Jak na věc


umisťování vylezu ke komínu

Smlouva o umisťování psů v útulku

    varianta "včetně umístěných položek" - u skladových míst se zobrazují i umístěné skladové položky (skladové místo je zobrazeno tolikrát, kolik různých skladových položek obsahuje)
    Pro automatické umisťování je nutné navíc ještě vyplnit maximální množství skladové položky a to, zda lze doplňovat částečně zaplněná místa. (Pro ruční umisťování může být maximální množství rovno 0.)
    Pokud má daný typ skladového místa nastaven parametr "Generovat umisťovací pravidla při vzniku skladových položek" na některou z "automatických" možností, po pořízení nové skladové položky se pro ní automaticky vygeneruje umisťovací pravidlo s odpovídající prioritou. V opačném případě je nutné umisťovací pravidlo zadat ručně.
    Funkce "Přeskladnit (F3)" a "Vyskladnit/převést (F4)" jsou přístupné pouze u standardních variant prohlížeče - "Včetně umístěných položek" a "Včetně umístěných položek (dle šarží a expirací)".
    Způsob umisťování položek na skladě se řídí parametrem skladu "Umisťování skladových položek". Ten rozhoduje o tom, zda se v jedné buňce můžou v jednom okamžiku nacházet různé skladové položky (ruční umisťování) nebo vždy jenom stejné položky (automatické umisťování).


Nástroj na umisťování ozdob na nehty - Růžový

    Aktuální stav na daném skladovém místě je vidět přímo na formuláři skladového místa. Zobrazuje se zde množství aktuálně umístěných skladových položek včetně identifikace jednotlivých příjemek. U automatického umisťování se v dané buňce budou vždy vyskytovat stejné skladové položky.
    Umístění skladové položky se zobrazuje v klasickém prohlížeči skladových míst (buněk), takže lze využít všechny standardní funkce, které tento prohlížeč nabízí:
    Každé skladové místo patří k nějakému typu skladových míst. Ten kromě nosnosti definuje i způsob generování tzv. umisťovacích pravidel při vzniku skladových položek (viz níže). Pokud je generování pravidel nastaveno na některou z "automatických" možností, pomocí tlačítka F3 lze automaticky vygenerovat umisťovací pravidla u všech skladových položek.
    varianta "včetně umístěných položek (dle šarží a expirací)" - u skladových míst se zobrazují i umístěné skladové položky včetně jednotlivých šarží a expirací (skladové místo je zobrazeno tolikrát, kolik různých skladových položek a šarží/expirací obsahuje)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00