Jak na věc


typové projekty rodinných domů bongalov

Difúzně otevřené skladby obvodových stěn

    Domem měsíce prosince byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Tali I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Tali I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Pokud jde o systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody, je možné u typových projektů volit z nabízených variant v závislosti na volbě energetického standardu. U energeticky úsporných domů se volí ze dvou základních variant - plyn a elektřina. U nízkoenergetických domů je základní nabídka (plyn a elektřina) vytápění a přípravy teplé vody rozšířena o přípravu prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch-voda. U pasivních domů je základní variantou systému vytápění v typovém projektu řízené větrání s rekuperací. Pro teplou vodu je dále vždy řešena možnost zapojení solárních panelů do systému přípravy teplé užitkové vody. Individuálně je možné se domluvit na doprojektování jin kombinace či varianty vytápění a přípravy telé vody, a to formou klientské změny v typovém projektu.
    Domem měsíce května byl v anketě zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.


Typové projekty rodinných domů - informace k popisům:

    (po výběru z níže nabízených kategorií se zobrazí nabídka typových projektů, kompletní nabídku naleznete pod volbou energeticky úsporné nebo nízkoenergetické):
    Domem měsíce listopadu byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Tali I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Tali I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Domem měsíce června byl v anketě zvolen typový rodinný dům Asan I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Asan I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.


Guest house, chaty, vejminky, domácí kanceláře..

    Typová projektová dokumentace obsahuje kompletní projekty stavební části, zdravoinstalace (kanalizace, voda), vytápění, elektroinstalace a požárně bezpečnostní řešení. Typové projekt také nyní obsahuje detaily omezující tepelné mosty (v místě soklu, oken, překladů, železobetonových věnců, pozednice a kleštiny nebo v místě vazníků). Neobsahuje projekt situaci osazení na pozemku s napojením na inženýrské sítě, který možno u nás také objednat. V případě požadavků vyprojektujeme i úpravy typového projektu rodinného domu. Individuální projekty - informace. Další informace k projektové dokumentaci (typové domy, individuální) naleznete zde.
    Ceny typových projektů jsou konečné. Ceny staveb jsou pouze orientační bez DPH. Celková cena stavby se může lišit a to v závislosti na základových poměrech, vybavení domu a na realizační firmě (jaké má firma ceny stavebních prací a v jaké míře přistoupí na nabízené slevy stavebních materiálů). U staveb realizovaných svépomocí možno dosáhnout o 20-30% nižších cen. Hrubá stavba cihlového domu zpravidla obsahuje.
    Konstrukční systém, který používáme, umožňuje stavět "na druhé straně dveří" tedy celou stavbu "proneseme" otvorem velikosti dveří, pokud je to třeba, anebo vhodné. Tento způsob umožňuje chovat se velice citlivě například na už založené a udržované zahradě, v případě omezeného prostoru apod.


V rámci typových řešení se snažíme zhodnotit naše dosavadní bohaté zkušenosti s realizací individuálních projektů.

    Na chatě bývá příjemné setkávat se s přáteli. Děti se tam často dokáží, dokonce sami od sebe, odpoutat se alespoň na chvíli od svých "drog", a zkoumat třeba mraveniště na kraji lesa, anebo pomáhat na zahrádce a zjistit, že mrkev se musí nejdříve zasadit a pak zalévat a plít, než si na ní pochutnáme. A také, že ta ze zahrádky chutná úplně jinak, než ta "v akci" z obchodu.
    Základní jsou kategorie energeticky úsporných a nízkoegetických rodinných domů. Další kategorie – pasivní rodinné domy – je dostupná u vybraných typových rodinných domů.
    Domem měsíce září byl v anketě zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Domem měsíce října byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Ke všem našim typovým projektům je možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Nově nabízíme rovněž zpracování projektu osazení a přípojek inženýrských sítí.
    Nově jsme se stali poradenským a informačním střediskem EKIS. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Podrobněji zde.


U každé naší typové stavby je možné nabídnout

    Samozřejmostí jsou konzultace s námi. V rámci konzultací Vám poradíme a pomůžeme s volbou typového domu, případně vyhodnotíme, zda Vámi vybraný typový dům vyhovuje z hlediska jeho situování na konkrétním pozemku. Nabízíme rovněž úpravy typových projektů formou klientských změn tak, aby dům splňoval všechny Vaše požadavky a představy. Pokud je třeba jakékoliv předjednání typového projektu na úřadě apod., nabízíme rovněž dodání studie pro předjednání. V případě budouvího objednání typového projektu se cena studie z ceny projektu odečítá.
    Stručně lze říci, že vnější stěny tvoří cihelné děrované termobloky, vnitřní příčky jsou rovněž cihelné. Stropy jsou montované keramobetonové nebo u vybraných projektů dřevěné trámové, krov je dřevěný vaznicový, střechu tvoří skládaná krytina (pálené drážkové tašky), okna mohou být plastová nebo dřevěná.
    S jednoduchostí souvisí jak hmotové řešení, tak vlastní konstrukce a použité materiály a prvky, ale také například způsob zakládání, kdy právě tomuto typu staveb sluší třeba založení na zemních vrutech - tedy žádné výkopy, žádný beton....
    Denní pracovna v případě, že máte možnost pracovat z domova a doma nemáte potřebný prostor anebo z různých důvodů prostě nechcete pracovat v bytě. Požadavky na takovou pracovnu mohou být značně různorodé, ale i tak patří do rodiny malých staveb.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00