Jak na věc


tourettův syndrom

Osobnosti s Tourettovým syndromem

     Obsah stránky: 1. 1.1.1. Výklad hesla1.1.1.1. Klinický průběh1.1.1.2. Sociální adaptace jedinců s Touretovým syndromem1.1.1.3. Příčina Touretova syndromu1.1.1.4. Diagnostika1.1.1.5. Prognóza1.1.1.6. Léčba1.1.1.7. Osobnosti s Tourettovým syndromem1.1.2. Použité zdroje a literatura
    Základem úspěšné léčby je včasná a správná diagnóza. Je velmi důležité, aby pacient a jejich okolí byly o nemoci a jejích projevech řádně informováno. Během léčby Tourettova syndromu hraj podstatnou roli režimová opatření (předcházet stresovým situacím), v rodině a ve škole je potřeba uplatňovat speciální výchovné postupy, nutná je úprava výukových metod a forem. Nezastupitelnou pozici má při léčbě Tourettova syndromu psychoterapie. Pokud výše uvedené prostředky léčby selhávají, přistupujeme k léčbě psychofarmaky. (Růžička, 2006, s. 930)
    Projevy onemocnění spouští nadměrný psychický stres, základem úspěšné léčby je tedy jeho minimalizování. Tiky rozhodně nejdou odnaučit nebo nějak potlačit – je to možné jen na chvíli díky silné vůli, ale o to horší budou ve chvíli, kdy se nakonec projeví.


Použité zdroje a literatura

    V 1/3 případů tiky téměř vymizí, 1/3 nemocných má celoživotně mírné potíže a jen u 1/3 přetrvává závažnější postižení vyžadující léčbu i v dospělosti. (Růžička, 2006, s. 930)
    Ahoj jmenuju se Honza a píšu pro vás tyhle články a recenze. Jsem aktivní sportovec a po studiu gymnázia, jsem kde jsem pracoval jako redaktor studentského magazínu. Mám rád zdravý životní styl, přírodu a pohyb. Psaní mě baví a tak vedu magazín https://muj-lekar.cz
    1. 1.1.1. Výklad hesla1.1.1.1. Klinický průběh1.1.1.2. Sociální adaptace jedinců s Touretovým syndromem1.1.1.3. Příčina Touretova syndromu1.1.1.4. Diagnostika1.1.1.5. Prognóza1.1.1.6. Léčba1.1.1.7. Osobnosti s Tourettovým syndromem1.1.2. Použité zdroje a literatura


Tourettův syndrom u dětí  léčba

     Inhalační Solná jeskyně | Solná jeskyně pro děti | Solná mlha | Šungitová komnata | Relaxační křeslo | EEG biofeedback | Fotoepilace | Fotoomlazení | EEG vyšetření | Feng Shui | Homeopatie | Bachova květová terapie | Meditace v solné jeskyni | Masáže | Cvičení pro těhotné | Solná mlha | Archetypální tatot | Tarotová škola | Rozbor osobnosti - numerologie | Rodinné konstelace | Ametystové geody a dekorační Achát | Vitaminové doplňky stravy
    Příčina syndromu není dodnes přesně známá, ale předpokládá se, že podkladem vzniku onemocnění je funkční porucha bazálních ganglií (hypofunkce). Genetická vazba je nesporná, na vzniku choroby se nezávisle podílí několik genů. Závažnost poruchy ovlivňují i pohlavní hormony (Tourettův syndrom častější u mužů, zhoršuje se začátkem puberty). (Růžička, 2006, s. 929)
    Tourettův syndrom u dětí nebo také Touretteův syndrom (v obou případech čteme turetův) byl poprvé popsán na sklonku 19. století francouzským neurologem Gillesem de la Tourette. Trpěly jím i mnohé známé osobnosti, například Wolfgang Amadeus Mozart nebo Charles Dickens. Tourettův syndrom nemá nic společného se sníženou inteligencí, ba právě naopak, často jím trpí lidé, kterým mozek funguje o něco lépe než běžné populaci.


