dělejte to opatrně. Neotvírejte dvířka najednou, ale dvoufázově (pootevřít - otevřít). Dalším důvodem mohou být špatné podmínky tahu. V takovém případě se poraďte s kominíkem.
    Pomocí spony regulátor připojíme na požadované místo, sejmeme čelo regulátoru, uvnitř si naznačíme otvor, který je třeba v kouřovodu nebo průduchu vytvořit, odpojíme regulátor, vytvoříme otvor, znovu připojíme regulátor, styk regulátoru s kouřovodem nebo průduchem zevnitř dotěsníme vhodným tmelem a nakonec nasadíme zpět čelo regulátoru.


Má připojení kouřovodu na horní zebo zadní vývod vliv na tah?

    V zásadě by neměl být rozdíl mezi připojením na zadní nebo horní vývod. Ze zkušeností však víme, že při zhoršených tahových podmínkách je výhodnější napojení kouřovodu na horní vývod. Všechna kamna Morso lze napojit na horní ývod.
    Jedním z nejdůležitějších předpokladů dobré funkce krbových kamen je komín. Komín v zásadě funguje jako motor krbových kamen. Nemá - li komín správný tah, nemohou krbová kamna fungovat optimálně. Tah v komíně vzniká rozdílem mezi vysokou teplotou v komíně a nižší teplotou venkovní.
    Většinou, když se bavíme o problému s tahem komínu, tak řešíme slabý tah. Ten je dobře poznatelný, máme problémy s počátečním zatápěním (když je komín jěště studený), výrazně se špiní sklo dvířek, při přikládání se dostává do místnosti zápach a podobně. Nízký tah komínu je potřeba vyřešit, je to zásadní problém.
    Modifikací kruhového regulátoru je regulátor protivýbuchový. Tento regulátor má navíc odklápěcí čelo (směrem dopředu), a tak pokud by došlo uvnitř komínu nebo kouřovodu k výbuchu nahromaděných nespálených plynů, čelo regulátoru se tlakem vyklopí a vypustí vzniklý přetlak. Můžeme tak předejít poškození průduchu komínu nebo kouřovodu.


Komínový ventilátor STANDARD se čtvercovou podstavou ø150 mm

    Pokud instalujeme regulátor na kouřovod, můžeme využít trubku s čistícím otvorem. Sejmeme víko čistícího otvoru, odřízneme šrouby (které by nám překážely) a na místo s otvorem připojíme regulátor.
    Ocelový nebo dobře izolovaný cihlový. V každém případě by měl být minimálně 4 m vysoký, aby byl zajištěn optimální tah. Navíc by měl komín přesahovat hřeben střechy, aby kouř stoupal vzhůru. Průměr komína musí být mezi 150-200 mm. V případě, že cihlový komín není izolovaný musí být jeho průměr větší než 200 mm, ale tah nebude ideální. Doporučujeme proto komín izolovat. Nejvhodnější je poradit se s kominíkem.
    Pokud je ale tah komínu vyšší, odchází větší část využitelné tepelné energie uvolněné spalováním zbytečně do komínu, zvyšuje se tedy tzv. komínová ztráta a tím logicky klesá účinnost spalování. Není vyjímkou, že při opravdu vysokém tahu komínu je výsledná účinnost na úrovni 60% a méně. A to už je problém. Navíc o tom většinou ani nevíme.
    Průměr komína byl měl být nejméně 150 mm (v žádném případě by neměl být menší než je průměr kouřového vývodu na kamnech) a neměl by být větší než 200 mm, aby nedocházelo k ochlazování spalin a tím i ke zhoršenému tahu.


Komínový ventilátor STANDARD se čtvercovou podstavou ø200 mm - se stříškou

    komína. Výhoda komínového ventilátoru spočívá i v tom, že nedochází k zúžení světlé šířky komínového vývodu prvky, které by brzdily průtok média (spalin, kouře, vzduchu). Pokud komínový
    Nepodceňujte vysoký tah komínu, regulátor tahu je poměrně levné zařízení, které přináší překvapivě výborné výsledky a dokáže ušetřit spoustu peněz, které by jinak vylétly komínem...
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00