Jak na věc


triglavský národní park ubytování

Triglavský národní park - SLAN tour

    Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2x ubytování v ***hotelu s polopenzí, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.
    Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat nejkrásnější scenerie Julských Alp, podíváte se do Slovinského krasu a navíc spojíte poznání krás hor. Nechte se okouzlit krásnou přírodou ve stále zeleném Slovinsku.  
    3. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ. Návštěva nejkrásnější a nejnavštěvovanější krápníkové jeskyně v Evropě. Jízda podzemním vláčkem jeskyní a pěší procházka mezi nesčetným množstvím krápníků, jimž dominuje přes deset metrů vysoký krápník Brilliant. PREDJAMSKY GRAD – nejznámější slovinský hrad, impozantní sídlo loupeživého rytíře Erazma Predjamského. Přejezd na ŠKOCJAN – ohromující podívaná pod zemí. Největší podzemní kaňon na světě, který je zapsán na seznamu UNESCO. Na prohlídkové trase se prochází v závratných výškách nad ponorným tokem jménem Reka, jehož hučení se ozývá z temných soutěsek. Krápníkové paláce se střídají s kaňony sevřenými příkrými srázy. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování, večeře a nocleh.


Dovolená u moře, poznávací zájezdy, lázně, lyžování, za sportem...

    2. den: Ráno příjezd do oblasti TRIGLAVSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU. Perla Julských Alp – BLED, nejznámější slovinské letovisko. Prohlídka hradu s překrásnou vyhlídkou na Bledské jezero a Julské Alpy. VINTGAR – procházka soutěskou, která je jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí Slovinska. BOHIŇSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších jezer v Julských Alpách, obklopené kulisou hor. Výjezd lanovkou na horu VOGEL s výhledem na TRIGLAV. Vodopád SAVICA – nenáročný výstup ke známému vodopádu. V podvečer dojezd do hotelu na ubytování. Večeře a nocleh.
    1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Praha (cca 22.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň (možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Dále přes Rakousko do Slovinska.
    4. den: Snídaně. Zastávka v obci LIPICA na prohlídku tamního hřebčína s bílými „lipicány“. Tento chov byl založen za Rakouska-Uherska a je tradován dodnes. Po exkurzi návrat do Triglavského národního parku po Vipavské vinné cestě a údolím řeky SOČA do horského střediska KOBARID. Nenáročná procházka od Napoleonova mostu s vyhlídkou na Soču k tajemnému vodopádu KOZJAK. Zastávka v obci TRENTA na návštěvu informačního střediska Triglavského národního parku. Z tohoto místa je fascinující výhled na horu Triglav. Cesta až pod nejvýše položený slovinský průsmyk VRŠIČ. Krátká turistika k pramenům řeky Soči – jednomu z nejkrásnějších pramenů v Alpách, který je tvořen mohutnou vyvěračkou z několika desítek metrů hluboké tůně. Odjezd přes Passo Predel do Itálie. Noční průjezd Rakouskem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00