Sociální adaptace jedinců s Touretovým syndromem

    Mezi základní projevy Tourettova syndromu patří tiky. Poruchu charakterizují prudké svalové stahy a záškuby v obličeji, ramenou a končetinách (motorické tiky), křečovité a výbušné zvuky (vokální tiky), u některých jedinců se může objevit koprolalie, kopropraxie, echolálie, což někdy přispívá k bizardnímu charakteru Tourettova syndromu. Motoricke a zvukové tiky však nemusí být u jedince přítomny současně. Příznaky mohou mít různou závažnost, lehčí představuje např. stálé mrkání, pokašlávání či grimasování. Během dospívání mají některé tiky tendenci stereotypně přetrvávat, mizet a případně se opět po čase zase objevovat v nezměněné podobě. Zároveň se mohou vyskytovat i tiky nové, například ve spojení se stresovou situací. (Vokurka, Hugo, 2008, s. 1027; Růžička, 2006, s. 929)
    Pro klinický obraz Tourettova syndromu jsou charakteristické přidružené poruchy chování. Jejich výskyt i míra postižení jsou však značně variabilní a nemusí být vždy projevovány. Až u 60% nemocných je přítomna porucha pozornosti s hyperaktivitou (porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita). Obsedantně kompulsivní porucha (vtíravé myšlenky, nutkavé jednání) doprovází jedince s Tourettovým syndromem asi v 50%. Sebepoškozující jednání postihuje asi 20%nemocných. Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) bývají u dětí s tímto syndromem velmi frekventované a společně s poruchami chování se stávají významným zdrojem problémů ve škole. Ve zvýšené míře lze u jedinců s Tourettovým syndromem pozorovat depresi, úzkost, agresivitu, poruchy spánku a další psychiatrické projevy. (Vokurka, Hugo, 2008, s. 1027, Růžička, 2006, s. 929- 930)


Příčina Touretova syndromu

    Touretův syndrom patří mezi nejzávažnější kombinovanou tikovou poruchu. Kromě motorických a vokálních tiků bývá Tourettův syndrom často doprovázen poruchami chování. Jedná se o poměrn
    ě častý syndrom, zejména zahrnou-li se i jeho lehčí formy. Výskyt Tourettova syndromu se odhaduje asi na 50-100: 100 000. Tourettův syndrom postihuje všechny rasy světa, muži jsou postiženy 3-4krát častěji než ženy. Tourettův syndrom neznamená IQ nedostatek , mnohdy se vyskytuje u jedinců s nadprůměrnými inteligenčními schopnosti. (Růžička, 2006, s. 929)
    První příznaky se objevují kolem 6 roku věku. Obvykle se zprvu jedná o méně nápadné pohybové tiky (např. mrkání, pofrkávání), později se přidávají i tiky zvukové a zároveň se mohou rozvíjet poruchy chování. Příznaky se obvykle zhoršují během puberty.


Klinický průběh

    Příznaky jsou patrné již v dětství, později se obvykle zmírňují. Důležitým diagnostickým kritériem je vznik prvních symptomů do osmnácti let věku a trvání obtíží déle než jeden rok. Tiky se vyskytují několikrát za den, téměř každý den či pouze občas (periodicky, střídavě). Anatomická lokalizace, počet, frekvence, typ, komplexita i tíže tiků se mohou v čase měnit. (Růžička, 2006, s. 929)
    Pro Tourettův syndrom (TS) jsou typické tiky, které se projevují mrkáním, škubání hlavou a končetinami, grimasami, vykřikováním, sprostými slovy, vydáváním různých zvuků, škleby obličeje apod. U násTourettovým syndromem na sto tisíc lidí, převážně dětí a mladistvých (až 28 % školáků). Tourettův syndrom se objevuje nejčastěji s příchodem do školy. Setkávají se s nepochopením a jsou trestáni za domnělé zlozvyky a zlobení. Mnozí proto nedosáhnou odpovídajícího vzdělání a postavení ve společnosti.Pokud trvají výše popsané příznaky déle než rok, lze toto onemocnění nazvat Tourettovým syndromem.
    Tourettův syndrom u dětí je vrozené chronické onemocnění, které postihuje hluboké části mozku, tzv. bazální ganglia. Typické pro toto onemocnění jsou pohybové nebo zvukové tiky, kterými nemocný uvolňuje nahromaděné napětí a stres.


Kdy se objevuje Tourettův syndrom u dětí

    Četnost tiků lze částečně snížit podáváním vhodných léků. Jde ale o dlouhodobou terapii s množstvím možných vedlejších účinků (bolesti žaludku, přibírání na váze apod.), takže ji lékaři obvykle doporučují až po vyčerpání jiných tlumících metod.  V zahraničí také v současnosti probíhají experimenty, které se snaží Tourettův syndrom u dětí řešit přímým chirurgickým zásahem do mozku. Úspěšnost léčby při chirurgickém zásahu je prozatím  velmi kolísavá, každý případ je odlišný a záleží na moha okolnostech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00