Jak na věc


teplá deka s beránkem

Kdykoli se na nás bez obav obraťte. Dokážeme zajistit mimo jiné:

     Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových schopností pro celoživotní učení a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.
    Potřebujete zrekonstruovat nebo zmodernizovat Vaše tepelné zařízení? Hledáte řešení Vašeho problému s dodávkou tepelné energie? Teplárny Brno Vám nabízí realizaci od zpracování projektu, přes výstavbu, včetně možnosti financování, až po zajištění provozu Vašeho tepelného zařízení. Rádi Vám poradíme, či zaregulujeme celou otopnou soustavu, abyste ušetřili.
    Chcete vidět Teplou na leteckém snímku nebo historické mapě? Najít stavbu podle čísla popisného? Navštivte GEOPORTÁL nebo Interaktivní turistickou mapu
    POZNÁMKY: (1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem. (2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).


Nabízíme Vám:

    Děkujeme všem zákazníkům, kteří od nás odebírají teplo.Vaší důvěry si velmi vážíme a neustále přemýšlíme, co udělat, abyste byli ještě spokojenější.
    Nejlepší reklamou je spokojený zákazník. Naše teplo dodáváme více než devadesáti tisícům domácností, firem a institucí. Mezi naše odběratele patří například městské části, nemocnice, školy, úřady, továrny, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek a developerské společnosti. Vyhříváme i nejvyšší budovu v České republice AZ Tower:
    Dále by Vás mohlo zajímat: Cena teplaDalší poskytované službyOdpovědná firmaProvozy Tepláren Brno, a.s.Soustava zásobování tepelnou energiíMapa rozvodů
    Ke stažení:Přihláška k odběru tepelné energie (XLSX) Teplo - Soustava zásobování tepelnou energií (PDF) Produktový list - Teplo Basic - Primární předání (PDF)Produktový list - Teplo Komfort - Sekundární předání (PDF)Produktový list - Teplo bez starostí pro plynové kotelny (PDF)


Výhody tepla od nás:

    Budeme velice rádi, pokud se budete podílet na tvorbě a aktuálnosti našich stránek. Pokud narazíte na neaktuální informaci, nefungující odkaz, chybu nebo budete chtít sami přispět zajímavostí, fotografií, článkem nebo kritikou, neostýchejte se kontaktovat správce jednotlivých sekcí.
    Program TEPLO 2017 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry. Umožňuje detailní výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty, poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce, rozložení teplot a tlaků vodní páry v konstrukci a oblasti kondenzace a roční bilance zkondenzované vodní páry. Zohledňuje požadavky ČSN 730540-2 a STN 730540-2 a postupy ČSN 730540-4, EN ISO 6946 a EN ISO 13788.
    Město Teplá se nachází na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, v Tepelské vrchovině, nadmořské výšce 690 metrů a je rozlohou 113,24 km2 devátou největší obcí České republiky. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Mariánské Lázně.
    Dále by Vás mohlo zajímat:Mapa rozvodůProvozy Tepláren Brno, a.s.Soustava zásobování tepelnou energiíDalší poskytované službyOdpovědná firma


Ukázka grafických výstupů

    Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.
    Teplárny Brno už dodávají teplo více než devadesáti tisícům domácností, firem a institucí. Máme více než 85 let zkušeností s výrobou a rozvodem tepelné energie. Jsme stabilní a odpovědnou společností, která zajišťuje svým odběratelům a obchodním partnerům spolehlivé a kvalitní služby.
    Další informace o poskytovaných službách a informace k uzavření smlouvy Vám podá Váš obchodní zástupce - vyhledat jej můžete přes Vyhledávač obchodníka.
    Od projektu až po Váš radiátor dokážeme připravit a uskutečnit celý projekt. Následně zabezpečíme dodávku tepla včetně rozúčtování nákladů na vytápění a zajištění nepřetržité havarijní služby.
    Budeme velice potěšeni, pokud Vás budeme moci v Teplé přivítat. Na Městském úřadě, jehož součástí je Infocentrum města Teplá, obdržíte další informace. Všichni naši zaměstnanci a představitelé města Vám budou vždy ochotně k dispozici.


Teplárny Brno už dodávají teplo více než devadesáti tisícům domácností, firem a institucí. Být s námi se vyplatí a každý si to může snadno ověřit.

    Teplárny Brno dodávají teplo více než devadesáti tisícům domácností, firem a institucí. Teplo je vyráběno ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Jedná se o provozy Špitálka, Červený mlýn, Brno-sever a Staré Brno. Zdroje tepelné energie jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím, které od roku 2010 prochází rozsáhlou modernizací (více o projektu Přechod pára x horká voda). V okrajových částech města Brna mimo dosah SZTE provozujeme kotelny na zemní plyn.
    Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu zve srdečně na koncert předního uměleckého souboru MUSICAFLOREA, do kostela Všech svatých v Boněnově. Zazní díla Jana Křtitele Vaňhala a jeho přátel - významných barokních umělců. Konce
    Infocentrum města Teplá vás zve na cestopisnou přednášku ing. Petra Bořila MORAVSKÝ KRAS - opět setkání a příjemné vyprávění známého cestovatele. Vstup dobrovolný. Těšíme se na vás
    Do sítě společnosti Teplárny Brno dodává tepelnou energii také společnost Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (SAKO Brno, a.s.). Teplo získané spálením komunálního odpadu umožňuje snížit spotřebu zemního plynu na ostatních zdrojích soustavy ZTE, čímž je zajištěna stabilní a dostupná cena pro naše zákazníky. V letních měsících je distribuční soustava Tepláren Brno zásobována teplem téměř výhradně ze zdroje SAKO.


Spolupráce s námi se vyplatí

    webové stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů, jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00