Jak na věc


teplota varu vody

Závislost teploty varu vody na tlaku

    Vyvstal však další problém, o jehož řešení se vědci a konstruktéři teploměrů dlouho nemohli dohodnout. Šlo o zvolení výchozích bodů, které by se staly základem teplotní stupnice. Padovský profesor Renaldini sice již v roce 1694 navrhoval, aby byla stupnice vymezena teplotami varu vody a tání ledu, ale nikdo z tehdejších tvůrců teploměrů jeho doporučení nebral na vědomí. Těměř každý konstruktér teploměru si stanovil vlastní měrnou škálu, takže různé teploměry měly odlišný způsob měření a těžko se daly vzájemně porovnávat. Proto také upadly v zapomnění.
    Kdo vlastně vynalezl teploměr? Odpověď nebude zdaleka jednoduchá. Nebyl to Celsius a nebyl to ani žádný jiný z vynálezců, po kterých jsou pojmenovány teplotní stupnice. Bylo jich několik. Jedním z nich byl italský fyzik a astronom Galileo Galilei, který předváděl svůj primitivní termoskop ve Florencii údajně již v roce 1597. O něco později se o sestrojení teploměru pokoušel další Ital Santorio Santorio. Byl profesorem lékařství na univerzitě v Padově, a proto ho zajímalo zjišťování "životní teploty", tedy tělesné teploty. Teploměry obou těchto vědců měly do podoby dnešních teploměrů ještě daleko, ale byly založeny na téměř stejném principu - teplotu ukazoval vzduch vytlačený z trubice. Santoriův teploměr byl zvláštní přístroj, měl hadovitě se vinoucí trubici, jejíž horní část se vkládala do úst a dolní do nádobky s obarvenou kapalinou, do níž se vydechoval teplý vzduch.


Další převody absolutní hodnoty teploty

    Rozvoj fyzikálních věd však potřeboval spolehlivé a porovnatelné měření teplot. Prvním vědcem, jehož způsob měření teplot nejvíce vyhovoval, byl německý fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit. Pocházel z Gdaňsku, kde měl jeho otec prosperující obchod. Chtěl, aby syn v jeho obchodní činnosti pokračoval, a proto ho poslal v roce 1701 do Amsterodamu, aby se tam vyučil kupeckému řemeslu. Amsterodam byl již tehdy proslulým městem s bohatou obchodní tradicí, ale i důležitým centrem přírodních věd.
    Fahrenheit se do svého rodného Gdaňsku již nevrátil, usadil se trvale v Amsterodamu, kde si zřídil dílnu na výrobu teploměrů, tlakoměrů a dalších fyzikálních měřících přístrojů a věnoval se vědecké činnosti, studoval vzájemný vztah teploty varu vody a atmosférického tlaku, podchlazování vody atd. Zemřel 16. září 1736 v Haagu nebo Amsterodamu, s určitostí se to dnes neví.
    Má-li se na teploměru vyznačit normalizovaná stupnice, je zapotřebí si nejdříve zvolit dva pevné body, dvě teploty, jichž lze snadno dosáhnout. Švédský přírodovědec Anders Celsius si roku 1742 na svém teploměru stanovil tyto body následujícím způsobem: bod varu vody označoval 0 ° a bod mrznutí vody 100 ° a škálu mezi nimi rozdělil na sto dílků. Za několik let Celsiovi kolegové, botanik Carl Linné a M. Strömör,, jeho původní stostupňovou škálu obrátili, takže dnes se teplota začínajícího mrznutí vody udává 0 °C a vroucí vody 100 °C.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00