Jak na věc


triglavský národní park mapa

JULSKÉ ALPY & Triglavský národní park

    4. den: Snídaně. Zastávka v obci LIPICA na prohlídku tamního hřebčína s bílými „lipicány“. Tento chov byl založen za Rakouska-Uherska a je tradován dodnes. Po exkurzi návrat do Triglavského národního parku po Vipavské vinné cestě a údolím řeky SOČA do horského střediska KOBARID. Nenáročná procházka od Napoleonova mostu s vyhlídkou na Soču k tajemnému vodopádu KOZJAK. Zastávka v obci TRENTA na návštěvu informačního střediska Triglavského národního parku. Z tohoto místa je fascinující výhled na horu Triglav. Cesta až pod nejvýše položený slovinský průsmyk VRŠIČ. Krátká turistika k pramenům řeky Soči – jednomu z nejkrásnějších pramenů v Alpách, který je tvořen mohutnou vyvěračkou z několika desítek metrů hluboké tůně. Odjezd přes Passo Predel do Itálie. Noční průjezd Rakouskem.
    1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň (možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Dále přes Rakousko do Slovinska.
    Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat nejkrásnější scenerie Julských Alp, podíváte se do Slovinského krasu a navíc spojíte poznání krás hor. Nechte se okouzlit krásnou přírodou ve stále zeleném Slovinsku.  


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00